W Poznaniu na działalność innowacyjną w przemyśle przeznacza się rocznie 0,8 mld zł, w tym 1/5 na prace badawczo-rozwojowe.

Do najbardziej innowacyjnych – pod względem wprowadzania nowych produktów i usług – należały przemysły chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje w przemyśle prowadziło 78 podmiotów zatrudniających 0,8 tys. osób (dane za 2018 r.). Działalność B+R z zakresu usług prowadziło 150 podmiotów, które zatrudniały 11,8 tys. osób. Nakłady na działalność B+R we wszystkich branżach gospodarki wyniosły 1,1 mld zł.

Klastry

Innowacyjność w Poznaniu jest także wspierana przez liczne klastry i inicjatywy klastrowe znajdujące się na różnym poziomie organizacji. W mieście działa m.in. stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Klasteringu – platforma klastrowa skupiająca liderów oraz partnerów inicjatyw klastrowych w regionie.

Wybrane klastry utworzone w Poznaniu:

W 2020 r. Poznań uczestniczył w pracach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej skupiającej środowisko nauki, biznesu, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i osoby prywatne. Jej celem jest inicjowanie działań na rzecz budowy potencjału gospodarczego pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego regionu w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji, a także rozwój efektywności energetycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego realizuje unijny projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” ukierunkowany na wykorzystanie wodoru przez MSP poprzez utworzenie regionalnego ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej. W projekt ten wpisuje się plan zakupu przez Miasto Poznań 84 autobusów miejskich napędzanych wodorem. Pojazdy z napędem wodorowym mogą stać się alternatywą dla autobusów miejskich z silnikami spalinowymi, a w przyszłości elektrycznych autobusów bateryjnych. Operator transportu zbiorowego – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (spółka z udziałem Miasta) – złożył w lutym 2021 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Zielony Transport Publiczny.

Sektory kreatywne

W 2020 r. w Poznaniu było zarejestrowanych w rejestrze REGON 10,7 tys. firm sektora kreatywnego, który zgodnie z klasyfikację GUS obejmuje działalność profesjonalną, naukową i techniczną, a także związaną z informacją i komunikacją oraz kulturą i rozrywką. Są to przede wszystkim firmy prowadzące działalność z zakresu: wydawnictw, produkcji filmów i programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych, muzycznych i wideo, architektury i inżynierii, reklamy, kultury i rozrywki, badań i analiz technicznych, badań rynku i opinii publicznej. W ciągu roku zarejestrowano 630 nowych firm tego sektora.

Działające w Poznaniu firmy sektorów kreatywnych stanowiły ponad 9% podmiotów zarejestrowanych w Poznaniu i zatrudniały 1/5 pracujących. Najwięcej firm sektorów kreatywnych prowadziło działalność w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, a także reklamy i badań opinii publicznej.

Design

W 2020 r. kierunki kształcące w zakresie projektowania i wzornictwa prowadziły 4 poznańskie szkoły wyższe: Uniwersytet Artystyczny, Uniwersytet SWPS z wyższą szkołą projektowania School of Form, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Przyrodniczy.

Pierwsze w Polsce centrum designu i kreatywności Concordia Design zorganizowało dla osób z różnych grup wiekowych warsztaty, festiwale i konferencje związane ze wzornictwem. Były to m.in.:

  • IX Festiwal Designu i Kreatywności EneDueDe;
  • webinary z serii „You…cannot not design thinking online”;
  • warsztaty „Mood for wood”;
  • targi Ekocuda – Natural Cosmetics Fair.

Concordia Design opracowała także raport „Needbook Wnętrza 2020” prezentujący wyniki badań na temat tego, jak zmieniły się wnętrza pod wpływem pandemii, akcji #zostanwdomu oraz powszechnej pracy i nauki w domu.

W 2020 r. w Poznaniu odbyły się kolejne edycje targów ARENA DESIGN i festiwalu Poznań Design Festiwal.

Tematem przewodnim 12. edycji targów ARENA DESIGN były „Slow materials”, czyli odpady, resztki i zanieczyszczenia pozostające w procesie produkcji. W trakcie targów odbyły się spotkania ze specjalistami i nowymi nadziejami designu, wykłady i wystawy, m.in. „Formy Przyszłości” – Strefa polskich projektantów oraz wizjonerów polskiego wzornictwa, a także młodych projektantów nagrodzonych w konkursie „Projektanci Roku 2020”.

Przyznano także nagrody w konkursie TOP DESIGN award, w którym nagrodzono projekty w 8 kategoriach: Dziecko, Łazienka, Biuro, Motoryzacja i transport publiczny, Materiały i komponenty, Przestrzeń domowa, Elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz.

Hasłem 7. edycji Poznań Design Festiwal było „Projektowanie społeczne”. W ramach wydarzenia odbyły się wykłady i dyskusje z Poznań Design Talks, wystawy, prezentacje i warsztaty z KidsDesign, pokazy filmów Cinema Design.

Przemysł gier

W 2020 r. w Poznaniu rozwijał się przemysł gier. Działalność prowadziło ponad 20 studiów produkcji gier komputerowych. Specjalistów i specjalistki z zakresu technologii, grafiki i projektowania aplikacji i gier komputerowych kształciły: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Artystyczny, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Collegium da Vinci.

Miasto Poznań wspierało poznańskich producentów gier wideo. Promocja lokalnego przemysłu gier jest także celem projektu Miasta Poznania „ZaGRAjmy w Wielkopolsce”, realizowanego ze środków unijnych.

Projekt „ZaGRAjmy w Wielkopolsce” ma na celu promowanie lokalnego środowiska gamedev oraz producentów sprzętu komputerowego i mobilnego. W 2020 r. w ramach kampanii promocyjnej został wydany katalog pt. „Poznań. The game is just beginning”, który prezentuje potencjał poznańskich i wielkopolskich studiów gamedev.

W Poznaniu działa stowarzyszenie graczy gier wideo Poznańska Gildia Graczy (PGG) i Pyramida Hub. W 2020 r. z powodu sytuacji epidemiologicznej zostały zawieszone bezpośrednie spotkania i wydarzenia, w tym gam jam, meetupy twórców gier i spotkania integrujące środowisko graczy, odbywające się w latach ubiegłych. Poznańska Gildia Graczy uruchomiła katalog online Gamedev Poznań, w którym mogą się samodzielnie prezentować firmy, organizacje i grupy reprezentujące poznańskie środowiska gamedev.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej, w 2020 r. nie odbyły się kolejne edycje znanych, specjalistycznych wydarzeń związanych z przemysłem gier, takich jak: PGA Poznań Game Arena i Poznań Game Jam.

W 2020 r. trwały prace nad inicjatywą uruchomienia w 2021 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza unikalnego w skali kraju kierunku groznawstwo dedykowanego grom, przede wszystkim wideo.

Sektor IT

W 2020 r. w aglomeracji poznańskiej zarejestrowanych było w rejestrze REGON 9 tys. firm z sektora IT, przede wszystkim z branży usług informatycznych. Szacuje się, że zatrudniały one ponad 22 tys. osób. W Poznaniu działalność IT prowadziły także centra IT, ITO, R&D specjalizujące się w IT oraz posiadające w portfolio procesy IT. Stanowiły one ponad 1/3 poznańskich centrów usług biznesowych.

Specjalistów z zakresu IT kształciło 7 szkół wyższych i 9 ponadpodstawowych, w tym 4 największe uczelnie publiczne: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Poznańska.

W 2020 r. Politechnika Poznańska w ramach rządowego projektu „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)”, którego celem jest rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki, prowadziła prace nad uruchomieniem w 2021 r. specjalności „Sztuczna Inteligencja” na studiach magisterskich na kierunku Informatyka.

W 2020 r., z powodu sytuacji epidemiologicznej, większość odbywających się w latach poprzednich specjalistycznych wydarzeń dla środowiska IT, począwszy od marca, została albo zawieszona albo była organizowana jedynie online. Wydarzenia stacjonarne odbyły się jedynie w I kwartale i – w ograniczonym zakresie – w IV kwartale. Były to konferencje, warsztaty, spotkania i szkolenia dla środowiska IT, m.in.: Agile Open Space, Android MeetUp Poznań, Cloud&Datacenter Day Poznań, GDG Poznań, How You Doin’ IT?, in_ js MeetUp Poznań, meet.js, JUGademy, Magento Backend Meetup, Meetnight, Poznań JUG, SysOps/DevOps Poznań MeetUp, Tydzień Programisty 2020, Warsztat Trenera Cybersecurity, 6 UX Piwo i Kawa.

W 2020 r. Miasto Poznań zorganizowało we współpracy z lokalnymi firmami IT kolejną edycję konferencji pozitive technologies, która odbyła się po raz pierwszy online. W wersji online odbyła się także 1. edycja konferencji Smart City Wielkopolska na temat transformacji cyfrowej, e-urzędu, otwartych danych, cyfrowych rozwiązań, partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem, innowacyjnych metod gospodarowania zasobami wodnymi i zielonymi przestrzeniami oraz efektywności energetycznej i zarządzania fotowoltaiką.