Zasób mieszkaniowy Poznania w 2018 r. powiększył się o 4 tys. mieszkań, na koniec roku liczył 262 tys. mieszkań. Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 64,5 m2.

W bilansie zasobów mieszkaniowych Poznania na koniec 2018 r. przybyło 4,0 tys. mieszkań. Według wstępnych szacunków stan zasobów wynosił 262 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej 16,9 mln m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Poznaniu wynosiła 64,5 m2.

Na 1000 mieszkańców przypadało 487 mieszkań.

Najwięcej mieszkań pozostawało w zasobach osób fizycznych (174,8 tys. mieszkań, 67% całości zasobów), w tym 97,6 tys. osób fizycznych poza wspólnotami mieszkaniowymi oraz 77,2 tys. we wspólnotach mieszkaniowych.

Drugą pod względem własności i liczby mieszkań grupą właścicieli są mieszkania spółdzielcze, których udział na koniec 2018 r. szacowany jest na 26% zasobów miasta.

Mieszkania komunalne stanowiły ok. 5% zasobów miasta.

Struktura zasobów mieszkaniowych Poznania w 2018 r.

pobierz dane XLS

 

Na jedno mieszkanie przypadało przeciętnie 2,09 osób, na 1 izbę 0,60 osoby.

Prawie wszystkie mieszkania wyposażone były w:

  • wodociąg (99,8%)
  • ustęp spłukiwany (98,9%)
  • łazienkę (98,2%)

Znaczna liczba mieszkań posiada centralne ogrzewanie (87,7%) oraz korzysta gazu sieciowego (78,7%).

 

Nowe budownictwo mieszkaniowe

W 2018 r. w Poznaniu do eksploatacji przekazano 4 012 nowych mieszkań. Na rynku pierwotnym w ofercie sprzedaży, w kwartale znajdowało się przeciętnie 4 740 mieszkań natomiast  na rynku wtórnym 290 mieszkań.

Według informacji kwartalnych NBP o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych na rynku pierwotnym w ofercie sprzedaży znajdowało się od 4,1 tys. mieszkań w I kwartale 2018 r. do 5,6 tys. mieszkań w IV kwartale.

Średnio w kwartale przedmiotem transakcji kupna było 1,1 tys. mieszkań na rynku pierwotnym oraz ok. 700 mieszkań na rynku wtórnym (różnica między liczbą ofert a liczbą transakcji może wynikać z faktu, że indywidualne osoby wystawiające mieszkanie na sprzedaż nie umieszczają ofert w biurach nieruchomości).

Na rynku mieszkaniowym Poznania funkcjonowało ok. 130 deweloperów posiadających zasoby, realizujących i planujących inwestycje w mieście .

W 2018 r. w Poznaniu rozpoczęto budowę 5,6 tys. mieszkań w 375 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 79 budynkach wielorodzinnych. Większość realizowana jest w ramach budownictwa deweloperskiego, na sprzedaż lub wynajem (93,2% rozpoczętych inwestycji).

W 2018 r. w Poznaniu wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenie zgodnie z projektem na budowę 10,1 tys. mieszkań.

W 2018 r. przekazano do użytkowania 4 012  nowych mieszkań o powierzchni 253,1 tys. m2.

Przeciętna powierzchnia mieszkania wyniosła 63,1 m2. Najwięcej mieszkań przekazali do użytku deweloperzy (3,5 tys. mieszkań na sprzedaż lub wynajem).

W formie budownictwa indywidualnego realizowanego na sprzedaż lub wynajem przekazano 327 domów jednorodzinnych.

Przeciętna powierzchnia mieszkania na sprzedaż lub wynajem wyniosła 55,0 m2, domu jednorodzinnego 156,7 m2.

W 2018 r. zakończona została realizacja 2 inwestycji budownictwa komunalnego. Do użytku oddanych zostało 140 mieszkań komunalnych.

Najwięcej nowych budynków mieszkalnych powstało na:

  • Nowym Mieście
  • Jeżycach
  • Starym Mieście
Lokalizacja przestrzenna nowego budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu w 2018 r.
  Grunwald Jeżyce Nowe Miasto Stare Miasto Wilda
budynki  mieszkalne jednorodzinne 57 96 145 67 10
budynki mieszkalne wielorodzinne 21 11 27 15 5
Źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania