System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w 2023 r. został rozbudowany o kolejne 216 nowych strumieni wizyjnych (obrazów z kamer monitoringu) w tym 118 strumieni dołączono w ramach projektu pn. „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania”, a 98 w ramach zadań inwestycyjnych innych jednostek i spółek miejskich.

Na koniec grudnia 2023 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonowały 1393 kamery.

Wykres 9. Liczba kamer w Systemie Monitoringu Wizyjnego w Poznaniu w latach
2020–2023

Wykres przedstawia liczbę kamer ogółem w Systemie Monitoringu Wizyjnego w Poznaniu w latach 2020-2023.

Źródło: UMP

Wykres do pobrania w xls

Zintegrowane Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego całodobowo monitorowało bezpieczeństwo na ulicach Poznania. Ujawniono 9,3 tys. zdarzeń wymagających podjęcia interwencji, z tego 8,5 tys. zgłoszono na stanowisko Dyżurnego SMMP, a pozostałe 721 właściwym komisariatom Policji. Największą liczbę niepożądanych zdarzeń (3658) odnotowano na Starym Mieście. Na podstawie zgłoszeń zatrzymano 144 osoby, w tym posiadające substancje narkotyczne (64), zakłócające porządek publiczny (28), sprawców rozbojów, kradzieży i pobić (20), sprawców dewastacji (14), uczestników bójek ulicznych (9) oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości (9).

Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Oglądu Monitoringu Wizyjnego

monitoring wizyjny

Źródło: UMP