Dane z Poznania - Grudzień 2019 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.
według grudzień 2019 listopad 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1005 1130
chłopcy 354 405
dziewczynki 355 368
Małżeństwa 96 64
małżeństwa cywilne 81 48
małżeństwa konkordatowe 15 16
Śluby poza lokalem USC 3 0
Zgony 691 584
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Hanna 22
Maria 21
Helena 19
Emilia 18
Julia 17
Julia 27
Zuzanna 22
Zofia 21
Lena 18
Maria 16
Najczęściej nadawane imiona męskie Leon 25
Mikołaj 23
Jan 23
Adam 20
Jakub 20
Stanisław 27
Szymon 22
Wojciech 21
Adam 20
Jan 19
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska b/d 44
Przybyłe koty do schroniska b/d 36
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska b/d 32
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska b/d 35
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca b/d 128
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca b/d 227
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP b/d 3816
liczba osób pobierających zasiłek b/d 839
liczba osób do 25 roku życia b/d 257
liczba osób powyżej 50 roku życia b/d 1142
Stopa bezrobocia b/d 1,10%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d b/d
Mieszkania oddane do użytkowania b/d b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego b/d 17
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego b/d 18
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy b/d 98
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy b/d 74
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych b/d 190
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw b/d 69
liczba przyjętych depozytów b/d 44
liczba wydanych depozytów b/d 16
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów b/d b/d
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 179 196
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 20 50
Liczba wystawionych mandatów 57 95
Liczba pouczeń 3 14
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 44 36
Liczba wyjazdów OSP do akcji 9 4
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 38 45
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 12 15
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 3 6
 

Ruch rowerowy

według grudzień 2019 listopad 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G - Półwiejska Plac Wiosny Ludów Szamarzewskiego/Wawrzyniaka
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G - Dworzec Autobusowy Marcinkowskiego/Podgórna Węgorka
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne - Połabska Polanka Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego
Liczba wypożyczeń - 42 884
wypożyczenia 3G (na stacjach) - 36 505
wypożyczenia 4G (na stacjach) - 2257
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) - 138
wypożyczenia rowerków dziecięcych - 22
wypożyczenia rowerów z fotelikami - 533
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) - 3429
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 12 879 18 757
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 7029 9974
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 6394 1848
 

Kultura i turystyka

według grudzień 2019 listopad 2019
Teatr Animacji Liczba widzów b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Teatr Polski Liczba widzów b/d 1817
Liczba spektakli b/d 23
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 255 583
Liczba wydarzeń 5 10
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń b/d 427
Liczba uczestników b/d 18 365
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 3293 6294
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1356 1254
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 39 33
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 7999 44 422
Liczba wydarzeń 160 199
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 130 894 144 9113
na zewnątrz 118 746 131 675
na miejscu 12 148 13 238
Liczba uczestników wydarzeń 4284 7871
Liczba wydarzeń 166 247
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji b/d b/d
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych b/d b/d
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych b/d b/d
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających b/d 16 520
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających b/d 7927
 

Kanały komunikacji z UMP

według grudzień 2019 listopad 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony b/d 140 646
Liczba wizyt na stronie b/d 265 608
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 50 515 50 092
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 701 1274
Liczba wydanych Kart Seniora 498 849
Liczba klientów 3902 5223
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP b/d 3580
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP b/d 4766