W 2019 r. brokerzy Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania przeprowadzili ponad 396 tys. rozmów.

 Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem

tel. 61 646 33 44

Biuro Poznań Kontakt w 2019 r. oferowało bezpośredni dostęp do informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań.

Zespół Biura Poznań Kontakt pozostawał do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00. Do brokerów trafiały liczne zapytania mieszkańców Poznania i Metropolii Poznań, jak i osób przebywających czasowo lub odwiedzających miasto, a także pracowników innych urzędów w Polsce.

Nowością w 2019 r. było przygotowanie obsługi w języku ukraińskim. Przetłumaczono materiały dedykowane dla brokerów w celu umożliwienia im pracy w języku rodzimym obywateli Ukrainy, którzy pracują i mieszkają w Poznaniu. Biuro podjęło się również przygotowania zestawienia statystycznego o liczbie osób z Ukrainy przebywających i mieszkających w Poznaniu oraz aglomeracji poznańskiej.

W 2019 r. Biuro Poznań Kontakt było współorganizatorem Customer Care Festival w Warszawie. Tematem kongresu było propagowanie idei pierwszego kontaktu mieszkańca z urzędem miasta, nowych technologicznych rozwiązań, a także obsługi klienta.

arch. UMP

Tematyka zapytań telefonicznych w 2019 r.

Zapytania telefoniczne, kierowane do Miasta za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt w 2019 r., najczęściej dotyczyły spraw z zakresu następujących tematów:

 • spraw ogólnych, budżetu obywatelskiego, działań na rzecz osób starszych – 106 704
 • gospodarki odpadami komunalnymi – 45 543
 • świadczeń wychowawczych 500+, działań prorodzinnych i pomocy społecznej – 72 360
 • transportu miejskiego i stref parkowania – 54 428
 • uprawnień komunikacyjnych, spraw urodzeń, małżeństw, meldunków, a także zgonów – 42 066
 • podatków i opłat lokalnych, działalności gospodarczej – 14 960
 • spraw organizacyjnych UMP, sekretariatu prezydenta – 6 591
 • urbanistyki i architektury – 5 602
 • wykorzystania i obsługi komunalnych zasobów lokalowych – 4 249
 • wyborów – 5 662
 • oświaty – 1 638
 • akcji prozdrowotnych – 1 082
 • zgłoszeń awarii informatycznych – 623
 • akcji Zima – 204

Informacja „na telefon” w 2019 r.

Informacja „na telefon” umożliwia dostęp do szybkiej i wyczerpującej informacji bez konieczności wychodzenia z domu.

Biuro Poznań Kontakt w 2019 r. realizowało 55 nowych zleceń zarówno czasowych, jak i usług stałych obejmujących m.in. przekazywanie ogólnych informacji o programach realizowanych przez Miasto i wymaganych dokumentach, przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja osób, rezerwacja biletów – w zależności od obsługiwanej usługi, dotyczące następujących tematów i projektów:

 • Poznański Budżet Obywatelski 2019
 • Dobry Start
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Wybory do Sejmu i Senatu
 • Wybory do Europarlamentu
 • Zdrowy Maluch
 • Ulga smogowa
 • Poznanianka roku 2019
 • Niezależność na telefon
 • Ławnicy

Kompleksowo informowano również na temat pakietu usług skierowanych do poznańskich seniorek i seniorów:

 • Poznańska Złota Karta
 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp
 • Złota Rączka 
 • Taksówka dla Seniora
 • Książka dla Seniora
 • Czytanie bez barier
 • rezerwacja biletów na bezpłatne spektakle dla Seniora

Ponadto, w 2019 r. mieszkanki i mieszkańcy Poznania mogli uzyskać wsparcie informacyjne w wielu różnych obszarach działań realizowanych przez wydziały, biura UMP i miejskie jednostki organizacyjne, jak m.in:

 • Zarząd Transportu Miejskiego i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne: Serwis Informacji Pasażerskiej – bieżący rozkład transportu zbiorowego, informacje o awariach, remontach, objazdach, obsługa infolinii PEKA – informacja pasażerska, informacje ogólne, taryfy opłat, ulgi, t-portmonetka, e-portmonetka, doładowania, bilety jednorazowe, reklamacje, awarie biletomatów
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych: udzielanie informacji w sprawach dotyczących: rejestracji/wyrejestrowania pojazdu, prawa jazdy, meldunku, dowodu osobistego, zaświadczenia z ewidencji ludności i innych
 • Urząd Stanu Cywilnego: udzielanie informacji o procedurach, terminach i wymogach związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzaniem aktów stanu cywilnego
 • Biuro Spraw Lokalowych: udzielanie informacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem mieszkań komunalnych i socjalnych oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych w Poznaniu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: obsługa infolinii – udzielanie informacji o zakresie pomocy społecznej w trudnych sytuacjach życiowych
 • Poznańskie Centrum Świadczeń: obsługa infolinii – udzielanie informacji w sprawach związanych z zasiłkami: rodzinne, „becikowe”, alimentacyjne, dodatki pielęgnacyjne, mieszkaniowe, stypendia szkolne, Rodzina 500+ i inne
 • Zarząd Dróg Miejskich: przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii urządzeń miejskich (parkomaty), udzielanie informacji dotyczących strefy płatnego parkowania, zastrzeżonych miejsc postojowych – kopert dla niepełnosprawnych, opłatach, procedurze odwoławczej i sposobie załatwienia sprawy
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa: udzielanie informacji o procedurze i sposobie załatwienia sprawy, wymaganych dokumentach w związku z działalnością gospodarczą oraz rolniczą, zezwoleniami i licencjami na transport
 • Wydział Finansowy: udzielanie informacji dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych, opłat, procedury zgłaszania nowej nieruchomości
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: udzielanie informacji dotyczących podatków od gruntu, procedury i sposobie załatwienia spraw, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat oraz bonifikat
 • Wydział Urbanistyki i Architektury: udzielanie informacji dotyczących uzyskiwania zezwoleń na umieszczanie szyldów, pozwoleń, zgłoszeń zamiaru budowy, ustalenia warunków zabudowy
 • Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej: obsługa infolinii – udzielanie informacji dotyczących deklaracji, segregacji, harmonogramów odbioru, punktach odbioru odpadów problemowych, płatnościach, przyjmowanie zgłoszeń od klientów
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”: udzielanie informacji o projekcie, czasie realizacji oraz procedurze
 • Biuro Poznań Kontakt: lekcje integracyjne dla uczennic i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych – przybliżenie pracy brokera infolinii Miasta, zapoznanie z najważniejszymi numerami alarmowymi, doskonalenie zdolności komunikacyjnych