W 2018 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 20 mln zł.

Komunikacja z mieszkańcami Poznania

Najważniejsze działania Miasta Poznania w 2018 r. dotyczące kampanii edukacyjnych, wizerunkowych oraz komunikacji z mieszkańcami
 • Kampania Zamień „PIT-y na benefity”,
 • Kampania „Mamy To w CV”,
 • Czysty Poznań – kampania antysmogowa „Nie rób siary! Daj oddychać!”,
 • Poznański Budżet Obywatelski 2019,
 • Promocja szkolnictwa zawodowego – kampania „Szacun dla zawodowców” oraz wydarzenie Arena Zawodów,
 • Nie, to nie była gra,
 • Airbag,
 • Kampania promocyjno – informacyjna programu Centrum Inicjatyw Lokalnych.

www.otwartypoznan.pl

Internetowe narzędzie – platforma partycypacji „Otwarty Poznań” to kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie, które pozwoliło zaangażować mieszkańców i inne zainteresowane osoby w rozmowę o mieście.

Portal zaprezentował liczne działania wpisujące się w koncepcję Smart City łącząc technologię z działaniami angażowania mieszkańców w sprawy lokalne.

Wdrożenie tego nowatorskiego rozwiązania komunikacji z mieszkańcami stanowi przykład innowacji procesowej, powodującej usprawnienie pracy Urzędu Miasta Poznania oraz podniesienie jakości obsługi mieszkańców.

Poznań jest drugim miastem, po Warszawie, które zdecydowało się na zastosowanie tego narzędzia.

W okresie od 5 lutego do 24 czerwca 2018 r.  zgodnie z umową z firmą EY Crowdsourcing Sp. z o.o., przeprowadzono na platformie partycypacji 4 wyzwania – akcje angażujące mieszkańców Poznania oraz ekspertów z grona miejskich społeczników:

 • tematem wyzwania „Zakochany bez pamięci” były skojarzenia mieszkańców związane z Poznaniem. Otwartość zadania pozwoliła zbudować zaangażowanie mieszkańców ale także osób niezwiązanych na co dzień z miastem. Odpowiedź na wyzwanie można było zgłosić w dowolnej formie: opisu, zdjęcia albo video. Do wyzwania wpłynęło łącznie 61 pomysłów, z czego: 7 w formie tekstu, 50 w formie grafiki, 2 w formie video,
 • drugie wyzwanie – ankieta skierowana do mieszkańców, w której mieli szansę podzielić się spostrzeżeniami na temat miasta, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące Poznania. Ankieta została podzielona kategorie tematyczne: pytanie startowe, rozwój miasta, rewitalizacja, kultura, sport. W ankiecie wzięło udział 192 respondentów, a liczba odpowiedzi na pytania wyniosła 96%,
 • celem trzeciego wyzwania: PIF PAF – Poznań Idea Festival było pozyskanie od mieszkańców informacji na temat ich bieżących potrzeb oraz oczekiwań dotyczących życia codziennego mieszkańców, kierunku w którym powinno rozwijać się miasto, ale też dotarcie do osób, które nie mają czasu angażować się w tradycyjne formy partycypacji. W ramach wyzwania zostały zgłoszone 43 pomysły: 34 w formie tekstu, 2 w formie video, 7 w formie graficznej,
 • ostatnim wyzwaniem był Panel Ekspercki, w którym eksperci – miejscy aktywiści – oceniali 10 wyróżnionych wcześniej przez jury konkursu PIF PAF pomysłów pod kątem możliwości ich realizacji, pozytywnego wpływu na otoczenie i aktywizacji społeczności lokalnych oraz społecznego zapotrzebowania na takie działanie.

Uczestnicy oraz zwycięzcy trzech pierwszych wyzwań zostali nagrodzeni. Łączna liczba użytkowników na stronie wyniosła 19 130 osób, a unikalnych użytkowników na stronie było 14 138. Łączna liczba wygranych prac na platformie wyniosła 296.

Platformę Otwarty Poznań wspierała komunikacyjnie kampania outdoorowa na przystankach transportu zbiorowego oraz funpage „Otwarty Poznań” na portalu społecznościowym Facebook, informacje oraz artykuły prasowe.

Centrum Inicjatyw Lokalnych

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to program realizowany w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Polega na współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Powstał z potrzeby rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej.

W 2018 r. łączna kwota środków finansowych w ramach Konkursu Mikrograntów Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe CIL,  wynosiła 280 tys. zł.

Jednostkowa kwota dofinansowania Mikrograntu nie mogła przekraczać kwoty 5 tys. zł.

W 2018 r. do realizacji przyjęto 55 inicjatyw. Każdorazowo miały one charakter działań wspomagających rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych. Celem projektów było aktywizowanie mieszkańców wokół różnych obszarów o charakterze dobra wspólnego. Jednym z przyjętych kryteriów konkursowych była ocena, w jakim stopniu projekt ma szansę dokonać zmiany w społeczności lokalnej.

Wykaz ofert, które otrzymały dotację w konkursie.

W ramach kampanii promocyjno – informacyjnej programu CIL w Poznaniu w 2018 r. w ramach Tygodnia z Centrum Inicjatyw Lokalnych zorganizowano wiele inicjatyw:

 • odbyła się antykonferencja pt. ”Znamy się tylko z widzenia? Miejskie podwórko – moja sprawa”,
 • zrealizowano 12 warsztatów, w tym:
  • “Planowanie działań w przestrzeni”,
  • “Organizacja pozytywna”,
  • “Diagnoza lokalna”,
  • “Możliwości finansowania działań społecznych”,
  • “Projekt społeczny – jak go rozwinąć”,
 • przedsięwzięcie zamknięto spotkaniem pt. “Otwarta przestrzeń inspiracji”.

W Tygodniu z Centrum Inicjatyw Lokalnych wzięło udział łącznie ok 100 osób.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano przestrzeń wystawienniczą dla 20 podmiotów i grup nieformalnych, które prezentowały swoje działania. 

W wydarzenie włączyły się instytucje realizujące działania na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego:

 • Urząd Miasta Poznania,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni/Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych – jako CIL – Regrantingowy,
 • Nautilus Larps,
 • Fundacja Akceptacja,
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, koło Wilda,
 • OSP Osiedle Kwiatowe,
 • Stowarzyszenie Opłotki,
 • Stowarzyszenie Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie,
 • CIM Horyzonty,
 • Nieformalna Grupa Prekariat,
 • Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych,
 • Grupa nieformalna Na Naramkach.

Praca i zaangażowanie Urzędu Miasta Poznania na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych w Poznaniu, prowadzony dialog społeczny, a także wdrażanie MODELU organizowania społeczności lokalnych w Centrach Inicjatyw Lokalnych zostało nagrodzone w Konkursie Animator Solidarności Codziennie im. Heleny Radlińskiej.

Poznański Budżet Obywatelski

Najważniejsze informacje dotyczące głosowania na projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019
 • 20 mln, co stanowi 0,4% ogólnego budżetu Miasta – taką pulę środków przeznaczono na PBO19
 • konsultacje budżetu partycypacyjnego PBO19 odbyły się w okresie od 27 września do 19 października 2018 r
 • do PBO19 zgłoszono w 2018 r. 425 projektów (jedna osoba mogła złożyć 3 wnioski)
 • 6 i 7 października 2018 r. działały 42 stacjonarne punkty do głosowania (po jednym punkcie na terenie każdej jednostki pomocniczej Miasta – osiedla)
 • przez cały okres głosowania funkcjonowały punkty do głosowania w Centrum Inicjatyw Senioralnych (CIS) i Centrum Inicjatyw Rodzinnych (CIR)
 • 55 631 mieszkańców Poznania wzięło udział w głosowaniu
 • 3 projekty ogólnomiejskie oraz 27 projektów rejonowych będzie realizowanych w ramach PBO19
PBO – promocja głosowania i wydarzenia towarzyszące

Promocja głosowania na projekty PBO była prowadzona m.in. w przestrzeni miejskiej. Ekipy rowerowe na specjalnie oznakowanych rowerach miejskich z kolorowymi balonikami pojawiały się w różnych częściach Poznania, aby dotrzeć z informacją o głosowaniu do jak największej liczby osób. Rozdawano ulotki zachęcające do oddawania głosów oraz okolicznościowe torby z logo PBO.

Ulotki z instrukcją, jak oddać głos w PBO19 były rozdawane przechodniem z żywej, symbolicznej skrzynki do głosowania. Na ulicach można było ją zobaczyć trzykrotnie, kiedy pojawiła się m.in. na Rynku Jeżyckim oraz Wildeckim i w centrum miasta.

Konkurs fotograficzny PBO

W 2018 r. odbył się konkurs fotograficzny dla uczniów poznańskich szkół promujący Poznański Budżet Obywatelski. Zadaniem uczniów było wykonanie reportażu zdjęciowego (do 6 zdjęć) przedstawiającego jeden z projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Łącznie w konkursie zgłoszono ponad 60 prac.

Po ocenie prac przyznano nagrody o wartości 11 300 zł – 4 400 zł nagrody dla uczestników oraz 6 900 zł dla szkół zgłaszających laureatów konkursu.

Film podsumowujący wszystkie prace nagrodzone w konkursie fotograficznym (reportaże zdjęciowe).

Zrealizowane projekty PBO

We wrześniu 2018 r. ogłoszono również konkurs tematyczny na miejskim Fotoportalu, tematem przewodnim były zrealizowane projekty PBO.

Przez cały rok współorganizowano oficjalne otwarcia obiektów realizowanych z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto, cyklicznie udostępniane są informacje o stanie realizacji wszystkich projektów (do edycji PBO18 realizowanych jest łącznie 134 pomysłów mieszkańców).

Mapa inwestycji zrealizowanych w ramach promocji PBO
Wyniki głosowania PBO19

Wyniki głosowania PBO19 ogłoszono podczas Gali 30 października 2018 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Podczas wydarzenia wnioskodawcy zwycięskich projektów otrzymali certyfikaty i podziękowania.

Zwycięskie projekty PBO19 w Poznaniu
Nazwa zwycięskiego projektu Kwota na realizację w zł
Skończmy ze smogiem w Poznaniu! 972 000
Dokończmy Park Przy Żurawińcu 279 000
Fort 4a – zielone płuca Naramowic 540 000
Kąpiel dla Mrówkojada 600 000
Od Przedszkola do Seniora na Winogradach 570 000
Podolany Szkoła Podstawowa 62: boiska, malowanie, szafki 305 000
Plac zabaw dla szkoły integracyjnej 265 000
Modernizacja boiska sportowego przy SP61 505 000
Fit Park Kasztelan  590 000
Os. Lecha. Remont szkoły SP51 425 000
Przedszkolne remonty na os. Rusa, Lecha, Tysiąclecia 495 000
Świetlicowo-biblioteczny raj 555 000
Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna 385 000
Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka 1 975 000
Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań 1 914 096
Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu 505 000
Nasz sportowy fyrtel 432 000
Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość 97 600
Tajemnice Cytadeli dla turystów i Poznaniaków 600 000
Promenada Piątkowsko-Winogradzka – przyjazna trasa spacerowa 600 000
Wygodnie rowerem po Mieszka I 600 000
Rowerem na Starołękę – pakiet ułatwień 453 000
Rowerem przez Grunwald na osiedle Kopernika 600 000
Rowerowy pakiet 2019: Ogrody-Sołacz-Winiary-Wola 600 000
Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum 600 000
Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wózkom 530 000
Rowerowa Wilda, Świerczewo i Dębiec 600 000
Remont ul. Rolnej 520 000
Park Browarna-Obszar parku tereny zielone 600 000
Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i Wildy 600 000
Źródło: UMP

Konsultacje społeczne Miasta Poznania

W 2018 r. Miasto Poznań zorganizowało 78 konsultacji społecznych

Konsultacje odbywały się w przestrzeni publicznej (spotkania z mieszkańcami) i w Internecie. Do dyspozycji mieszkańców była Platforma Konsultacji SpołecznychMetropolitalny Portal Konsultacji Społecznych.

Program Współpracy Poznania z Organizacjami Pozarządowymi

We wrześniu 2018 r. trwały konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

Konsultacje prowadzone były w formie:

 • zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres,
 • przekazania projektu Programu do konsultacji ciałom doradczym i konsultacyjnym,
 • zebrania uwag i opinii podczas spotkania konsultacyjnego.

Wpłynęło 41 uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i Poznańską Radę Działalności Pożytku Publicznego, z których odrzucono 11, natomiast pozostałe uwzględniono w całości lub częściowo.

Program Współpracy to dokument, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Na realizację założeń Rocznego Programu w 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 105 796 247,00 zł.