Najważniejszą inwestycją informatyczną zrealizowaną przez Miasto Poznań w 2018 r. było zakończenie wdrożenia Systemu Gospodarowania Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP.

Jej głównym celem była automatyzacja procesów związanych z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości oraz zwiększenie efektywności gospodarowania nieruchomościami poprzez integrację danych pozyskiwanych w przeszłości z wielu źródeł w jeden system zintegrowany.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 200 000 zł.

Najważniejsze działania, wdrożenia i dobre praktyki wprowadzone w obszarze infrastruktury teleinformatycznej w 2018 r.

 • Narzędzia informatyczne wspomagające pracę w jednostkach organizacyjnych Miasta Poznania wprowadzone jako usprawnienie procesów w 2018 r.:
  • Karta Seniora,
  • Program „Dobry Start”,
  • Pomoc Mieszkaniowa,
  • Tablice Indywidualne,
  • Zawiadomienia wyborcze,
  • System Gospodarowania Nieruchomościami,
  • Gospodarka Materiałowa-Magazynowa,
  • Poznańskie Świadczenie Żłobkowe,
  • Poznańskie Świadczenie na rzecz Wieloraczków,
  • Generowanie pliku XML z danymi budżetowymi dla systemu Progman,
 • Integracja danych i systemów – współdzielenie danych odpowiednio w systemach: obiegu dokumentów (Mdok) w UMP i PCŚ, KSAT i PUE oraz KSAT i Ognivo – skrócenie czasu obsługi użytkowników,
 • Uruchomienie Systemu Informacji Prawnej Legalis – rozwiązanie oferowane w ramach SaaS służące zapewnieniu pracownikom UMP oraz miejskich jednostek organizacyjnych dostępu do aktualnych przepisów prawnych,
 • Rozpoczęcie wdrożenia dostępu uwierzytelnianego w sieci przewodowej metodą IEEE 802.1X w oparciu o protokół RADIUS – rozwiązanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w infrastrukturze UMP poprzez nadzorowany dostęp do usług IT,
 • Rozbudowa komputerowych sieci kablowych – okablowania strukturalnego w istniejących lokalizacjach UMP i zapewnienie dostępu do infrastruktury IT dla kolejnych użytkowników.
 • Wymiana urządzeń aktywnych sieci komputerowej – zakup urządzeń firmy HP. Celem działania było zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w infrastrukturze UMP oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury IT dla kolejnych użytkowników,
 • Rozbudowa centralnego systemu dyskowego IBM Storage – rozbudowa posiadanej pojemności dyskowej o 130 TB (mirror) w celu zwiększenia dostępnego miejsca na dane użytkowników i systemów IT.

Szczegółowe informacje na temat nowych wdrożeń systemów informatycznych w Poznaniu w 2018 r. zawiera poniższa tabela do pobrania.

Nowe wdrożenia systemów informatycznych Miasta Poznania w 2018 r.

Działania dotyczące wdrożeń systemów informatycznych w 2018 r., związane z integracją systemów informatycznych lub implementowaniem nowych systemów informatycznych.
Integracja systemów informatycznych w Poznaniu w 2018 r. (integracja informacji)
Opis działań związanych z tworzeniem wspólnych baz danych dla różnych jednostek merytorycznych Rezultaty/efekty wdrażanego rozwiązania Sposób realizacji
Integracja systemów obiegu dokumentów (Mdok) w UMP i PCŚ Skrócenie czasu obsługi korespondencji Realizacja we współpracy z firmą COIG
Import do modułów kadrowo-płacowych systemu KSAT elektronicznych zwolnień lekarskich pozyskiwanych z PUE Usprawnienie przepływu informacji o niezdolności do pracy  Realizacja we współpracy z firmą COIG
Wdrożenie aplikacji Zawiadomienia wyborcze dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, służącej do monitorowania i obsługi zawiadomień wyborczych o dopisaniu obywatela do spisu wyborców prowadzonego przez UMP Możliwość rezygnacji z ręcznej wysyłki zawiadomień wyborczych przez Mdok dzięki automatycznemu mechanizmowi przesyłania zawiadomień wyborczych na skrytki ePUAP gmin w całej Polsce o dopisaniu obywatela do spisu wyborców Realizacja siłami własnymi
Generowanie elektronicznych  dokumentów Adnotacji (ADN-1) w celu ich sprawnego wprowadzenia do systemu Ognivo Usprawnienie procesu obsługi zbiegów egzekucyjnych Realizacja we współpracy z firmą COIG
Źródło: UMP