Do obowiązkowych egzaminów końcowych w 2020 r. przystąpiło w Poznaniu blisko 10,7 tys. osób. Najlepsze wyniki poznańscy uczniowie i uczennice uzyskali z egzaminów z języków obcych nowożytnych – języka hiszpańskiego w przypadku egzaminu klas ósmych oraz języka francuskiego (poziom podstawowy) i języka włoskiego (poziom rozszerzony) w przypadku egzaminu maturalnego.

Egzamin ósmoklasistów

W 2020 r. egzamin ósmoklasistów w terminie głównym został przeprowadzony w czerwcu (16-18 czerwca). Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w tym terminie, napisali egzamin w terminie dodatkowym w lipcu (7-9 lipca).

Według raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) w Poznaniu do egzaminu ósmoklasistów przystąpiło w 2020 r. ok. 4,4 tys. poznańskich uczniów i uczennic, którzy średnio uzyskali:

  • 64% pkt. z języka polskiego;
  • 53,9% pkt. z matematyki;
  • 64,3% pkt. z języka angielskiego;
  • 49,6% pkt. z języka niemieckiego.

Najwyższe średnie wyniki z egzaminu (przy liczbie zdających minimum 3 osób) uzyskali uczniowie i uczennice Prywatnej Szkoły Podstawowej Anglojęzycznej Poznań British International School. Zdobyli oni z języka polskiego – 87% pkt., z matematyki – 89,2% pkt., a z języka angielskiego – 96,5% pkt.

Egzamin maturalny

W 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 egzaminy maturalne zostały przesunięte na czerwiec (8-29 czerwca) i objęły jedynie część pisemną z języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego oraz wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Nie przeprowadzono natomiast ustnej części egzaminu z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. Termin dodatkowy egzaminu wyznaczono na lipiec (8-17 lipca), a poprawkowy na wrzesień (8 września).

W czerwcu 2020 r. egzaminy maturalne w Poznaniu zdawało 6,3 tys. uczniów i uczennic, z których 79,2% zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym. Z danych OKE wynika, iż poznańscy maturzyści i maturzystki najlepsze wyniki uzyskali z języków obcych nowożytnych, przy czym, niezależnie od wybranego języka, lepsze wyniki w zdecydowanej większości uzyskali na poziomie podstawowym niż rozszerzonym (wyjątkiem był język włoski).

Na poziomie podstawowym egzaminu maturalnego uczniowie i uczennice uzyskali średnio 55,2% punktów z języka polskiego oraz 54,3% z matematyki. Wyniki z języków obcych wahały się od 59% punktów z języka włoskiego do 95,1% z języka francuskiego.

Na poziomie rozszerzonym uczniowie i uczennice w Poznaniu uzyskali wyższy wynik niż na poziomie podstawowym z języka polskiego (58,2%), a niższy z matematyki (35,4%). Najlepiej wypadły matury z języków obcych nowożytnych, tj. z języka włoskiego (83,2%), języka rosyjskiego (71,8%) oraz języka francuskiego (70,7%). Najsłabiej wypadły matury rozszerzone z języka łacińskiego i kultury antycznej (19%), geografii (24,3%) oraz wiedzy o społeczeństwie (30,7%).

Średnie wyniki egzaminu maturalnego w Poznaniu były różne zarówno dla poszczególnych typów szkół, jak i samych szkół. Poznańskie szkoły, które w 2020 r. uzyskały najwyższy średni wynik z pisemnego egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym (do którego przystąpiły minimum 3 osoby), to:

  • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej – z języka polskiego – 73,7% pkt.;
  • VIII Liceum Ogólnokształcące – z matematyki – 90,3% pkt.;
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej – z języka angielskiego – 97,1% pkt.;
  • VIII Liceum Ogólnokształcące – z języka niemieckiego – 95,3% pkt.

Osiągnięcia

Za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym Miasto Poznań w 2020 r. przyznało uczniom 240 nagród o łącznej wartości 225,1 tys. zł. W ten sposób uhonorowano i doceniono pracę najzdolniejszych uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najwięcej nagród (125) przyznano uczniom za osiągnięcia sportowe. Za osiągnięcia naukowe przyznano 82, a za artystyczne 33 nagrody. Najwyższą wartość (3,5 tys. zł) miały nagrody przyznane uczniom szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia naukowe, najniższą (500 zł) miały narody, które otrzymali wyróżnieni w trzech kategoriach uczniowie szkół podstawowych.

więcej o nagrodach, konkursach, stypendiach na badam.poznan.pl

W rankingu liceów i techników „Perspektywy 2021” w gronie najlepszych polskich szkół znalazło się 37 liceów i techników z Poznania. Tytułem „Złotej” szkoły uhonorowano 9 liceów, które zajęły miejsca w pierwszej 200 szkół, oraz 4 technika, które uplasowały się w pierwszej 100 tego typu szkół.

Na wysokim, 7. miejscu w zestawieniu Rankingu Techników „Perspektywy 2021” uplasowało się poznańskie Technikum Komunikacji, które już od lat należy do ścisłej dziesiątki najlepszych techników w kraju. W pierwszej setce najlepszych szkół rankingu znalazły się także takie poznańskie technika, jak: Technikum Łączności, Technikum Budowlane oraz Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1.

Rankingu Liceów „Perspektywy 2021” najwyższą, 25. pozycję zajęło II Liceum Ogólnokształcące. Tuż za nim, na 26. miejscu, uplasowało się VIII Liceum Ogólnokształcące. Tytuł „Złotej” szkoły przyznano ponadto takim poznańskich liceom, jak: Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny, Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące, XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, III Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące.

Wśród 200 szkół sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Olimpijskich „Perspektywy 2021” znalazło się 7 poznańskich placówek. Najwyższe miejsce wśród poznańskich szkół zajęło II Liceum Ogólnokształcące, posiadające corocznie największą wśród poznańskich szkół liczbę finalistów olimpiad (w 2020 r. – 23 osoby). W 2020 r. poznańskie szkoły mogły poszczycić się łącznie 78 finalistami olimpiad przedmiotowych.

Poza sukcesami na olimpiadach, poznańscy uczniowie i uczennice zajmowali wysokie miejsca w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i turniejach przedmiotowych, branżowych, sportowych i artystycznych. Otrzymywali także stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Miasto Poznań znalazło się w pierwszej dziesiątce miast powyżej 100 tys. mieszkańców w rankingu „Miejsca Przyjazne Edukacji” tworzonego przez pismo Wspólnota i Fundację Naukową Evidence Institute. Ranking miał na celu wyłonienie samorządów, które dokładają wszelkich starań, by uczniowie już od najmłodszych lat mogli korzystać z edukacji na najwyższym poziomie. Założeniem rankingu jest przekonanie, że edukacja na najwyższym poziomie nie zawsze oznacza najlepsze wyniki na egzaminach zewnętrznych, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Zastosowana metodologia pozwoliła wskazać miejsca, w których wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów w zakresie edukacji, jest większy i przynosi lepsze efekty. W kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców rywalizowało 39 miast z całej Polski.