W roku akademickim 2017/2018 w Poznaniu w 25 szkołach wyższych studiowało 110 tys. osób.

Szkoły wyższe w Poznaniu

Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju, z 25 szkołami wyższymi, z tego 8 uczelniami publicznymi i 17 niepublicznymi (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS).

Łącznie w mieście studiuje ok. 110 tys. osób, w tym prawie 73 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Prawie 80% studentów pobiera naukę w szkołach publicznych. W szkołach niepublicznych studiuje ok. 26 tys. osób.

Studenci szkół wyższych w Poznaniu

pobierz dane XLS

Poznańskie uczelnie oferują ok. 250 kierunków studiów, także o profilu Master of Business Administration (MBA). Do kierunków z największą liczbą studentów należą:

 • Ekonomia,
 • Finanse,
 • Zarządzanie,
 • IT,
 • Pedagogika,
 • Administracja,
 • Fizjoterapia,
 • filologie obcojęzyczne.

Ponad 100 obecnych studentów jest laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i zawodowych. Największą uczelnią jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza, w którym kształci się co trzeci poznański student. Ponad 80% studentów to osoby spoza Poznania, a ok. 35% pochodzi spoza województwa wielkopolskiego.

Poznańscy studenci mają do dyspozycji 35 domów studenckich, w których przebywać może ponad 9,3 tys. osób.

Struktura szkół wyższych w Poznaniu wg liczby studentów w roku akademickim 2017/2018

pobierz dane XLS

Umiędzynarodowienie studiów

W roku akademickim 2018/2019 liczba studentów z zagranicy kształcących się na pełnych programach studiów przekroczyła 4,4 tys. osób:

 • najwięcej z Ukrainy – ok. 2,1 tys.,
 • a także z Białorusi, Indii, Chin, Norwegii, Kanady Tajwanu oraz Stanów Zjednoczonych.

Ok. 1,2 tys. osób z zagranicy studiuje w ramach okresowych wymian typu Erasmus+, najwięcej: z Hiszpanii i Turcji.

Na poznańskich uczelniach uczą się studenci zagraniczni pochodzący ze 100 krajów świata. Studiują oni głównie na Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (UAM).

Ok. 1,1 tys. poznańskich studentów odbywa część nauki na uczelniach zagranicznych.

Absolwenci szkół wyższych w Poznaniu

Poznańskie szkoły wyższe w 2018 r. skończyło ok. 30 tys. absolwentów z tytułem zawodowym licencjata lub magistra, w tym ponad 3/4 absolwentów pobierało naukę w szkołach publicznych, a blisko 2/3 kończyło studia stacjonarne.

Absolwenci szkół wyższych w Poznaniu

pobierz dane XLS

Studia podyplomowe i doktoranckie

Studia podyplomowe w 2018 r. ukończyło ok. 6,0 tys. osób, najwięcej na UAM, Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Na 4 uczelniach funkcjonowały także studia podyplomowe typu MBA, które w 2018 r. ukończyło ok. 200 osób. Ponadto 2,5 tys. osób kontynuuje naukę na studiach doktoranckich, prowadzonych przez uczelnie publiczne.

Rankingi szkół wyższych

Pozycję Poznania jako silnego ośrodka akademickiego potwierdzają coroczne rankingi, nagrody oraz przyznane akredytacje. W najnowszym rankingu Perspektywy 2018:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza jest 4. najlepszą uczelnią w Polsce, 3. wśród uniwersytetów akademickich,
 • Uniwersytet Przyrodniczy – 1. w kategorii uczelni przyrodniczych,
 • Uniwersytet Ekonomiczny – 3. w kategorii uczelni ekonomicznych,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego – 4. w kategorii akademii wychowania fizycznego,
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego – 6. w kategorii uczelni medycznych,
 • Politechnika Poznańska – 7. w kategorii uczelni technicznych,
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny z siedzibą w Warszawie (posiada wydział zamiejscowy w Poznaniu), zajął 2. miejsce w kategorii szkół niepublicznych.

Według rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w skali kraju w grupie TOP12 najbardziej obleganych przez kandydatów uczelni znajdowały się:

 • Politechnika Poznańska (w kategorii uczelni publicznych),
 • Wyższa Szkoła Bankowa (w kategorii uczelni niepublicznych).

Ocenę wyróżniającą nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2018 r. lub najwyższą kategorię A+ (poziom wiodący) lub kategorię A (poziom bardzo dobry) nadaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych uzyskały wydziały 8 poznańskich szkół wyższych:

 • Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
 • Politechniki Poznańskiej,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego,
 • Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • Uniwersytetu Artystycznego,
 • Uniwersytetu Medycznego,
 • Akademii Muzycznej,
 • Uniwersytetu SWPS,
 • Wyższej Szkoły Logistyki.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się na światowej liście Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2018. W rankingu brano pod uwagę m.in. liczbę publikacji naukowych oraz ich cytowań, udział zagranicznych autorów w publikacjach, liczbę pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza zajął 173. miejsce (na 619) w rankingu World University Ranking “Green Metric”, oceniającym jak przyjazna środowisku naturalnemu jest dana uczelnia. Była to najwyższa lokata wśród polskich uczelni uczestniczących w rankingu.

Uniwersytet Ekonomiczny zajął wysokie 7 miejsce w rankingu rankingu kuźni prezesów, czyli szkół wyższych mogących się pochwalić największą grupą absolwentów wśród szefów czołowych firm. Ranking przygotował dziennik Rzeczpospolita.

Sukcesy poznańskich studentów

Poznańscy studenci odnoszą sukcesy naukowo-technologiczno-artystyczne. W 2018 r.:

 • studenci Politechniki Poznańskiej zaprojektowali i skonstruowali zawierający wiele nowatorskich rozwiązań wyścigowy bolid o nazwie „Maria”. Pojazd zbudowany dzięki pomocy firmy Exide, będzie rywalizować na torach w Wielkiej Brytanii, Czechach, Niemczech i na Węgrzech,
 • złoty medal w najbardziej prestiżowej konkurencji zawodów SAE Aero Design West 2018 organizowanych w USA przypadł Politechnice Poznańskiej. Zadaniem studentów było zbudowanie samolotu, który przy jak najmniejszej masie własnej uniesie jak największy ciężar. W zawodach SAE Aero Design West 2018 wzięły udział reprezentacje 70 uczelni z całego świata,
 • zespół studentów z UAM oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, pod opieką dra Wojciecha Czarta, opracował projekt marketingowy, który zwyciężył w konkursie Global Online Marketing Academic Challenge 2018. Poznański zespół zajął się kampanią promocyjną dla firmy OgarniamPrad.pl, czyli pierwszej w Polsce dedykowanej platformy aukcyjnej, umożliwiającej w czasie rzeczywistym licytacje zakupu i sprzedaży energii w ramach grupowych aukcji odwrotnych,
 • studenci Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zostali sklasyfikowani w rankingu osiągnięć naukowych Quacquarelli Symmonds Ltd (QS). UAM został zauważony w 2 obszarach: w archeologii (lokata 151-200) oraz w lingwistyce (lokata 251-300). W rankingu uwzględniono 1 130 instytucji,
 • NAWA, architektoniczna rzeźba autorstwa Oskara Zięty z Uniwersytetu SWPS, została nominowana do architektonicznej Nagrody Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe – jednej z najważniejszych i najbardziej prestiżowych na świecie.

Nowa oferta kształcenia w Poznaniu

Uczelnie poznańskie dokonują zmian w ofercie kształcenia, otwierając nowe specjalności i kierunki nauczania. Prowadzonych jest także blisko 50 kierunków w językach obcych. W 2018 r. uruchomione zostały m.in. takie kierunki, jak:

 • Biologia i zdrowie człowieka, Chemia aplikacyjna, Gospodarka i ekonomia w dziejach, Język niemiecki i komunikacja w biznesie (Uniwersytet im. A. Mickiewicza),
 • Applied Economic and Social Analysis, Zarządzanie ryzykiem finansowym (Uniwersytet Ekonomiczny),
 • Architektura wnętrz, Budownictwo zróżnicowane, Inżynieria farmaceutyczna (Politechnika Poznańska),
 • Informatyczne kierunki zarządzania (Collegium da Vinci).

Filie szkół wyższych

W roku akademickim 2018/2019 nastąpiły zmiany w strukturze filii i oddziałów zamiejscowych – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jastrzębiu Zdroju. W placówkach tego typu prowadzonych przez poznańskie uczelnie kształci się ok. 12 tys. studentów.

Zatrudnienie w szkołach wyższych w Poznaniu

Szkoły wyższe w Poznaniu to także jedni z największych pracodawców w regionie zatrudniający blisko 14 tys. osób, w tym prawie 8 tys. nauczycieli akademickich, z których 1,1 tys. posiada tytuł profesora.

Inwestycje szkół wyższych w Poznaniu

Poznańskie szkoły wyższe kontynuowały inwestycje rozwijające bazę dydaktyczno-naukową:

 • Politechnika Poznańska rozbudowała siedzibę Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji oraz jest w trakcie budowy siedziby dla Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania (przewidywany termin zakończenia 2019 r.),
 • Uniwersytet Przyrodniczy zakończył budowę skrzydła budynku Kolegium Zembala przy ul. Dąbrowskiego,
 • Uniwersytet Ekonomiczny przygotowywał się do przebudowy XVIII piętra budynku Collegium Altum na taras widokowy (realizacja w 2019 r.),
 • Uniwersytet Medyczny zakończył budowę Centrum Symulacji Medycznej oraz rozpoczął budowę Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej przy ul. Rokietnickiej.