fbpx

Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu

Corocznie organizowane przez Centrum Kultury Zamek Imieniny Ulicy Święty Marcin w 2018 r. zgromadziły 60 tys. uczestników. Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestników organizowane przez miejskie instytucje kultury w 2018 r. Nazwa imprezy Zasięg imprezy (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny, miejski) Jednostka organizująca/koordynująca wydarzenie Data/Czas trwania Frekwencja 36.Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO! międzynarodowy Centrum Sztuki […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2018 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania, Poznańską Nagrodę Literacką oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Nagroda Artystyczna Miasta Poznania Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymał Lech Raczak za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru. Nagrodę przyznano w szczegolności za przywrócenie wiary w to, że sztuka ma zdolność przenoszenia nas z doraźnej […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2018 r. 7 miejskich instytucji kultury otrzymało nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w zakresie kultury. Centrum Kultury Zamek W 2018 r. Centrum Kultury Zamek otrzymało 3 nagrody: Wydarzenie Kulturalne Sezonu 2017/2018 – nagroda przyznana za wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” – wydarzenie przyciągnęło ponad 118 000 zwiedzających i odbiło […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu realizowano 3 inwestycje w miejskich instytucjach kultury dofinansowane z funduszy unijnych. Należą do nich: Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych, Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, Renowacja i adaptacja Fortu VII […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania jest partnerem towarzyszącym w projekcie CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development prowadzonym przez europejskie ośrodki specjalizujące się w tematyce zarządzania organizacjami w sektorze kultury. Projekt wspiera innowacyjną współpracę między uniwersytetami i rynkiem pracy w obszarze kultury w Europie. Tematem są relacje organizacji kulturalnych z publicznością. W skład […]

Read More…

Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego udzielił dotacji celowej w kwocie 200 tys. zł na realizację wydarzeń koncertowych Orkiestry Polskiego Radia Amadeus realizowanych w jubileuszowym 50-letnim sezonie artystycznym. Biblioteka Raczyńskich W 2018 r. Biblioteka Raczyńskich we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziła 3 projekty: kontynuacja cyklu CZYTATY adresowanego do […]

Read More…

Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W ramach tzw. „małych grantów” Osiedli w 2018 r. zostało dofinansowanych 29 projektów. Jednostki pomocnicze Miasta – Osiedla przekazują swoje środki zarezerwowane w budżecie Miasta na działania lokalne kulturalne realizowane poprzez procedurę „małych grantów”. W 2018 r. w ramach ww. procedury dofinansowanych zostało 29 projektów na łączną kwotę w wysokości 165,6 tys. zł. Poprzez procedurę […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu

Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury. Wysoka aktywność i duże zróżnicowanie ich działalności przyczyniają się do oferowania mieszkańcom szerokiej gamy możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Do miejskich jednostek kultury należą: Biblioteka Raczyńskich Centrum Kultury ZAMEK Centrum Sztuki Dziecka Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT Dom Kultury Stokrotka Estrada Poznańska Galeria Miejska Arsenał Muzeum […]

Read More…

Działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2018 r. Urząd Miasta Poznania pracował nad Poznańskim Programem dla Kultury 2019-2023. Poznański Program dla Kultury powstał na bazie  mających miejsce w 2018 r. konsultacji i negocjacji poznańskiego środowiska kultury oraz mieszkańców. W toku prac nad Programem wskazano 6 obszarów interwencji, dla których wspólnym mianownikiem jest stopniowe zwiększanie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez takie działania […]

Read More…