fbpx

Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na liczbę zorganizowanych w 2020 r. wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Frekwencja na imprezach, wystawach i festiwalach, które odbyły się stacjonarnie, została znacząco ograniczona. Dużą część wydarzeń przeniesiono do Internetu, dzięki czemu z poznańskiej oferty kulturalnej mogło skorzystać wielu odbiorców.   Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestniczek i uczestników (także online) zorganizowane przez miejskie instytucje kultury w 2020 r. Nazwa imprezy Zasięg Jednostka organizująca/ koordynująca wydarzenie […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2020 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Po raz szósty, wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, przyznało także Poznańską Nagrodę Literacką. Nagroda Artystyczna Miasta PoznaniaW 2020 r. nagrodę tę otrzymała Malina Prześluga-Delimata – kierowniczka literacka i dramaturżka Teatru Animacji w Poznaniu, uhonorowana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. miejskie instytucji kultury oraz związani z nimi twórcy otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury. Biblioteka Raczyńskich W 2020 r. dzięki realizacji cyklu „3TATY, 4 ŻYWIOŁY” Biblioteki Raczyńskich została finalistą konkursu „Zwyrtała” organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2020. Centrum Kultury ZAMEK W 2020 r. Centrum Kultury ZAMEK otrzymało w konkursie „Poznań dostępny” Złotą Ryczkę dla „Obrazów wrażliwych” […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań i miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty inwestycyjne oraz prace modernizacyjne. Część prowadzonych zadań była współfinansowana ze środków unijnych. Do inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym należały: modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych; konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego; renowacja i adaptacja Fortu VII dla zachowania […]

Read More…

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Realizacja programu imprez i wydarzeń organizowanych przez poznańskie instytucje kultury oraz ich bieżąca działalność w 2020 r. zostały podporządkowane kryzysowi wywołanemu pandemią COVID-19 i ograniczeniami wprowadzonymi w Polsce w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Plany i programy wydarzeń kulturalnych realizowane były w formach adekwatnych do warunków sanitarnych, a wszystkie modyfikacje działań uwzględniały priorytet, jakim było zachowanie miejsc pracy.  Konieczność znacznego lub całkowitego ograniczenia działalności kulturalnej, zamknięcie instytucji kultury, […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty kulturalne we współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz organizowały wydarzenia o międzynarodowym zasięgu. Wiele inicjatyw ze względu na pandemię zostało zrealizowanych w formie hybrydowej lub wyłącznie online. Niektóre zostały odwołane lub przełożone na kolejne lata. Biblioteka Raczyńskich W ramach działań międzynarodowych i popularyzacji kultury zagranicznej Biblioteka Raczyńskich przygotowała: we współpracy z Biblioteką Jiřího Mahena w Brnie – kolejną edycję Dni Kultury Czeskiej […]

Read More…

Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Miejskie instytucje kultury współpracowały z licznymi podmiotami krajowymi przy realizacji wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia w działalności stacjonarnej na wiele działań, głównie realizowanych online, otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka Raczyńskich W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Raczyńskich zakupiła: dostęp do zasobów Legimi (e-booki) i ebookpoint Biblio (e-booki oraz kursy wideo); nowości wydawnicze (41 712 egzemplarzy książek i 2 232 audiobooków nowości […]

Read More…

Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań dofinansowało 268 projektów (w ramach procedury „małych grantów” i dotacji konkursowych) realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych projektów wyniosła ponad 10,9 mln zł. Ze względu na pandemię COVID-19 odstąpiono od realizacji 24 projektów, które otrzymały miejskie dofinansowanie. Miejskie instytucje kultury w 2020 r. kontynuowały współpracę z jednostkami pomocniczymi Miasta – osiedlami oraz lokalnie działającymi podmiotami. Biblioteka Raczyńskich Rady osiedli Wilda, Naramowice, Św. Łazarz, […]

Read More…

Najważniejsze działania miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Tradycyjna działalność miejskich instytucji kultury w 2020 r. została ograniczona i zmieniona na skutek pandemii COVID-19. Wiele realizowanych corocznie zadań i projektów cieszących się popularnością widzów i uczestników zostało przeniesionych do Internetu, część projektów została całkowicie odwołana lub przeniesiona na kolejne lata. Imprezy, spotkania, wystawy, które mogły odbyć się w tradycyjnej, stacjonarnej formie, musiały zostać dostosowane do wymagań sanitarnych oraz nałożonych ograniczeń. Pojawiły się także nowe, […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu

Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury. Do miejskich jednostek kultury należą: Biblioteka Raczyńskich; Centrum Kultury ZAMEK; Centrum Sztuki Dziecka; Dom Kultury Stokrotka; Estrada Poznańska; Galeria Miejska Arsenał; Muzeum Archeologiczne; Poznański Chór Chłopięcy; Poznańskie Centrum Dziedzictwa; Teatr Animacji; Teatr Muzyczny; Teatr Ósmego Dnia; Teatr Polski; Wielkopolskie Muzeum Niepodległości; Wydawnictwo Miejskie Posnania. Więcej o Poznańskim Centrum Dziedzictwa […]

Read More…