Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2021 r. w Collegium Martinetum przy ul. św. Marcin otwarto nowoczesną placówkę edukacyjno-wystawienniczą prezentującą dokonania trójki polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego związane ze złamaniem szyfru niemieckiej maszyny Enigma – Centrum Szyfrów Enigma (Poznańskie Centrum Dziedzictwa). W 2021 r. do największych inwestycji z zakresu kultury należały: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” to dwuetapowy projekt dofinansowany ze środków […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu

W 2021 r. kontynuowano wdrażanie „Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023″ w celu podniesienia znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz w procesach uspołecznienia zarządzania miastem. Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury: Biblioteka Raczyńskich; Centrum Kultury ZAMEK; Centrum Sztuki Dziecka; Dom Kultury Stokrotka; Estrada Poznańska; Galeria Miejska Arsenał; Muzeum Archeologiczne; Poznański Chór Chłopięcy; Poznańskie Centrum Dziedzictwa; Teatr […]

Read More…

Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Poznaniu

Miejskie instytucje kultury oraz lokalnie działające podmioty w 2021 r. realizowały przedsięwzięcia kulturalne dedykowane społeczności lokalnej. W 2021 r. aktywność kulturalna miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających przy wsparciu Miasta skierowana była na budowanie więzi społecznych lokalnych społeczności. Do działań jakie zrealizowano dla mieszkanek i mieszkańców poznańskich osiedli należały m.in.: Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole: Lato z Estradą (Estrada Poznańska); organizacja imprez kulturalno-integracyjnych „Blisko Kultury – Jazz […]

Read More…

Współpraca krajowa i regionalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2021 r. miejskie jednostki kultury organizowały liczne projekty kulturalne we współpracy z podmiotami krajowymi i regionalnymi. W 2021 r. wiele atrakcyjnych przedsięwzięć kulturalnych było możliwych do zrealizowania w Poznaniu dzięki współpracy z następującymi podmiotami: Kancelaria Prezydenta RP: udział w uroczystości w pałacu prezydenckim w Warszawie, podczas której Wielkopolanie przekazali prezydentowi RP petycję o ustanowienie dnia 27.12 świętem Narodowym Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919); koncert z okazji uroczystości podpisania ustawy […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w 2021 r. w większości realizowana była z instytucjami i organizacjami działającymi w krajach europejskich. Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w 2021 r. realizowana była z instytucjami i organizacjami działającymi w krajach europejskich oraz w Korei Południowej, w tym w: Norwegii: realizacja projektu rozwijającego czytelnictwo Sztuczna inteligencja w służbie książki we współpracy m.in. z NORLA − Norwegian Literature Abroad (Biblioteka Raczyńskich);  Szwecji: produkcja i prezentacja filmu Marysi Lewandowskiej „Rozbiór […]

Read More…

Działalność kulturalna organizacji pozarządowych realizowana przy wsparciu Miasta Poznania

W 2021 r. Miasto Poznań dofinansowało 308 projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych projektów wyniosła ponad 12,4 mln zł. W 2021 r. Miasto Poznań w ramach małych grantów i dotacji konkursowych dofinansowało odpowiednio 78 i 230 projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym m.in.:  „Via Activa – Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne”; Centrum Kreatywnej Inspiracji Sp. z o.o.; Fundacja Akademii Muzycznej im. I.J. […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2021 r. miejskie instytucje kultury oraz związani z nimi twórcy otrzymali nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury. Biblioteka RaczyńskichBiblioteka Raczyńskich otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Raczyńskich została doceniona za spójne działania stacjonarne, hybrydowe i online, kierowane do czytelniczek i czytelników w każdym wieku i o rozległych zainteresowaniach oraz za utrzymywanie kontaktu z czytelniczkami i czytelnikami w mediach społecznościowych. Centrum Kultury ZAMEKSpektakl „Grimm” […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2021 r. przyznało nagrody artystyczne i literackie. Nagroda Artystyczna Miasta PoznaniaNagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymał Maciej Rychły za wizjonerskie dzieła muzyczne, płytowe, filmowe i teatralne oraz za twórczość nagradzaną w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrał w wykreowaniu polskiego nurtu muzyki folk i muzyki korzeni. Poznańska Nagroda LiterackaNagroda ta przyznawana przez jest Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dwóch kategoriach: nagroda im. Adama Mickiewicza […]

Read More…

Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na liczbę zorganizowanych w 2020 r. wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Frekwencja na imprezach, wystawach i festiwalach, które odbyły się stacjonarnie, została znacząco ograniczona. Dużą część wydarzeń przeniesiono do Internetu, dzięki czemu z poznańskiej oferty kulturalnej mogło skorzystać wielu odbiorców.   Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestniczek i uczestników (także online) zorganizowane przez miejskie instytucje kultury w 2020 r. Nazwa imprezy Zasięg Jednostka organizująca/ koordynująca […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2020 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Po raz szósty, wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, przyznało także Poznańską Nagrodę Literacką. Nagroda Artystyczna Miasta PoznaniaW 2020 r. nagrodę tę otrzymała Malina Prześluga-Delimata – kierowniczka literacka i dramaturżka Teatru Animacji w Poznaniu, uhonorowana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy i niedyskryminujący […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. miejskie instytucji kultury oraz związani z nimi twórcy otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury. Biblioteka Raczyńskich W 2020 r. dzięki realizacji cyklu „3TATY, 4 ŻYWIOŁY” Biblioteki Raczyńskich została finalistą konkursu „Zwyrtała” organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2020. Centrum Kultury ZAMEK W 2020 r. Centrum Kultury ZAMEK otrzymało w konkursie „Poznań dostępny” Złotą Ryczkę dla „Obrazów wrażliwych” […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań i miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty inwestycyjne oraz prace modernizacyjne. Część prowadzonych zadań była współfinansowana ze środków unijnych. Do inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym należały: modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych; konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego; renowacja i adaptacja Fortu VII dla zachowania […]

Read More…

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Realizacja programu imprez i wydarzeń organizowanych przez poznańskie instytucje kultury oraz ich bieżąca działalność w 2020 r. zostały podporządkowane kryzysowi wywołanemu pandemią COVID-19 i ograniczeniami wprowadzonymi w Polsce w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Plany i programy wydarzeń kulturalnych realizowane były w formach adekwatnych do warunków sanitarnych, a wszystkie modyfikacje działań uwzględniały priorytet, jakim było zachowanie miejsc pracy.  Konieczność znacznego lub całkowitego ograniczenia działalności kulturalnej, zamknięcie instytucji […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty kulturalne we współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz organizowały wydarzenia o międzynarodowym zasięgu. Wiele inicjatyw ze względu na pandemię zostało zrealizowanych w formie hybrydowej lub wyłącznie online. Niektóre zostały odwołane lub przełożone na kolejne lata. Biblioteka Raczyńskich W ramach działań międzynarodowych i popularyzacji kultury zagranicznej Biblioteka Raczyńskich przygotowała: we współpracy z Biblioteką Jiřího Mahena w Brnie – kolejną edycję Dni Kultury Czeskiej […]

Read More…

Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Miejskie instytucje kultury współpracowały z licznymi podmiotami krajowymi przy realizacji wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia w działalności stacjonarnej na wiele działań, głównie realizowanych online, otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka Raczyńskich W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Raczyńskich zakupiła: dostęp do zasobów Legimi (e-booki) i ebookpoint Biblio (e-booki oraz kursy wideo); nowości wydawnicze (41 712 egzemplarzy […]

Read More…

Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań dofinansowało 268 projektów (w ramach procedury „małych grantów” i dotacji konkursowych) realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych projektów wyniosła ponad 10,9 mln zł. Ze względu na pandemię COVID-19 odstąpiono od realizacji 24 projektów, które otrzymały miejskie dofinansowanie. Miejskie instytucje kultury w 2020 r. kontynuowały współpracę z jednostkami pomocniczymi Miasta – osiedlami oraz lokalnie działającymi podmiotami. Biblioteka Raczyńskich Rady osiedli […]

Read More…

Najważniejsze działania miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Tradycyjna działalność miejskich instytucji kultury w 2020 r. została ograniczona i zmieniona na skutek pandemii COVID-19. Wiele realizowanych corocznie zadań i projektów cieszących się popularnością widzów i uczestników zostało przeniesionych do Internetu, część projektów została całkowicie odwołana lub przeniesiona na kolejne lata. Imprezy, spotkania, wystawy, które mogły odbyć się w tradycyjnej, stacjonarnej formie, musiały zostać dostosowane do wymagań sanitarnych oraz nałożonych ograniczeń. Pojawiły się także nowe, […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu

Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury. Do miejskich jednostek kultury należą: Biblioteka Raczyńskich; Centrum Kultury ZAMEK; Centrum Sztuki Dziecka; Dom Kultury Stokrotka; Estrada Poznańska; Galeria Miejska Arsenał; Muzeum Archeologiczne; Poznański Chór Chłopięcy; Poznańskie Centrum Dziedzictwa; Teatr Animacji; Teatr Muzyczny; Teatr Ósmego Dnia; Teatr Polski; Wielkopolskie Muzeum Niepodległości; Wydawnictwo Miejskie Posnania. Więcej o Poznańskim Centrum […]

Read More…

Poznański Program dla Kultury

Rok 2020 był drugim z kolei rokiem realizacji Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023. Celem programu, wdrażanego od marca 2019 r., jest podniesienie znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz w procesach uspołecznienia zarządzania miastem, tak by ujmowana w poszerzony sposób działalność kulturalna stała się elementem długofalowego rozwoju „Miasta dla ludzi”. Realizacja Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 to całoroczna praca wielu podmiotów: miejskich instytucji […]

Read More…

300-lecie Bambrów Poznańskich w 2019 r.

Rok 2019 został przez Radę Miasta Poznania ogłoszony Rokiem Bambrów – na pamiątkę 1719 r., w którym pierwsi osadnicy z Bambergu dotarli do Poznania. Liczne wydarzenia, które odbywały się w ramach obchodów 300. rocznicy prezentowały wspólną kulturę. Ogólnopolska Nagroda im. Oskara Kolberga Nagroda Kolberga to najważniejsze w Polsce wyróżnienie przyznawane popularyzatorom kultury ludowej. Towarzystwo Bambrów Poznańskich zostało docenione przez Instytut Muzyki i Tańca za wysiłek wkładany w ochronę i kultywowanie tradycji […]

Read More…

Poznański Program dla Kultury

W 2019 r. Rada Miasta Poznania przyjęła Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Jego głównym celem jest niwelowanie barier w dostępie do kultury. Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Kultura relacji. Mapa idei. Kultura relacji Program jest efektem procesu negocjowania planu rozwoju kultury miasta Poznania na lata 2019–2023. W konsultacjach uczestniczyło wiele osób na co dzień związanych z poznańskim życiem kulturalnym. Do dyskusji na temat celów i realizacji programu […]

Read More…

Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu

Corocznie organizowane wydarzenie Noc Muzeów w 2019 r. zgromadziło 72 tys. uczestniczek i uczestników. Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestniczek i uczestników organizowane przez miejskie instytucje kultury w 2019 r. Nazwa imprezy Zasięg imprezy (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny, miejski) Jednostka organizująca/koordynująca wydarzenie Data/czas trwania Frekwencja Noc Muzeów miejski Estrada Poznańska 18.05.2019 72 000 osób Imieniny Ulicy Św. Marcin ogólnopolski CK ZAMEK 11.11.2019 50 000 osób […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2019 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania, Poznańską Nagrodę Literacką oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Nagroda Artystyczna Miasta Poznania dr Paweł Grobelny – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie designu, ze szczególnym uwzględnieniem humanistycznego myślenia o mieście, jako miejscu otwartym i wspólnym, będącym architektonicznym oraz społecznym kosmopolis, a nie klaustropolis. Nagroda Naukowa Miasta Poznania dr hab. Michał Jerzy Michałowski – za znalezienie brakującego elementu […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2019 r. 9 miejskich instytucji kultury otrzymało nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w zakresie kultury. Biblioteka Raczyńskich W 2019 r. Biblioteka Raczyńskich otrzymała 2 wyróżnienia: „Zwyrtała” – wyróżnienie za cykl Czytaty2 (realizowany w 2018 r.). Konkurs organizowany był w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2019 „Izabella” – wyróżnienie za wystawę „Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)” w Konkursie na Wydarzenie Muzealne w Wielkopolsce Centrum Kultury […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu realizowano 3 inwestycje w miejskich instytucjach kultury dofinansowane z funduszy unijnych. Należą do nich: modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego renowacja i adaptacja Fortu VII dla zachowania dziedzictwa kulturowego W 2019 r. Miasto Poznań podpisało umowę na budowę muzeum Centrum Szyfrów Enigma. […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2019 r. poznańskie instytucje kultury współpracowały z wieloma zagranicznymi organizacjami. Efektem tego były wspólne, międzynarodowe projekty, wydarzenia czy wyjazdy. Na zaproszenie Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawa – członka międzynarodowej grupy Adeste+, w 2019 r., przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania wziął udział w Policy Forum for Audience Engagement and Particulation w Lizbonie. Forum tematyczne obejmowało sesję wprowadzającą do tematu demokracji kulturowej i uczestnictwa w kulturze, sesje dynamiczne i interaktywne […]

Read More…

Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2019 r. Urząd Miasta Poznania przekazał prawie 134 tys. zł  Samorządowi Miasta Gdańska na realizację wystawy Chrisa Niedenthala „Polska – Chiny – Europa 1989”. Wystawa wielkoformatowych zdjęć prezentowała nastroje i klimat Europy wschodniej w 1989 r., w ramach obchodów 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. oraz rocznic związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej i struktur NATO. Biblioteka Raczyńskich W 2019 r. biblioteka współpracowała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego […]

Read More…

Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań dofinansowało 384 projekty realizowane przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 14,5 mln zł. Zorganizowane zostały również 23 projekty w ramach konkursu „Centrum Warte Poznania” o wartości 350 tys. zł. Kontynuowano współpracę z jednostkami pomocniczymi Miasta – osiedlami.  Biblioteka Raczyńskich Biblioteka Raczyńskich otrzymała środki od 11 rad osiedli na zakup nowości książkowych, audiobooków, zestawu komputerowego oraz honoraria za spotkania w poszczególnych filiach. Centrum […]

Read More…

Najważniejsze działania miejskich instytucji kultury w 2019 r. w Poznaniu

W 2019 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Miasto zorganizowało cykl 6 szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych dotyczących nowych wzorów ofert i sprawozdań. Osoby uczestniczące w nich poszerzyły i usystematyzowały swoją wiedzę z zakresu zlecania przez samorząd nowopowstałym organizacjom zadań publicznych. Rozwinęły także swoje kompetencje związane z prawidłowym wypełnianiem ofert konkursowych oraz rozliczaniem zadań publicznych poprzez rezultaty.   Biblioteka Raczyńskich W 2019 r. […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu

Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury. Do miejskich jednostek kultury należą: Biblioteka Raczyńskich Centrum Kultury ZAMEK Centrum Sztuki Dziecka Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT Dom Kultury Stokrotka Estrada Poznańska Galeria Miejska Arsenał Muzeum Archeologiczne Poznański Chór Chłopięcy Teatr Animacji Teatr Muzyczny Teatr Ósmego Dnia Teatr Polski Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Wydawnictwo Miejskie Posnania Więcej o działalności […]

Read More…

Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu

Corocznie organizowane przez Centrum Kultury Zamek Imieniny Ulicy Święty Marcin w 2018 r. zgromadziły 60 tys. uczestników. Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestników organizowane przez miejskie instytucje kultury w 2018 r. Nazwa imprezy Zasięg imprezy (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny, miejski) Jednostka organizująca/koordynująca wydarzenie Data/Czas trwania Frekwencja 36.Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO! międzynarodowy Centrum Sztuki Dziecka 2-9.12.2018 21 000 osób Międzynarodowy Festiwal Filmów […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2018 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania, Poznańską Nagrodę Literacką oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Nagroda Artystyczna Miasta Poznania Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymał Lech Raczak za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru. Nagrodę przyznano w szczegolności za przywrócenie wiary w to, że sztuka ma zdolność przenoszenia nas z doraźnej rzeczywistości do świata uniwersalnego. Przykładem tego jest znakomity spektakl „Podróże przez sny. I powroty.” […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2018 r. 7 miejskich instytucji kultury otrzymało nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w zakresie kultury. Centrum Kultury Zamek W 2018 r. Centrum Kultury Zamek otrzymało 3 nagrody: Wydarzenie Kulturalne Sezonu 2017/2018 – nagroda przyznana za wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” – wydarzenie przyciągnęło ponad 118 000 zwiedzających i odbiło się szerokim echem w mediach ogólnopolskich, „ Wydarzenie roku Programu III Polskiego […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu realizowano 3 inwestycje w miejskich instytucjach kultury dofinansowane z funduszy unijnych. Należą do nich: Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych, Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Biblioteka Raczyńskich Biblioteka Raczyńskich od 2016 r. realizuje projekt […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania jest partnerem towarzyszącym w projekcie CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development prowadzonym przez europejskie ośrodki specjalizujące się w tematyce zarządzania organizacjami w sektorze kultury. Projekt wspiera innowacyjną współpracę między uniwersytetami i rynkiem pracy w obszarze kultury w Europie. Tematem są relacje organizacji kulturalnych z publicznością. W skład międzynarodowego zespołu weszło 54 badaczy, nauczycieli akademickich oraz szkoleniowców reprezentujących uniwersytety oraz organizacje […]

Read More…

Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego udzielił dotacji celowej w kwocie 200 tys. zł na realizację wydarzeń koncertowych Orkiestry Polskiego Radia Amadeus realizowanych w jubileuszowym 50-letnim sezonie artystycznym. Biblioteka Raczyńskich W 2018 r. Biblioteka Raczyńskich we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziła 3 projekty: kontynuacja cyklu CZYTATY adresowanego do dzieci i rodziców. Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Promocja czytelnictwa, […]

Read More…

Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W ramach tzw. „małych grantów” Osiedli w 2018 r. zostało dofinansowanych 29 projektów. Jednostki pomocnicze Miasta – Osiedla przekazują swoje środki zarezerwowane w budżecie Miasta na działania lokalne kulturalne realizowane poprzez procedurę „małych grantów”. W 2018 r. w ramach ww. procedury dofinansowanych zostało 29 projektów na łączną kwotę w wysokości 165,6 tys. zł. Poprzez procedurę “małych grantów” w 2018 r. realizowane były następujące projekty:  Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu

Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury. Wysoka aktywność i duże zróżnicowanie ich działalności przyczyniają się do oferowania mieszkańcom szerokiej gamy możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Do miejskich jednostek kultury należą: Biblioteka Raczyńskich Centrum Kultury ZAMEK Centrum Sztuki Dziecka Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT Dom Kultury Stokrotka Estrada Poznańska Galeria Miejska Arsenał Muzeum Archeologiczne Poznański Chór Chłopięcy […]

Read More…

Działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2018 r. Urząd Miasta Poznania pracował nad Poznańskim Programem dla Kultury 2019-2023. Poznański Program dla Kultury powstał na bazie  mających miejsce w 2018 r. konsultacji i negocjacji poznańskiego środowiska kultury oraz mieszkańców. W toku prac nad Programem wskazano 6 obszarów interwencji, dla których wspólnym mianownikiem jest stopniowe zwiększanie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez takie działania jak edukacja, dialog, współpraca i partnerstwo. Urząd Miasta Poznania w 2018 r. prowadził konkurs […]

Read More…

Oferta kulturalna miasta

arch. UMP   Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury, które prezentują zróżnicowany profil działalności kulturalnej. Instytucje kultury Miasto Poznań aktywnie wspiera prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie promocji, organizacji oraz poprzez współfinansowanie projektów realizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne. Jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury, które prezentują zróżnicowany profil działalności kulturalnej. Należą do nich: […]

Read More…