Oferta kulturalna miasta

arch. UMP   Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury, które prezentują zróżnicowany profil działalności kulturalnej. Instytucje kultury Miasto Poznań aktywnie wspiera prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie promocji, organizacji oraz poprzez współfinansowanie projektów realizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne. Jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury, które prezentują zróżnicowany profil […]

Read More…