fbpx

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2021 r. w Collegium Martinetum przy ul. Święty Marcin otwarto nowoczesną placówkę edukacyjno-wystawienniczą prezentującą dokonania trójki polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego związane ze złamaniem szyfru niemieckiej maszyny Enigma – Centrum Szyfrów Enigma (Poznańskie Centrum Dziedzictwa). W 2021 r. do największych inwestycji z zakresu kultury należały: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” to dwuetapowy projekt dofinansowany […]

Read More…

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu

W 2021 r. kontynuowano wdrażanie „Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023″ w celu podniesienia znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz w procesach uspołecznienia zarządzania miastem. Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury: Biblioteka Raczyńskich; Centrum Kultury ZAMEK; Centrum Sztuki Dziecka; Dom Kultury Stokrotka; Estrada Poznańska; Galeria Miejska Arsenał; Muzeum Archeologiczne; Poznański Chór Chłopięcy; Poznańskie Centrum Dziedzictwa; Teatr Animacji; […]

Read More…

Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Poznaniu

Miejskie instytucje kultury oraz lokalnie działające podmioty w 2021 r. realizowały przedsięwzięcia kulturalne dedykowane społeczności lokalnej. W 2021 r. aktywność kulturalna miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających przy wsparciu Miasta skierowana była na budowanie więzi społecznych lokalnych społeczności. Do działań jakie zrealizowano dla mieszkańców poznańskich osiedli należały m.in.: Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole: Lato z Estradą (Estrada Poznańska); organizacja imprez kulturalno-integracyjnych „Blisko Kultury – Jazz w kobiecym […]

Read More…

Współpraca krajowa i regionalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2021 r. miejskie jednostki kultury organizowały liczne projekty kulturalne we współpracy z podmiotami krajowymi i regionalnymi. W 2021 r. wiele atrakcyjnych przedsięwzięć kulturalnych było możliwych do zrealizowania w Poznaniu dzięki współpracy z następującymi podmiotami: Kancelaria Prezydenta RP: udział w uroczystości w pałacu prezydenckim w Warszawie, podczas której Wielkopolanie przekazali prezydentowi RP petycję o ustanowienie dnia 27.12 świętem Narodowym Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919); koncert z okazji uroczystości podpisania ustawy […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w 2021 r. w większości realizowana była z instytucjami i organizacjami działającymi w krajach europejskich. Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w 2021 r. realizowana była z instytucjami i organizacjami działającymi w krajach europejskich oraz w Korei Południowej, w tym: Norwegii: realizacja projektu rozwijającego czytelnictwo Sztuczna inteligencja w służbie książki we współpracy m.in. z NORLA −Norwegian Literature Abroad (Biblioteka Raczyńskich);  Szwecji: produkcja i prezentacja filmu Marysi Lewandowskiej „Rozbiór Szkoły Prawa” […]

Read More…

Działalność kulturalna organizacji pozarządowych realizowana przy wsparciu Miasta Poznania

W 2021 r. Miasto Poznań dofinansowało 308 projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych projektów wyniosła ponad 12,4 mln zł. W 2021 r. Miasto Poznań w ramach małych grantów i dotacji konkursowych dofinansowało realizację odpowiednio 78 i 230 projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym m.in.:  „Via Activa – Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne”; Centrum Kreatywnej Inspiracji Sp. z o. o.; Fundacja Akademii Muzycznej im. I. […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2021 roku miejskie instytucje kultury oraz związani z nimi twórcy otrzymali nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury. Biblioteka RaczyńskichBiblioteka Raczyńskich otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Raczyńskich została doceniona za spójne działania stacjonarne, hybrydowe i online, kierowane do czytelników w każdym wieku i o rozległych zainteresowaniach oraz za utrzymywanie kontaktu z czytelnikami w mediach społecznościowych. Centrum Kultury ZAMEKSpektakl „Grimm” Teatru pod Fontanną […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2021 r. przyznało nagrody artystyczne i literackie. Nagroda Artystyczna Miasta PoznaniaNagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymał Maciej Rychły za wizjonerskie dzieła muzyczne, płytowe, filmowe i teatralne oraz za twórczość nagradzaną w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrał w wykreowaniu polskiego nurtu muzyki folk i muzyki korzeni. Poznańska Nagroda LiterackaNagroda ta przyznawana przez jest Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dwóch kategoriach: nagroda im. Adama Mickiewicza […]

Read More…

Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na liczbę zorganizowanych w 2020 r. wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Frekwencja na imprezach, wystawach i festiwalach, które odbyły się stacjonarnie, została znacząco ograniczona. Dużą część wydarzeń przeniesiono do Internetu, dzięki czemu z poznańskiej oferty kulturalnej mogło skorzystać wielu odbiorców.   Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestniczek i uczestników (także online) zorganizowane przez miejskie instytucje kultury w 2020 r. Nazwa imprezy Zasięg Jednostka organizująca/ koordynująca wydarzenie […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2020 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Po raz szósty, wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, przyznało także Poznańską Nagrodę Literacką. Nagroda Artystyczna Miasta PoznaniaW 2020 r. nagrodę tę otrzymała Malina Prześluga-Delimata – kierowniczka literacka i dramaturżka Teatru Animacji w Poznaniu, uhonorowana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy i niedyskryminujący […]

Read More…