Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100
Rada Miasta Poznania
Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100
kobiet 14 14 100
mężczyzn 20 20 100
Decyzje administracyjne
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 516,8 547,7 106
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 200,5 220,6 110
Wydział Finansowy 168,3  181,1 108
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 9,9 10,7 120,7
Wydział Urbanistyki i Architektury 4,6  5,8 108
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez miejskie jednostki organizacyjne ogółem w tys., w tym przez: 129,3 125,2 96,8
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 79,6 76,5 96,1
Poznańskie Centrum Świadczeń 37,8  37,9 100,3
Zatrudnienie w Urzędzie Miasta Poznania
Liczba pracowników administracyjnych ogółem, w tym z wykształceniem: 1 849 1 862 100,7
 wyższym 1 649 1 663 100,8
 Miejskie jednostki organizacyjne (mjo)
Liczba mjo ogółem, z tego:  301 295 98
jednostki budżetowe (bez UMP)  276 270 97,8
zakłady budżetowe  3 3 100
instytucje kultury  15 15 100
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  4 4 100
jednostki administracji zespolonej  3 3 75
źródło: UMP