Dane z Poznania

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.

według marzec 2019 luty 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1110 1073
chłopcy 602 547
dziewczynki 560 491
Małżeństwa 83 61
małżeństwa cywilne 75 50
małżeństwa konkordatowe 8 11
Śluby poza lokalem USC 3 0
Zgony 606 621
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Julia 26
Zofia 24
Zuzanna 23
Maja 23
Hanna 22
Lena 25
Hanna 22
Maja 21
Maria 18
Zuzanna 18
Najczęściej nadawane imiona męskie Antoni 25
Wojciech 25
Jan 24
Aleksander 22
Stanisław 22
Jan 30
Franciszek 23
Aleksander 22
Jakub 22
Wojciech 20
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 62 62
Przybyłe koty do schroniska 16 11
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 24 12
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 28 41
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 179 178
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 135 161
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4598 4516
liczba osób pobierających zasiłek 912 920
liczba osób do 25 roku życia 296 278
liczba osób powyżej 50 roku życia 1362 1333
Stopa bezrobocia 1,30% 1,30%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 803,74zł 5 721,81zł
Mieszkania oddane do użytkowania 463 155
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 33 28
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 26 21
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 110 105
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 76 79
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 217 150
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw b/d b/d
liczba przyjętych depozytów b/d b/d
liczba wydanych depozytów b/d b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 136 504 122 946
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów b/d b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych b/d b/d
Liczba wystawionych mandatów b/d b/d
Liczba pouczeń b/d b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami b/d b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji b/d b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń b/d b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej b/d b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej b/d b/d
 

Ruch rowerowy

według marzec 2019 luty 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 3136
Półwiejska 3023
Rondo Rataje 2495
Półwiejska 3132
Kórnicka 3124
Rondo Rataje 2481
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Rynek Wildecki 444
Dw. Autobusowy 409
Zielona 332
Rynek Wildecki 356
Dw. Autobusowy 351
Al. Solidarności 245
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Zielona 28
Rynek Wildecki 24
Dw. Autobusowy 20
Spadzista 20
Dw. Auobusowy 18
Prądzyńskiego/Kosińskiego 17
Al. Solidarności 16
Liczba wypożyczeń 134 100 142 538
wypożyczenia 3G (na stacjach) 109 218 114 869
wypożyczenia 4G (na stacjach) 11 310 9459
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 526 447
wypożyczenia rowerków dziecięcych 128 136
wypożyczenia rowerów z fotelikami 2386 2189
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) 10 532 15 438
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 31 883 30 427
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka b/d b/d
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. b/d b/d
 

Kultura i turystyka

według marzec 2019 luty 2019
Teatr Animacji Liczba widzów Kórnicka 1922
Półwiejska 1904
Most Teatralny 1696
sezon zamknięty
Liczba wydarzeń os.
Sobieskiego 84
Rolna 69
Wilczak 69
Dw. Autobusowy 65
sezon zamknięty
Teatr Polski Liczba widzów Jarochowskiego/Palacza 20 o. Wichrowe Wzgórze 10 Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego 10 sezon zamknięty
Liczba spektakli 84 323 sezon zamknięty
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 75 507 sezon zamknięty
Liczba wydarzeń 2315 sezon zamknięty
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 192 sezon zamknięty
Liczba uczestników 85 sezon zamknięty
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 1086 sezon zamknięty
Liczba uczestników 5138 sezon zamknięty
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 18 359 9 956
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających b/d b/d
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1411 2999
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 43 56
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 145 140
Liczba wydarzeń 3 2
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 785 85
Liczba wydarzeń 4 2
Liczba zwiedzających 785 2167
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 17 149 18 927
Liczba wydarzeń 227 148
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 3884 4138
Liczba wydarzeń 17 13
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 167 122 158 566
na zewnątrz 153 290 145 655
na miejscu 13 832 12 911
Liczba uczestników wydarzeń 5372 370
Liczba wydarzeń 203 147
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 1 2
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 740 165
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 23 5
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 22 209 20 816
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 15 246 4813
 

Kanały komunikacji z UMP

według marzec 2019 luty 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 295 183 273 508
Liczba wizyt na stronie 780 411 710 232
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 57 664 48 519
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 527 481
Liczba wydanych Kart Seniora 1101 1219
Liczba klientów 4927 4916
Korespondencja przez e-PUAP   Liczba korespondencji przekazywanej do UMP b/d b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP b/d b/d