Statystyki miejskie - Sierpień 2022 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Sierpień 2022
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 272
małżeństwa cywilne 161
małżeństwa konkordatowe 111
Śluby poza lokalem USC 31
Urodzenia 1178
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Hanna 25 Zuzanna 21 Helena 18 Laura 16 Alicja 16
Najczęściej nadawane imiona męskie Leon 30 Franciszek 26 Antoni 25 Jan 24 Stanisław 23
Zgony 697
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ zadanie realizowane przez ZUS
Liczba klientów 6095
Liczba wydanych Kart Seniora 240
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 117
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 115
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 346
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 42
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 124
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 813
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 109
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 88
Liczba przyjętych depozytów 48
Liczba wydanych depozytów 16
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Sierpień 2022
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3983
liczba osób do 25 roku życia 203
liczba osób powyżej 50 roku życia 1222
liczba osób pobierających zasiłek 642
Stopa bezrobocia 1,1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 7309
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Sierpień 2022
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 3517
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczbnego 7
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 38
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 44
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 90
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Sierpień 2022
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 195
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 434
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 5
Zagrożenia w ruchu drogowym 2814
Zagrożenia życia i zdrowia 550
Zakłócenia porządku publicznego 735
Zwierzęta 661
Pozostałe naruszenia 405
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 52
Liczba wyjazdów OSP do akcji 29
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 319
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 44
Liczba wystawionych mandatów 212
Liczba pouczeń 15
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK Przybyłe psy do schroniska 58
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 10
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 160
Przybyłe koty do schroniska 99
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 14
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 348
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 78
Liczba wypuszczonych małych ssaków 54
Liczba przyjętych ptaków 1159
Liczba wypuszczonych ptaków 965
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 1051
Liczba miejscowych zagrożeń 3031
Liczba fałszywych alarmów 990
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Sierpień 2022
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 560 Most Teatralny 519 Półwiejska 413
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Kórnicka 409 Półwiejska 351 Królowej Jadwigi/Juracka 296
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Kórnicka 9 Włodarska 9 Aleje Solidarności 9 ZDM/Wilczak 9 Grunwaldzka/Wojskowa 8
Liczba wypożyczeń 35911
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 18520
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 16102
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 362
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 63
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 864
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów pl. Wolności 34831
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. 57475
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego 58440
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 56057
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 45210
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska 28033
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 11878
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 19549
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 23091
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 27111
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 18918
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 49789
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 22962
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 24738
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 30610
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka 55262
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska 47152
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności 32196
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 48022
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 45253
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 44326
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 29716
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 12309
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. 54005
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. 15970
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska 30821
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. 32009
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. 13087
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. 22298
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 26612
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 27707
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 43522
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 42586
Liczba przejazdów Malta Pd. 67520
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Sierpień 2022
Teatr Animacji Liczba widzów 1800
Liczba spektakli 9
Teatr Polski Liczba widzów przerwa wakacyjna
Liczba spektakli przerwa wakacyjna
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 1
Liczba uczestników 48
Liczba wydarzeń 4
Liczba uczestników 35
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń brak danych
Liczba uczestników brak danych
Kino Muza Liczba seansów kinowych 394
Liczba widzów 6751
Teatr Nowy Liczba wydarzeń przerwa wakacyjna
Liczba uczestników przerwa wakacyjna
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń nieczynne
Liczba uczestników nieczynne
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 11000
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1205
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 15
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 34
Liczba wydarzeń 7851
Liczba seansów kinowych 177
Liczba uczestników seansów kinowych 1750
Liczba spektakli teatralnych 1
Liczba uczestników spektakli 100
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 7443
Liczba wydarzeń 15
Liczba uczestników wydarzeń 1152
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 8
Liczba uczestników wydarzeń 1158
Centrum Szyfrów ENiGMA Liczba zwiedzających 4088
Liczba wydarzeń 6
Liczba uczestników wydarzeń 90
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 30
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 4857
Liczba wydarzeń 4
Liczba uczestników wydarzeń 93
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 0
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 117554
na zewnątrz 113790
na miejscu 3764
Liczba uczestników wydarzeń 2759
Liczba wydarzeń 60
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 4
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 168
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 5
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 1
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 3
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzającyh wystawy 365
Palmiarnia Poznańska WGK Liczba odwiedzających 24998
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 94 057
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 38 591
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 11106
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 4116
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 11222
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 5107
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 26987
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 0
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 302149
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 18
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 13
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 25
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Sierpień 2022
Poznan.pl - statytstyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 332572
Liczba wizyt na stronie 920813
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 79748
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 8965
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 4763