W 2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys sektora turystyki, w tym turystyki biznesowej.

Przemysł spotkań i wydarzeń w Poznaniu

Najnowsze dostępne dane dotyczące przemysłu spotkań i wydarzeń w Poznaniu, opublikowane w  Raporcie Poland Convention Bureau (jednostki działającej w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej), pochodzą z 2019 r. –  okresu sprzed pandemii –  i nie uwzględniają skutków pandemii Covid-19, tj. ograniczenie możliwości przemieszczania się, zamykanie obiektów noclegowych, gastronomicznych, czy zakazach organizacji spotkań w większym gronie osób.

W 2019 r. w Poznaniu zorganizowano ponad 3,1 tys. spotkań i wydarzeń dla grup liczących jednocześnie co najmniej 50 osób. Spotkania te, o charakterze konferencyjnym, kongresowym, targowym oraz korporacyjnym, zgromadziły łącznie 1,4 mln osób. Poznań uplasował się na 2. miejscu w Polsce (po Warszawie) ze względu na liczbę uczestników organizowanych wydarzeń oraz na 3. miejscu (po Warszawie i Krakowie) ze względu na ilość zorganizowanych wydarzeń, które objęły: 

 • 2 tys. konferencji i kongresów (obejmujących krajowe i międzynarodowe spotkania stowarzyszeń, w tym spotkania rządowe i pozarządowe);
 • 985 tys. wydarzeń korporacyjnych (definiowanych jako wydarzenia firmowe odbywające się w formie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji prasowych, premier produktów i „wydarzenia motywacyjne”, w tym podróże, wyjazdy motywacyjne o charakterze gratyfikacyjnym, uznaniowym);
 • 123 wydarzeń targowych (duże wydarzenia o dowolnej tematyce, odbywające się na terenach wystawienniczych).

Największa liczba wydarzeń i spotkań (79%) zorganizowana została przez przedsiębiorstwa lub na ich zlecenie. Instytucje rządowe zorganizowały 13% a stowarzyszenia i organizacje NoN PROFIT 8% wydarzeń i spotkań. W 2019 r. najwięcej wydarzeń dotyczyło tematyki  z zakresu dziedzin handlowo-usługowych oraz humanistycznych. Przeważały wydarzenia 1-dniowe (ponad 85%), a średni czas ich trwania wyniósł 1,2 dnia. 

W 2020 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów (International Congress and Convention Association – ICCA) opublikowało międzynarodowy ranking ICCA Statistics Report 2020 na podstawie danych za 2019 r., w którym Poznań zajął 143. pozycję na świecie (na 425 miast), dokumentując 21 spotkań spełniających kryteria ICCA.

Pandemia Covid-19 spowodowała, że w 2020 r. rynek spotkań zaczął się zmieniać. Pomimo, że wiele zaplanowanych wydarzeń się nie odbyło, część z nich została przeniesiona na kolejne lata, a coraz więcej eventów odbywało się  przestrzeni wirtualnej. 

Oferta konferencyjno-kongresowa Poznania

Poznańska baza dla organizacji wydarzeń o charakterze konferencyjno-kongresowym lub korporacyjnym systematycznie się powiększała. W sumie w ponad 100 obiektach dysponujących powierzchniami konferencyjno-kongresowymi znajdowało się łącznie ok. 100 tys. miejsc, w tym w szczególności w takich obiektach, jak:

Na lata 2020-2021 zaplanowana została modernizacja hali widowiskowo-sportowej Arena Poznań. Po jej zakończeniu, powstanie nowoczesny obiekt widowiskowo-sportowy, w którym znajdą się także sale konferencyjne i restauracja. Będą się w nim mogły odbywać wydarzenia do 9 tys. osób.

Poznańskie otoczenie konferencyjno-kongresowe stanowiły atrakcyjne miejsca noclegowe znajdujące się w hotelach 5 i 4-gwiazdkowych. W 2020 r. hotele te miały do dyspozycji 2,4 tys. miejsc. Ponadto lokalną ofertę dla podróży biznesowych uzupełniała rosnąca dynamicznie do 2020 r. liczba placówek gastronomicznych (ok. 2,7 tys. w 2019 r.) oraz możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku. Pandemia COVID-19 i wprowadzane restrykcje, w tym zamykanie hoteli i placówek gastronomicznych, spowodowały znaczne zmniejszenie wykorzystania tych obiektów, co w konsekwencji powodowało decyzję właścicieli o zakończenia działalności.

Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej prowadziło Programy Rekomendacji dla Organizatorów Kongresów i Organizatorów Podróży Motywacyjnych. Celem programów było identyfikowanie i wspieranie podmiotów, które świadczyły fachowe i kompleksowe usługi w zakresie organizacji i obsługi kongresów oraz podróży motywacyjnych w Polsce. W 2020 r. certyfikaty rekomendacji w Polsce posiadały 23 firmy, w tym 2 w Poznaniu, tj. Grupa MTP oraz Relago. Obie firmy posiadały certyfikat Programu Rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Kongresów.

W celu wsparcia działań podejmowanych przez Miasto dla przyciągnięcia do Poznania dużych organizatorów kongresów powstał Poznański Klub Ambasadora Kongresów. Członkami Klubu są nagrodzeni Ambasadorzy Kongresów Polskich działający w Wielkopolsce oraz profesorowie odpowiedzialni za pozyskiwanie i organizację kongresów i wydarzeń w Poznaniu.

Działalność Poznań Convention Bureau

Poznan Convention Bureau (PCB) w 2020 r. pełniło funkcję neutralnego partnera oraz instytucji pierwszego kontaktu dla organizatorów i organizatorek konferencji, kongresów, podróży motywacyjnych oraz innych spotkań biznesowych w Poznaniu. PCB jest organizacją non-profit, wspieraną przez samorządy, branżę turystyczną oraz usługodawców lokalnego rynku, działającą w strukturach Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Z powodu pandemii COVID-19, spośród 12 zaplanowanych konferencji i kongresów współorganizowanych lub wspieranych przez PCB większość została przełożona na kolejne lata, a 3 odbyły się online:

PCB prowadziło szeroką współpracę z organizacjami branżowymi. Działalność ta miała na celu przede wszystkim promocję i pozycjonowanie Poznania na krajowym i globalnym rynku spotkań jako atrakcyjnego miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Wśród organizacji, z którymi współpracowano w 2020 r. były m.in.:

 • Poland Convention Bureau – dzięki tej współpracy Poznań należy do ścisłej czołówki regionalnych Convention Bureaux w Polsce oraz ma wpływ na kształt projektów i realizację zadań adresowanych do polskiego i zagranicznego rynku spotkań; dla Poznania ta współpraca jest też dodatkowym źródłem pozyskiwania międzynarodowych wydarzeń i spotkań biznesowych.; w 2020 r. współpraca z Poland Convention Bureau obejmowała:
  • udział poznańskiego PCB w spotkaniach branżowych;
  • podejmowanie przez poznańskie PCB decyzji mających wpływ na funkcjonowanie Convention Bureaus w Polsce;
  • promocję Poznania na stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej na targach turystyki biznesowej we Frankfurcie;
  • pozyskiwanie przez poznańskie PCB nowych spotkań i wydarzeń biznesowych za pośrednictwem Poland Convention Bureau;
  • współpracę z mediami zagranicznymi;
  • uczestnictwo poznańskiego PCB w programie Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich;
  • przekazywanie przez PCB danych statystycznych do Raportu Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w Polsce;
  • organizowanie podróży studyjnych przez poznańskie PCB zdobytych za pośrednictwem Poland
   Convention Bureau;
 • International Congress and Convention Association (ICCA) – jest jedną z najważniejszych organizacji w branży kongresów i spotkań; dla Poznania ICCA jest narzędziem benchmarkingu w zakresie potencjału kongresowo-konferencyjnego destynacji biznesowych, co pozwala na ustalenie przewag i luk konkurencyjnych w przypadku kandydatury Poznania na gospodarza określonego wydarzenia; dostarcza też informacji o potrzebach poszczególnych zleceniodawców i umożliwia przygotowanie sprofilowanych ofert typu bid book; w 2020 r. poznańskie PCB w ramach współpracy z ICCA przekazało dane statystyczne dotyczące rynku spotkań w Poznaniu do raportu ICCA Statistics Report Country & City Rankings, przygotowało zestawienia z propozycjami otwartych przetargów na organizację międzynarodowych kongresów dla Poznań Congress Center, aktualizowało i administrowało profil Poznania w bazie ICCA oraz pozyskiwało informacje o stowarzyszeniach, lokalnych ambasadorach, konferencjach i szczególnych wydarzeniach; dzięki przynależności do ICCA poznańskie PCB może:
  • na bieżąco monitorować najważniejsze wydarzenia na międzynarodowym rynku spotkań oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe;
  • korzystać z bazy danych ICCA (Big Data), która jest największą bazą klientów organizujących międzynarodowe spotkania i kongresy oraz cykliczne spotkania biznesowe, dostępnej tylko dla zrzeszonych w organizacji podmiotów;
  • korzystać z prowadzonych przez ICCA badań turystyki biznesowej na świecie, w których od kilku lat uczestniczy Poznań;
 • Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) – jest pierwszą i jedyną ogólnopolską organizacją profesjonalistów branży spotkań; głównymi celami SKKP było podnoszenie wiedzy profesjonalnej członków, wspólny marketing i lobbowanie w sprawach istotnych dla branży turystyki biznesowej; poznańskie PCB współpracowało z SKKP przy programie Ambasadorów Kongresów Polskich, mającym na celu wsparcie osób aktywnie promujących Polskę za granicą jako atrakcyjne miejsce organizacji międzynarodowych konferencji i kongresów i starających się o ich organizację w Polsce; PCB wzięło udział w obradach Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz włączyło do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich przedstawicielki i przedstawicieli świata nauki z Poznania; poznańskie PCB we współpracy z Poznań Congress Center utworzyło Poznański Klub Ambasadora Kongresów, który skupia osoby ze środowiska naukowego z Poznania.

Działalność konferencyjno-kongresowo-eventowa Grupy MTP

Grupa MTP na działalność konferencyjno-kongresowo-eventową w Poznaniu w 2020 r. wykorzystywała budynek Poznań Congress Center (PCC) oraz pozostałe powierzchnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Najwięcej, ponad 70% wszystkich wydarzeń, zorganizowano w obiekcie PCC znajdującym się na terenie MTP. Jest to 3-kondygnacyjny budynek, w którym zagospodarowano przestrzeń na 4,2 tys. miejsc konferencyjnych, strefy VIP oraz przestrzenie dedykowane wystawom i stoiskom sponsorskim. Budynek posiada 38 w pełni wyposażonych sal konferencyjnych o regulowanej wielkości oraz przestronne foyer o powierzchni ok. 2,3 tys. m², w którym mogą odbywać się wystawy oraz bankiety. Mieści się w nim Sala Ziemi z zapleczem multimedialnym, umożliwiającym organizację dla 2 tys. osób kongresów, koncertów, bankietów i wydarzeń specjalnych. Bezpośrednie połączenie PCC z kompleksem 4 pawilonów należących do Grupy MTP umożliwia organizację wydarzeń jednocześnie dla blisko 20 tys. osób.

Od momentu objęcia całej Polski czerwoną strefą, niemożliwa stała się organizacja targów, kongresów i konferencji, które są podstawową działalnością Grupy MTP.

We wrześniu 2020 r., podczas badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, okazało się, że co trzecia firma działająca w branży targowej zanotowała spadek obrotów rzędu 90%.

Usługi związane z działalnością konferencyjno-kongresowo-eventową Grupy MTP w 2020 r. ograniczyły się do 115 wydarzeń tj. o ponad połowę mniej niż w 2019 r., w tym:

 • 62 – działalność konferencyjno-kongresowa (kongresy, seminaria, konwencje, szkolenia);
 • 37 – wydarzenia kulturalne, koncerty i wydarzenia sportowe;
 • 11 – eventy korporacyjne;
 • 5 – najem infrastruktury innym organizatorom.

Najwięcej wydarzeń zorganizowano w I kwartale 2020 r.

Zestawienie najważniejszych wydarzeń zorganizowanych w 2020 r.
Lp. Nazwa wydarzenia
1. Sztab Ławica 28 Finał WOŚP
2. Targi Ślubne
3. Koncert Gregorian
4. Allegro Town Hall
5. Bricomarche
6. Poznański Klub Ambasadorów Kongresów
7. Uroczysta Sesja Rady Miasta Poznania
8. Gala MPK
9. Puchar Stihl Timbersports 2020
10. Koncerty Dawida Podsiadło
Źródło: MTP

 

Działalność Międzynarodowych Targów Poznańskich

Organizacją wydarzeń kongresowych, wystawienniczych i korporacyjnych w Poznaniu zajmuje się wiele podmiotów, jednak szczególna rola przypada tutaj Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o. o. (MTP), będącą jednoosobową spółką Miasta Poznania. Spółka jest właścicielem i zarządza największym terenem wystawienniczym i konferencyjnym w Polsce o powierzchni ponad 20 ha, zlokalizowanym w centrum Poznania i dobrze skomunikowanym.

Do zadań MTP należą przede wszystkim:

 • organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, giełd, pokazów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, instruktaży i świadczenie wszelkich usług związanych z promocją, reklamą lub przekazem informacji handlowych, ekonomicznych i technicznych w kraju lub za granicą, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i filmowej;
 • prowadzenie doradztwa handlowego, ekonomicznego, prawnego oraz świadczenie usług w zakresie tłumaczeń z języków obcych i na języki obce;
 • prowadzenie działalności importowo-eksportowej;
 • świadczenie usług agencyjnych, przedstawicielskich, spedycyjnych i transportowych;
 • prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych;
 • prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii;
 • prowadzenie innej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem potencjału Spółki na cele inne, niż ekspozycyjne oraz budowa i wyposażenie stoisk ekspozycyjnych w kraju i za granicą dla kontrahentów krajowych i zagranicznych.


Spółka realizuje przede wszystkim statutowe zadania własne oraz zadania powierzone przez Miasto Poznań, np. promocja miasta, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych czy sportowych, pełnienie roli lokalnego centrum spotkań mieszkańców i mieszkanek osiedla, zarządzanie halą widowiskowo-sportową Arena oraz obiektami infrastruktury transportu miejskiego.

Spółka zajmuje się promocją gospodarczą, w tym promocją zagraniczną polskich i poznańskich przedsiębiorstw i wspiera polskie przedsiębiorstwa w ekspansji na rynki zagraniczne. Organizuje polskie ekspozycje targowe za granicą. Oferta MTP skierowana jest także do administracji państwowej oraz jednostek samorządowych promujących polską gospodarkę na rynkach międzynarodowych.

W ramach unowocześniania infrastruktury wystawienniczo-kongresowej oraz zwiększania dostępności informacji, w 2020 r. MTP prowadziły działania z wykorzystaniem własnych środków, obejmujące m. in.:

 • przygotowanie projektu budowlanego HWS Arena;
Wizualizacja projektu HWS Arena

wizualizacja projektu HWS Arena

arch. MTP, CDF Architekci
 • budowę parkingu wielopoziomowego – etap I;
 • rozbiórkę pawilonu nr 14;
 • przystosowanie pomieszczeń w budynku po byłej restauracji McDonald’s na potrzeby galerii fotograficznej Brodziak;
 • przebudowę elewacji pawilonu PCC wraz z budową zadaszenia wejście „B”;
 • ekran LED Hol Wschodni;
 • modernizacje budynku przy ul. Litewskiej 22;
 • analizę możliwości montażu paneli fotowoltaicznych w pawilonie PCC, pawilonie 5 i Holu Wschodnim;
 • modernizację pawilonu nr 6;
 • przedsięwzięcia z zakresu informatyki.
Oferta wystawiennicza Poznania

Poznań dysponuje największą powierzchnią ekspozycyjną w kraju. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich przeznaczony na działalność wystawienniczą to ponad 136 tys. m2, w tym 107 tys. m2 stanowi powierzchnia zadaszona.

W 2020 r. z powodu pandemii Covid-19, z 70 imprez targowych zaplanowanych na 2020 r. odbyło się 37 imprez targowych wraz z salonami, z tego 18 targów przed wprowadzaniem ograniczeń związanych z pandemią oraz 19 targów, które odbyły się przy zaostrzonym rygorze organizacji imprez wystawienniczych, w tym 7 nowych wydarzeń.

Kalendarz targów w 2020 r. został uzupełniony o wydarzenia skierowane do mieszkańców Poznania i Wielkopolski, imprez mających charakter B2C. Celem ich organizacji było umożliwienie firmom zaprezentowanie oferty, sprzedaż produktów klientom końcowym, a także wzmocnienie informacji o powrocie MTP do organizacji wydarzeń targowych po 3-miesięcznej przerwie spowodowanej pierwszym w 2020 r. lockdownem.

Zorganizowane od czerwca do września targi to: Letni i Jesienny Targ Ogrodniczy, Poznań Moto Fest, Zlot Czerwonych Pojazdów, Targ Żywności Regionalnej i Ekologicznej, Letni Targ Rodzinny, Letni Targ Ekologiczny i wydarzenie promujące przemysł wystawienniczy – Targi Dają Więcej.

MTP w 2020 r. sprzedały łącznie 166 361 m2 powierzchni targowej netto, w tym 153 171 m2 powierzchni krytej i 13 190 m2 powierzchni otwartej. Łącznie z powierzchnią specjalną, wynajęto 179 104 m2 powierzchni wystawienniczej.

Liczba wystawców eksponujących swoje produkty na poznańskich targach wyniosła 4 165, w tym 3 757 wystawców krajowych i 408 wystawców zagranicznych.

Zgodnie z wymogami Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI, na sumę frekwencji składa się liczba zwiedzających, liczba wydanych kart wystawców, liczba prelegentów oraz liczba przedstawicieli mediów.

Frekwencja w 2020 r. wyniosła 269 415 osób. Liczba zwiedzających poznańskie targi, wyniosła 251 841 osób.

Wpływ pandemii Covid-19 na organizację targów na podstawie podstawowych parametrów określających imprezy wystawiennicze
l.p. parametry plan 2020 wykonanie
1. powierzchnia (m2) 481 693 166 361
2. liczba wystawców   10 702     4 165
3. liczba zwiedzających 831 700 251 841
Źródło: MTP

 

Wśród imprez, które Spółce udało się zorganizować  w 2020 r. warte podkreślenia są poniższe wydarzenia:

 • Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery z liczbą prawie 27 000 uczestników, zaprezentowały prawie 400 marek oraz 150 nowości produktowych; ekspozycja objęła 7 pawilonów o powierzchni blisko 50 000 m2 oraz pawilon kongresowy Poznań Congress Center;
Targi Polagra

na zdjęciu targi polagra 2020

arch. MTP
 • Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 to ponad 32 tysiące profesjonalistów – fachowców, inwestorów, przedstawicieli handlu, generalnych wykonawców, inżynierów i architektów poszukiwało nowości produktowych, wiedzy i nowych możliwości biznesowych wśród 754 wystawców z 28 krajów świata; w tym samym czasie odbyły się Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, Targi Rozwiązań dla Budownictwa Infrastrukturalnego INFRATEC oraz Międzynarodowe Targi Kominkowe KOMINKI;
Targi BUDMA 2020

na zdjęciu targi BUDMA 2020

arch. MTP
 • MEBLE POLSKA 2020 w gronie wystawców obecni byli wszyscy wiodący producenci i eksporterzy mebli z Polski;
 • HOBBYANIMAL uczestnicy HOBBY mieli okazję podziwiać ogromną wystawę z klocków LEGO, zagrać w najróżniejsze gry planszowe, fabularne i bitewne;. głównymi atrakcjami Animal Fest były pokazy rywalizacji sportowej we flyball-u, program pokazowy z agility, psiego fitnessu czy dog frisbee;
Targi Animal 2020

na zdjęciu targi animal 2020

arch. MTP
 • CARAVANS SALON POLAND były największą imprezą caravaningową w Polsce, jaką udało się zorganizować w tym sezonie i pokazały potencjał branży w naszym kraju;
Targi Caravans Salon Poland 2020

na zdjęciu Targi Caravans Salon Poland 2020

arch. MTP
 • INTERIOR BUSINESS SUMMIT to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce dedykowane firmom działającym w branży wnętrzarskiej, meblowej i dekoracyjnej;


W roku 2020 z uwagi na sytuację epidemiologiczną MTP zorganizowały również projekty online:

 • ITM_talks – cykl dyskusji o przemyśle z udziałem znanych ekspertów branżowych, liderów sektora przemysłowego, biznesu oraz nauki; spotkania te prowadzone były online ze studia MTP i transmitowane na żywo;
 • Platforma INDUSTRY ONLINE – webinaria, debaty, konferencje, prezentacje organizowane wirtualnie dla branży przemysłowej przez partnerów i wystawców targów ITM Industry Europe;
 • KONGRES INDUSTRY NEXT. THE NEW REALITY – 2-dniowy kongres promujący globalny rozwój przemysłu 4.0 oraz najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w przemyśle, a także platforma dyskusji nie tylko samych przedsiębiorców, ale także decydentów rządowych i interesariuszy nad sposobami wsparcia przedsiębiorców w rozwoju i stymulowania gospodarki;
 • SUBCONTRACTING MEETINGSw odbywającym się spotkaniu online wzięło udział 90 uczestników z 13 krajów (Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Indie, Litwa, Polska, Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy); łącznie odbyły się 142 spotkania;
 • FORUM ROZWOJU MIAST – 2-dniowa konferencja online przygotowana wspólnie z Urzędem Miasta Poznania, Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji oraz Związkiem Miast Polskich poświęcona była bezpiecznym przestrzeniom miejskim oraz kompetencjom XXI wieku; zagadnienia te zostały omówione przez polskich i zagranicznych gości m.in. z Austrii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii; wydarzenie obejrzało blisko 400 osób; więcej o Forum na badam.poznan.pl
 • EkoSfera – podczas konferencji organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się 10 wyjątkowych debat o zróżnicowanej tematyce począwszy od transformacji energetycznej, adaptacji do zmian klimatu po elektromobilność i na gospodarce obiegu zamkniętego skończywszy.

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19, w tym m.in. wprowadzenie czasowego zakazu organizacji imprez o charakterze masowym, powodował przekładanie lub odwoływanie kolejnych, zaplanowanych zgodnie z kalendarzem, imprez targowo-wystawienniczych oraz innych wydarzeń (konferencji, kongresów, koncertów, eventów).

Miało to bezpośredni wpływ na finanse firmy i zupełnie ograniczyło możliwości generowania przychodów ze sprzedaży zarówno powierzchni wystawienniczej, jak i też z tytułu realizacji zabudowy targowo-wystawienniczej oraz ze sprzedaży biletów dla zwiedzających. Wpłynęło też znacznie na przychody z gastronomii i cateringu i na zmniejszenie sprzedaży reklam na nośnikach reklamowych obsługiwanych przez MTP.

Brak możliwości organizacji imprez w okresie pandemii spowodował, że Spółka uzyskiwała niewielkie przychody ze sprzedaży usług przy konieczności ponoszenia znacznych kosztów utrzymywania terenu oraz kosztów pracy. Wszystko to przyczyniło się do tego, iż większość zamierzeń inwestycyjno-budowlanych, elektrycznych, informatycznych zaplanowanych do realizacji w roku 2020 musiało zostać zweryfikowanych przez Zarząd firmy.

Inwestycje budowlane i elektryczne z roku 2020 w znacznym zakresie zostały przesunięte do realizacji na następne lata lub całkowicie od nich odstąpiono, a wykonywano tylko zadania priorytetowych lub kontynuowane.

Wśród inwestycji zamrożonych są m.in. takie jak rozbudowa pawilonu 4 i modernizacja elewacji pawilonu PCC. Postanowiono kontynuować prace związane z przebudową i modernizacją HWS „ARENA” (sfinansowanie nakładów możliwe jest dzięki środkom pozyskanym ze zbycia we wrześniu 2020 r. aktywów nieoperacyjnych – teren Matejki). Rozpoczęto przygotowania do budowy nowego podziemnego parkingu na terenie MTP. Nowy parking będzie obsługiwać zarówno gości targowych (wystawców, zwiedzających), ale również ma być udostępniony dla mieszkańców Poznania i turystów. Stanie się w ten sposób kolejnym centrum generowania przychodów Spółki.

Utrzymująca się w drugiej połowie roku sytuacja związana z przedłużonymi restrykcjami i ograniczeniami w gospodarce, jak również kontynuowanym zakazem organizowania imprez masowych, zmusiła Spółkę do szukania nowych źródeł przychodów, zmiany planów inwestycyjnych oraz modyfikacji formuł wydarzeń targowych.

W planach na rok 2021 jest modernizacja nieruchomości przy ul. Litewskiej 22, przebudowa wnętrza zachodniej części pawilonu nr 6 wraz z nowym zagospodarowaniem przyległego terenu od ulicy Święcickiego i Grunwaldzkiej oraz przebudowa zachodniej części pawilonu nr 2 na lokale usługowe.

Z inwestycji informatycznych zakończono prace przy budowie platformy „Tobilet”, a w związku z przejściem pracowników na prace online częściowo zrealizowano budżet zakupu urządzeń i licencji ICT. Pozostałe inwestycje zostały wstrzymane.