W 2019 r. rozwijano w Poznaniu pakiet usług w ramach projektu „Poznań Viva Senior” oraz zrealizowano wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze.

W 2019 r. w ramach pakietu „Viva Senior” osoby starsze mogły skorzystać z następujących usług:

 • Karta Seniora – Poznańska Złota Karta ułatwiała dostęp do szerokiej oferty instytucji kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oraz towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz firmy prywatne (łącznie 140 partnerów). Adresaci projektu to osoby, które ukończyły 60. rok życia. W 2019 r. wydano 9,9 tys. kart, a łącznie od początku jej funkcjonowania – 27,6 tys. kart
 • Złota Rączka dla seniora to bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach (np. wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, naprawa cieknącego kranu, spłuczki itp.). Pomoc adresowana była do samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych osób mieszkających w Poznaniu w wieku 65+. Od początku realizacji projektu, tj. od 2017 r., łącznie wykonano 5,1 tys. usług, w tym 2,4 tys. usług w 2019 r.
 • Taksówka dla seniora obejmowała bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się transportem publicznym. Projekt adresowany był do samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych osób w wieku 70-79 lat z widoczną niepełnosprawnością oraz wieku 80+ mieszkających w Poznaniu. Usługa ta miała na celu ułatwienie osobistych kontaktów z urzędami, specjalistycznymi placówkami medycznymi oraz umożliwienie odwiedzin miejsca pochówku bliskich. W 2019 r. wykonano ponad 13,4 tys. kursów
 • Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów obejmowała pielęgnację paznokci stóp samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale chorych osób w wieku 75+. Od 2018 r. łącznie wykonano 4,1 tys. usług, w tym 3,6 tys. usług w 2019 r.
 • Pudełko życia zawierało szereg informacji mogących ułatwić służbom medycznym dostęp do najważniejszej wiedzy o stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach. Projekt skierowany był do osób starszych, samotnych lub mieszkających samodzielnie. Łącznie wydano dotąd ponad 26,6 tys. pudełek
 • Książka dla Seniora umożliwiała bezpłatne dostarczanie książek, audiobooków, filmów z kolekcji Biblioteki Raczyńskich osobom po 60. roku życia, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu trudno było samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni. W projekcie uczestniczyło 87 osób, które łącznie wypożyczyły 2,9 tys. książek
 • Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego udostępniała osobom mieszkających w Poznaniu niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, który wpływał na podniesienie ich samodzielności i poprawę funkcjonowania oraz miał zastosowanie w rehabilitacji i terapii w celu poprawy jakości życia osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami, których stan zdrowia ograniczał funkcjonowanie oraz czynny udział w życiu publicznym i społecznym. Z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu mogły korzystać osoby w wieku 70+, szczególnie osoby będące w trudnej sytuacji finansowej. W 2019 r. wypożyczenia dokonało 131 osób.W związku z dużym zainteresowaniem wypożyczeniem sprzętu, zakupiono 48 sztuk nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Pakiet „ Viva senior” w 2019 r. rozszerzono o następujące usługi:

 • Mycie okien w domach seniorów – usługa adresowana była do samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych osób w wieku 80+ mieszkających w Poznaniu. Firma sprzątająca, wykonująca usługę, dysponowała własnym sprzętem i środkami czystości. W 2019 r. wykonano 438 usług mycia okien
 • Porządkowanie nagrobków osób bliskich na jednym z miejskich cmentarzy komunalnych w Poznaniu – usługa kierowane było do samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych osób w wieku 80+ mieszkających w Poznani. Usługa dotyczyła wyłącznie jednego grobu/nagrobka w okresie realizacji projektu. W 2019 r. wykonano 147 usług
 • Transport seniorek i seniorów na terenie miejskich cmentarzy – projekt polegał na dowożeniu meleksami do grobów bliskich na cmentarzach na Junikowie i Miłostowie, skierowany był do osób, które ukończyły 80 lat lub 60 lat i miały widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie. Koszt jednorazowej usługi wynosił 1 zł. W 2019 r. wykonano 90 usług

Ponadto w 2019 r. do osób starszych kierowane były zadania realizowane w ramach profilaktyki i promocji zdrowia takie, jak:

 • bezpłatne zabiegi usunięcia zaćmy „Zaćma 70+” – w 2019 r. Miasto Poznań sfinansowało 60 zabiegów usunięcia zaćmy wraz ze specjalistyczną poradą kontrolną po zabiegu. Do skorzystania z programu były uprawnione osoby w wieku 70+. Program był realizowany w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
 • bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne „Rehabilitacja 65+” – w 2019 r. programem rehabilitacji ogólnoustrojowej objęto 140 osób. Program był realizowany w 2 miejskich jednostkach, tj. Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ oraz w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych
 • bezpłatne szczepienia przeciwko grypie sezonowej skierowane m.in. do osób w wieku 60+, z których skorzystało 5,1 tys. osób
 • prowadzenie Punktu Opieki Farmaceutycznej 75+ – skierowany do osób, które stosowały regularnie co najmniej 10 preparatów leczniczych. W trakcie wizyty w Punkcie przeprowadzano wywiad medyczny i farmakoterapeutyczny, przegląd przyjmowanych leków i preparatów oraz opracowywano szczegółowe zalecenia z listem do lekarza rodzinnego w tematyce farmakoterapii. Z pomocy Punktu w 2019 r. skorzystały 64 osoby. Zadanie miało charakter pilotażowy. W 2020 r. zaplanowano jego kontynuację

Dla osób starszych i ich rodzin w 2019 r. organizowane były cykliczne i jednorazowe wydarzenia oraz akcje integracyjne i aktywizacyjne m.in. takie, jak:

 • Koncert Noworoczny w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, na który zaprosił seniorki i seniorów Prezydent Miasta Poznania. Podczas spotkania wręczono Srebrną Pieczęć Miasta Poznania dr. Zdzisławowi Szkutnikowi, przewodniczącemu Miejskiej Rady Seniorów III kadencji, za prace na rzecz osób starszych
 • Potańcówka na Wolnym, która odbyła się na Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania w rytm muzyki lat 60-, 70-, 80-tych, poprzedzona koncertem zespołu romskiego Bogdan Trojanek & Terne Roma. Gościem specjalnym był Juliusz Kubel, który gwarą poznańską opowiadał o zwyczajach tanecznych i poznańskich żartach oraz zespół Raj Seniora, który zaprosił do wspólnego tańca. Zabawie towarzyszyły konkursy, quizy i drobny poczęstunek

 • akcja Kultura dla Seniora, obejmująca spektakle w Teatrze Muzycznym, w Teatrze Polskim oraz Teatrze Animacji
 • koncert „Swingowe Święta” odbył się w grudniu w Teatrze Muzycznym. Po zakończeniu osoby starsze otrzymały upominek w formie świątecznych pierników

W 2019 r. wdrożono nowe działania w obszarze integracji i aktywizacji seniorów, do których należały :

 • projekt Senior tuli maluszka, który stanowi pomoc dla rodziców i pracowników szpitala w opiece nad dzieckiem, przebywającym na oddziale noworodkowym. Rodzice, którzy z różnych względów osobistych nie mogli sprawować nad niemowlęciem osobistej opieki, mogli liczyć na pomoc ze strony wolontariuszów 60+. W 2019 r. w projekt zaangażowało się 18 osób starszych, które pracowały w systemie zmian dziennych, także w święta. Opieka nad dziećmi odbywała się zawsze za zgodą rodziców. Projekt realizowany był w oparciu o szczegółową weryfikację zainteresowanych osób starszych z udziałem psychologa i koordynatora ze strony szpitala. Chętni do pracy zobowiązani byli do wykonania pełnego zakres badań lekarskich. Seniorzy i seniorki zostali przeszkoleni przez personel medyczny i pozamedyczny szpitala. Projekt na zlecenie Miasta realizowało w 2019 r. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej – Poznań, a następnie pieczę nad nim objął Oddział Noworodkowy Szpitala im. Fr. Raszei. Projekt w obecnym zakresie potrwa do 2021 r.

 • program Mikrogranty dla seniorów, polegający na udzielaniu dotacji (maksymalnie 1,5 tys. zł na jeden projekt) na działania integracyjno-aktywizujące osoby starsze oraz inicjatywy międzypokoleniowe, które realizowane były przez grupy nieformalne (co najmniej 3-osobowe) osób. Celem programu było wsparcie aktywności społecznej osób w wieku 60+, poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym (w tym także z klubów seniora) oraz polepszenie jakości życia społeczności lokalnej. W 2019 r. były realizowane 23 projekty. Realizację zadania zlecono wyłonionemu w otwartym konkursie ofert operatorowi, którym było Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

Ponadto aktywnie w działania aktywizacyjne i integracyjne osób starszych zaangażowały się jednostki pomocnicze Miasta Poznania, które oferowały seniorkom i seniorom udział w różnych przedsięwzięciach, w tym wycieczkach, zajęciach sportowych, wydarzeniach kulturalnych czy spotkaniach okolicznościowych.