Działania promocyjne prowadzone w 2017 r. przez Miasto Poznań skupiały się przede wszystkim na przedsięwzięciach skierowanych do mieszkańców. Ich treść definiowały rocznice historyczne, kampanie wynikające z potrzeb mieszkańców i zadań samorządu.

Do najciekawszych wydarzeń (imprez oraz eventów) współorganizowanych przez Miasto Poznań w 2017 r. należały:

 • wsparcie organizacji IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy zorganizowano poza stolicą. Uczestniczyło w nim ponad 4 tys. osób z całej Polski, a także z zagranicy, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, parlamentarzystki, działaczki z lokalnych samorządów, a także przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury i sztuki oraz reprezentacje działających na rzecz praw kobiet i praw człowieka organizacji i ruchów społecznych. Kongres Kobiet był bardzo szeroko promowany w mediach, a jego obrady relacjonowało 89 przedstawicieli świata mediów polskich i zagranicznych
 • Wings For Life World Run – Poznań jako jedyne miasto w Polsce było organizatorem biegu Wings For Life World Run, który po raz czwarty jednocześnie odbywał się na ponad 100 trasach na całym świecie, a uczestnicy wystartowali dokładnie w tym samym czasie, bez określonej linii mety. Przychód z imprezy przekazany został fundacji Wings for Life, która finansuje badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego.
 • Obchody 20. Rocznicy uchwalenia Konstytucjize względu na przypadającą w 2017 r. okrągłą, 20. Rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podjęto decyzję o nagłośnieniu zarówno samych obchodów, jak i o zorganizowaniu  na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania happeningu pn. „Konstytucja ma głos”. Było to przedsięwzięcie realizowane wspólnie z „Gazetą Wyborczą”, podczas którego poznaniacy i poznanianki czytali na głos wybrane przez siebie fragmenty ustawy zasadniczej. Każdy, kto przybył tego dnia na Wolny Dziedziniec, otrzymał też egzemplarz Konstytucji oraz polską flagę
 • #NAWOLNYM – cykl wydarzeń kulturalnych odbywających się po raz drugi na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania w ramach projektu „Kultura na Wolnym”. Edycja 2017 obejmowała spektakle teatralne, wydarzenia muzyczne, filmowe i taneczne
 • STIHL POZnan Ice Festival – XII edycja międzynarodowego festiwalu rzeźby lodowej, który odbył się w ramach Betlejem Poznańskiego. W 2017 r. uczestnicy pochodzili z m.in. Malezji, Kanady, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Filipin. Festiwalowi towarzyszyły występy chórów i solistów prezentujących najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki oraz multimedialny pokaz laserowy
 • promocja wystawy „Frida Kahlo i i Diego Rivera. Polski kontekst” – kilkumiesięczna kampania outdoorowa mająca na celu nagłośnienie jedynej w Polsce wystawy prac najsłynniejszej meksykańskiej malarki. Kampania została zrealizowana na citylightach, bilbordach oraz busbackach w największych miastach Polski oraz w wielu miastach w Wielkopolsce. Wystawę odwiedziło ponad 100 tys. osób a ekwiwalent reklamowy informacji dotyczących wystawy wyniósł prawie 3 mln zł
 • konferencja: „Inspiruj. Działaj. Bądź aktywny lokalnie – program Urzędu Miasta Poznania. Regranting i CIL jako narzędzie rozwoju i aktywizacji wspólnot lokalnych” – była poświęcona Programowi Centrów Inicjatyw Lokalnych (CIL), którego celem jest pobudzenie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych z zastosowaniem regrantingu oraz aktywizacji społeczności lokalnych. Konferencja:
  • przyczyniła się do popularyzacji zastosowania równolegle 2 narzędzi rozwoju wspólnot lokalnych, tj.: regrantingu i organizowania społeczności lokalnej metodą pracy socjalnej
  • upowszechniła zrealizowane w ramach tego programu projekty, doświadczenia i dobrą praktyką współpracy samorządu z III sektorem.