Liczba osób w wieku senioralnym (60+) w latach 2000-2021 w Poznaniu

Źródło danych: GUS

Udział osób w wieku senioralnym (60+) w liczbie ludności Poznania w latach 2000-2021 (w %)

Źródło danych: GUS

Liczba osób w wieku senioralnym (60+) przypadająca na 1000 mieszkańców w 2021 r. w największych miastach w Polsce

Źródło danych: GUS

Domy pomocy społecznej oraz dzienne domy pomocy dla osób starszych w 2021 r. w Poznaniu

 
Rodzaj domu pomocy społecznej Domy pomocy społecznej Dzienne domy pomocy
Liczba placówek 6 2
Liczba miejsc 656 420
Liczba osób przebywająca (stan na 31.12.) 575 243
Liczba osób korzystająca z zabiegów pielęgniarskich  506 126
Liczba zorganizowanych imprez i wycieczek 172 315
Źródło danych: UMP, MOPR

Wybrane działania na rzecz osób starszych w Poznaniu w 2021 r.

 
Kluby seniora liczba klubów 79
Trener Senioralny liczba osób korzystająca z zajęć 4500
Telefon porad cyfrowych liczba udzielonych porad 183
11. edycja „Senioralni.Poznań" liczba wydarzeń ponad 100
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób od 60 do 74 roku życia liczba osób zaszczepionych 3900
Punkt Opieki Farmaceutycznej 70+ liczba osób korzystająca z usług 188
Rehabilitacja 65+ liczba osób korzystająca z bezpłatnych zabiegów 138
Mieszkanie dla seniora liczba mieszkań 200
Źródło danych: UMP

Korzystający z usług dostępnych w ramach „Poznań Viva Senior" w 2021 r.

Poznańska Złota Karta - Karta Seniora liczba wydanych kart od początku trwania programu 32 433
Poznańskie pudełko życia liczba wydanych pudełek od początku trwania programu 28 260
Taksówka dla seniora liczba wykonanych kursów 10 610
Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp liczba udzielonych usług 4050
Książka seniora liczba wypożyczeń 3500
Złota rączka dla seniora liczba udzielonych usług 2812
Transport na terenie miejskich cmentarzy za 1 zł liczba udzielonych usług 506
Mycie okien liczba udzielonych usług 600
Porządkowanie nagrobków osób bliskich liczba udzielonych usług 289
Miejska wypożyczalnia sprzętu rahabilitacyjnego liczba podpisanych  umów 96
Źródło danych: UMP, PCŚ