Liczba studentów i absolwentów w Poznaniu w latach 2014-2022 (w tys.)

Źródło danych: GUS

Liczba studentów według płci w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022

Źródło danych: GUS

Liczba studentów na 1000 mieszkańców w roku akademickim 2021/2022

Źródło danych: GUS, wskaźnik dla Polski wynosi 32

Studenci największych poznańskich szkół wyższych w roku akademickim 2021/2022 (w  tys.)

Źródło danych: badanie ankietowe UMP

Najpopularniejsze profile studiów w roku akademickim 2021/2022 (liczba studentów)

Grupy kierunków Liczba studentów
biznesu i administracji 21 917
medyczna 10 126
społeczna 9 396
językowa 8 402
inżynieryjno-techniczna 6 904
technologii teleinformacyjnych 5 574
pedagogiczna 5 499
usługi dla ludności 4 097
architektury i budownictwa 4 050
prawna 3 423
 
Źródło danych: GUS

Najpopularniejsze profile studiów w grupie absolwentów w roku 2021 (liczba absolwentów)

Grupy kierunków Liczba absolwentów
biznesu i administracji 5 691
medyczna 2 134
inżynieryjno-techniczna 1 770
pedagogiczna 1 523
społeczna 1497
językowa 1 496
architektury i budownictwa 1 350
technologii teleinformacyjnych 1 142
usługi dla ludności 915
fizyczna 875
 
Źródło danych: GUS

Profile studiów o największym wzroście i spadku liczby studentów w roku akademickim 2021/2022

Źródło danych: GUS

Studenci w Poznaniu według województwa pochodzenia w roku akademickim 2021/2022 (udział %)

 
WIELKOPOLSKIE 64,3
KUJAWSKO-POMORSKIE 7,8
ZACHODNIOPOMORSKIE 6,6
LUBUSKIE 5,9
POMORSKIE 2,4
ŁÓDZKIE 2,3
DOLNOŚLĄSKIE 2,1
MAZOWIECKIE 2,0
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1,7
ŚLĄSKIE 1,4
LUBELSKIE 0,9
PODLASKIE 0,6
MAŁOPOLSKIE 0,5
OPOLSKIE 0,5
PODKARPACKIE 0,5
ŚWIĘTOKRZYSKIE 0,4
 
Źródło danych: badanie ankietowe UMP

Studenci zagraniczni w Poznaniu według kraju pochodzenia w roku akademickim 2021/2022

studenci zagraniczni 2022
Źródło danych: badanie ankietowe UMP

Studenci zagraniczni w Poznaniu ramach Erasmusa według kraju pochodzenia w roku akademickim 2021/2022

studenci erasmus 2022
Źródło danych: badanie ankietowe UMP

Studenci z poznańskich uczelni studiujący w ramach wymiany Erasmus w roku akademickim 2021/2022

studenci na erasmus 2022
Źródło danych: badanie ankietowe UMP