Dane z Poznania - Wrzesień 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według wrzesień 2021 sierpień 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 119 1 143
Małżeństwa 276 281
Małżeństwa cywilne 123 152
Małżeństwa konkordatowe 153 129
Śluby poza lokalem USC 17 21
Zgony 634 591
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 20 Maria 20 Julia 19 Oliwia 17 Pola 14 Maja 14 Iga 14 Zuzanna 25 Maja 17 Helena 17 Lena 16 Amelia 16 Zofia 16
Najczęściej nadawane imiona męskie Aleksander 28 Stanisław 26 Jan 26 Antoni 24 Marcel 21 Franciszek 20 Jan 30 Antoni 27 Leon 26 Aleksander 24 Franciszek 24 Wojciech 23
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 47 45
Przybyłe koty do schroniska 71 116
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 16 11
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 16 28
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 143 142
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 320 327
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 6 660 6 967
Liczba osób pobierających zasiłek 896 989
Liczba osób do 25 roku życia 394 405
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 914 1 973
Stopa bezrobocia 1,9% 2%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 6 331,04 -
Mieszkania oddane do użytkowania 5 107
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 9 25
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 22 11
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 66 75
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 73 77
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 139 169
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 1 42
Liczba przyjętych depozytów 1 21
Liczba wydanych depozytów 3 10
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 183 547 203 881
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
Liczba wystawionych mandatów
Liczba pouczeń
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami
Liczba wyjazdów OSP do akcji
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 119 107
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 401 385
Pozostałe naruszenia 435 473
Zagrożenia pożarowe 1 5
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 903 3 798
Zagrożenia życia i zdrowia 484 527
Zakłócenia porządku 418 518
Zwierzęta 623 770

Ruch rowerowy

wrzesień 2021 siepień 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 528 Półwiejska 492 Dworzec Autobusowy 548 Kórnicka 759 Półwiejska 669 Dworzec Autobusowy 548
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Kórnicka 346 Półwiejska 251 Katowicka/ Polanka 231 Kórnicka 378 Półwiejska 340 Kraszewskiego 296
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Polnka 8 Trugutta 8 Grunwaldzka/ Wojskowa 7 Rynek Wildecki 6 Bohaterów Westerplatte 6 Kórnicka 9 Plac Wiosny Ludów 8 Półwiejska 8 Rondo Śródka 7 Park Wilsona 7 Bukowska/ Kolorowa 7 Grunwaldzka/ Wojskowa 7
Liczba wypożyczeń 32 318 38 419
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 18 251 21 979
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 13 282 15 478
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 211 326
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 21 70
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 553 566
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 36 690 36 700
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 35 013 34 421
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 39 889 44 504
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 26 031 26 205
 

Kultura i turystyka

 
według wrzesień 2021 sierpień 2021
Teatr Animacji Liczba widzów
Liczba wydarzeń
Teatr Polski Liczba widzów
Liczba spektakli
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Teatr Nowy Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 5 671 10 283
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 702 711
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4 4
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba zwiedzających
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 110 388 96 620
na zewnątrz 108 113 95 136
na miejscu 2 275 1 484
Liczba uczestników wydarzeń 7 366 3 596
Liczba wydarzeń 66 51
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 16 232 28 233
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających
 

Kanały komunikacji z UMP

według wrzesień 2021 sierpień 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 318 542 329 200
Liczba wizyt na stronie 814 823 860 200
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 68 196 63 388
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 837 973
Liczba wydanych Kart Seniora 238 193
Liczba klientów 4 476 4 459
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9 087 8 185
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 3 618 3 370