Dane z Poznania - Marzec 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według marzec 2020 luty 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1106 1120
Małżeństwa 73 72
małżeństwa cywilne 67 59
małżeństwa konkordatowe 6 13
Śluby poza lokalem USC 1 1
Zgony 649 637
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Hanna 23 Zofia 20 Laura 17 Maja 16 Iga 15 Maja 23 Zofia 23 Hanna 23 Julia 21 Pola 17
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 30 Leon 26 Ignacy 25 Stanisław 24 Franciszek 22 Franciszek 29 Jan 27 Antoni 24 Stanisław 23 Wojciech 20
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 44 35
Przybyłe koty do schroniska 22 14
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 12 43
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 10 39
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 121 103
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 141 132
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4 313 4 211
liczba osób pobierających zasiłek 852 908
liczba osób do 25 roku życia 298 295
liczba osób powyżej 50 roku życia 1 222 1 226
Stopa bezrobocia 1,2 1,2
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d 6014,08
Mieszkania oddane do użytkowania b/d 726
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 17 28
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 22 2
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 112 106
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 64 80
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 209 203
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 47 53
liczba przyjętych depozytów 29 28
liczba wydanych depozytów 3 8
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 50 872 142 138
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 122 195
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 25 79
Liczba wystawionych mandatów 53 125
Liczba pouczeń 13 13
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 69 199
Liczba wyjazdów OSP do akcji 8 11
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 10 18
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 6 14
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 2 12
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania awarie techniczne 150 215
ochrona środowiska i gospodarka odpadami 866 869
pozostałe naruszenia 419 329
zagrożenia pożarowe 6 5
zagrożenia w ruchu drogowym 3 140 5 318
zagrożenia życia i zdrowia 539 403
zakłócenia porządku 388 301
zwierzęta 404 440
 

Kultura i turystyka

od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
według marzec 2020 luty 2020
Teatr Animacji Liczba widzów b/d 5 060
Liczba wydarzeń b/d 43
Teatr Polski Liczba widzów 416 2 023
Liczba spektakli 9 22
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 152 499
Liczba uczestników 4 675 19 309
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d 45
Liczba uczestników b/d 7 132
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d 22
Liczba uczestników b/d 1 156
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 1 430 6 208
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0 2 601
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0 26
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d 121
Liczba wydarzeń b/d 3
Liczba zwiedzających b/d 2 703
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 1 759 3 981
Liczba wydarzeń 0 18
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 54 476 143 117
na zewnątrz 50 199 129 058
na miejscu 4 277 14 059
Liczba uczestników wydarzeń 1 625 4 050
Liczba wydarzeń 63 201
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 1 3
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0 205
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0 4
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 5 389 25 832
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 3 489 5 672
 

Kanały komunikacji z UMP

według marzec 2020 luty 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 310 902 295 749
Liczba wizyt na stronie 847 473 761 502
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 62 220 57 295
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 650 678
Liczba wydanych Kart Seniora 216 748
Liczba klientów 1 510 3 892
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 6 365 4 579
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 2 801 2 529