Dochody mieszkańców Poznania

W 2021 r. w Poznaniu przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,5 tys. zł i było o 7,8% wyższe niż rok wcześniej. Według danych GUS, najwyższy poziom wynagrodzeń miesięcznych brutto odnotowano w sekcjach: „Informacja i komunikacja” (9 tys. zł), „Obsługa rynku nieruchomości” (7,8 tys. zł) oraz „Przemysł” (7,3 tys. zł). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w sekcjach: „Zakwaterowanie i gastronomia” (4,2 tys. zł) oraz „Administracja i działalność […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia w Poznaniu

W 2021 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (PUP) Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja V) – projekt skierowany […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu

W 2021 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2021 r. W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP) realizował na obszarze Poznania oraz powiatu poznańskiego wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.: kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez poznański PUP wyniosła 0,4 tys. osób; najwięcej szkoleń dotyczyło: usług transportowych; kursu […]

Read More…

Poziom bezrobocia w Poznaniu

Na koniec grudnia 2021 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,6%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. do 2019 r. w Poznaniu obserwowany był spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1%. Jednakże na skutek zamrożenia gospodarki, związanej z pandemią COVID-19, w 2020 r. poziom bezrobocia zaczął wzrastać, osiągając z końcem grudnia poziom 2,0%. W 2021 r. mimo utrzymującej się pandemii, liczba osób poszukujących zatrudnienia spadła do poziomu 1,6% (podobnie […]

Read More…

Pracujący w Poznaniu

W Poznaniu na koniec 2020 r. (najnowsze dostępne dane) pracowało 346,0 tys. osób. Pracujący w Poznaniu W 2020 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. W mieście pracowało 346,0 tys. osób, tj. o 3,9 tys. osób mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 osób w Poznaniu pracowało 650 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Struktura pracujących obejmowała: 80,4% […]

Read More…

Dochody mieszkańców Poznania

Jak wynika z badania “Barometr oszczędności”, przeprowadzonego w październiku 2020 r., sytuacja finansowa 38% Polek i Polaków w trakcie pandemii COVID-19 się pogorszyła. Aż 61% badanych ograniczyło w 2020 r. swoje wydatki, jako powody podając wzrosty cen produktów i usług (43,3%), obawę przed podwyżkami (35,1%) czy chęć oszczędzania na tzw. czarną godzinę (33,8%). Motywacją do uważniejszego gospodarowania pieniędzmi była też obawa przed zmniejszeniem wynagrodzenia (21,8%) lub utratą pracy (20,1%). […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia w Poznaniu

W 2020 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (PUP) Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja V) – projekt skierowany […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2020 r. W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP) realizował na obszarze Poznania oraz powiatu poznańskiego wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.: kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez poznański PUP wyniosła 0,5 tys. osób; najwięcej szkoleń dotyczyło: przedsiębiorczości; handlu; obsługi […]

Read More…

Poziom bezrobocia w Poznaniu

Na koniec grudnia 2020 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 2,0%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. do 2019 r. w Poznaniu obserwowany był spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1%. Jednakże na skutek zamrożenia gospodarki, związanej z pandemią COVID-19, w 2020 r. poziom bezrobocia zaczął wzrastać, osiągając w końcu grudnia poziom 2,0%. Niższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w Katowicach (1,7%) i Warszawie (1,8%).  Stopa bezrobocia w Poznaniu wykres do pobrania […]

Read More…

Pracujący w Poznaniu

W Poznaniu na koniec 2019 r. (najnowsze dostępne dane) pracowało 349,9 tys. osób. Pracujący w Poznaniu W 2019 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. W mieście pracowało  349,9 tys. osób, tj. o 5,6 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 osób w Poznaniu pracowały 654 osoby, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Jednostki ze sfery zaliczanej do sektora […]

Read More…

Dochody mieszkańców i mieszkanek Poznania

Według badania przeprowadzonego przez niemiecką firmę GfK w 2019 r. przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu miała do dyspozycji 10,9 tys. euro rocznie. Była to suma dochodów wraz z publicznymi zasiłkami i świadczeniami społecznymi pomniejszona o podatki i darowizny na cele dobroczynne. Na dochód rozporządzalny składają się m.in. wpływy uzyskane z pracy najemnej. Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu w 2019 r. przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 5,7 tys. zł brutto. […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia w Poznaniu

W 2019 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja IV i V), który skierowany był do osób […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2019 r. W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) realizował wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.: poradnictwo zawodowe – 1 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 6,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych informacji zawodowych, natomiast z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,3 tys. osób kursy i szkolenia […]

Read More…

Poziom bezrobocia w Poznaniu

Na koniec grudnia 2019 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,1%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1% (wobec 1,2% rok wcześniej). Spośród wszystkich powiatów w kraju, niższy wskaźnik bezrobocia odnotowano tylko w Katowicach (1%). W Polsce poziom bezrobocia na koniec 2019 r. wyniósł 5,2% (w województwie wielkopolskim 2,8%). W 2019 r. w Poznaniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,5 […]

Read More…

Pracujący w Poznaniu

W Poznaniu na koniec 2018 r. pracowało 344 tys. osób. Pracujący w Poznaniu W 2018 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano nieznaczny spadek liczby pracujących w Poznaniu. Ogółem na koniec roku pracowało w mieście 344,4 tys. osób, tj. o 0,6 tys. osób mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 osób, w Poznaniu pracowały 642 osoby, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Jednostki ze sfery zaliczanej […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia w Poznaniu

W 2018 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim”, który skierowany był do osób młodych, poniżej 30 […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu

W 2018 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wykorzystywał m.in. takie środki pomocowe dla bezrobotnych jak: poradnictwo zawodowe – 1,0 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 5,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych informacji zawodowych, natomiast z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,4 tys. osób, kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba […]

Read More…

Poziom bezrobocia w Poznaniu

Na koniec grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,2%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2018 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,2% (wobec 1,4% rok wcześniej) i była najniższa w Polsce, gdzie poziom bezrobocia na koniec 2018 r. wyniósł 5,8% (w województwie wielkopolskim 3,1%). Stopa bezrobocia w Poznaniu pobierz dane XLS   W ciągu roku w Poznaniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się […]

Read More…

Pracujący w Poznaniu

W Poznaniu pracowało 345 tys. osób. Liczba i struktura pracujących W 2017 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. Ogółem na koniec roku pracowało w mieście 345 tys. osób, tj. o 4,7 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w Poznaniu pracowało 641 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Jednostki ze sfery zaliczanej do sektora prywatnego, […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym

W 2017 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wykorzystywał m.in. takie środki pomocowe dla bezrobotnych jak: poradnictwo zawodowe – 1,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 3,5 tys. osób skorzystało z indywidualnych informacji zawodowych, natomiast z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,3 tys. osób kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia

W 2017 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim”, którego głównym celem było objęcie wsparciem oraz zwiększenie możliwości […]

Read More…

Poziom bezrobocia

Na koniec grudnia 2017 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,4%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,4% (wobec 1,9% rok wcześniej) i była najniższa w Polsce, gdzie poziom bezrobocia na koniec 2017 r. wyniósł 6,6% (w województwie wielkopolskim 3,7%). W ciągu roku w Poznaniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,5 tys. osób (do 5,0 tys.), mimo że liczba […]

Read More…

Pracujący

arch. UMP   W 2016 r. w poznańskich przedsiębiorstwach i firmach pracowało 340,3 tys. osób. Liczba i struktura pracujących W 2016 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano znaczny wzrost liczby pracujących w Poznaniu. Ogółem na koniec roku pracowało w mieście 340,3 tys. osób, tj. o 4,3% (14,1 tys. osób) więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w Poznaniu pracowało 630 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych […]

Read More…