fbpx

Projekty na rzecz zatrudnienia w Poznaniu

W 2019 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2019 r. W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wykorzystywał szereg możliwości w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.: poradnictwo zawodowe – 1 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 6,4 tys. osób skorzystało z […]

Read More…

Poziom bezrobocia w Poznaniu

Na koniec grudnia 2019 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,1%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1% (wobec 1,2% rok wcześniej). Spośród wszystkich powiatów w kraju, niższy wskaźnik bezrobocia odnotowano tylko w Katowicach (1%). W Polsce poziom bezrobocia na koniec […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia w Poznaniu

W 2018 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu

W 2018 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wykorzystywał m.in. takie środki pomocowe dla bezrobotnych jak: poradnictwo zawodowe – 1,0 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 5,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych informacji zawodowych, natomiast z grupowych informacji […]

Read More…

Poziom bezrobocia w Poznaniu

Na koniec grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,2%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2018 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,2% (wobec 1,4% rok wcześniej) i była najniższa w Polsce, gdzie poziom bezrobocia na koniec 2018 r. wyniósł 5,8% (w województwie wielkopolskim 3,1%). Stopa […]

Read More…

Pracujący w Poznaniu

W Poznaniu pracowało 345 tys. osób. Liczba i struktura pracujących W 2017 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. Ogółem na koniec roku pracowało w mieście 345 tys. osób, tj. o 4,7 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w Poznaniu pracowało 641 osób, co […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym

W 2017 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wykorzystywał m.in. takie środki pomocowe dla bezrobotnych jak: poradnictwo zawodowe – 1,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 3,5 tys. osób skorzystało z indywidualnych informacji zawodowych, natomiast z grupowych informacji […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia

W 2017 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób młodych […]

Read More…