W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 17 placówek Polskiej Akademii Nauk.

Polska Akademia Nauk

Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN funkcjonuje:

 • 8 instytutów naukowych;
 • 4 zakłady;
 • 2 pracownie;
 • 3 inne jednostki, m.in. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych.

Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

W 2019 r. instytuty badawczo-rozwojowe z całej Polski utworzyły trzecią co do wielkości organizację R&D w Europie – Sieć Badawczą Łukasiewicz. W 2020 r. skupiała ona 32 jednostki, zatrudniające 8 tys. osób. Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Powstanie sieci m.in. zwiększa szanse uczestników na międzynarodowe granty i pozyskiwanie partnerów gospodarczych. Z jednostek poznańskich w skład sieci wchodzą:

Instytut Technologii Drewna;
Instytut Metali Nieżelaznych;
Instytut Logistyki i Magazynowania;
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych;
Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”;
Instytut Obróbki Plastycznej.

Jednostki badawczo-rozwojowe

W Poznaniu funkcjonuje ok. 230 jednostek, które zostały przez Główny Urząd Statystyczny zaliczone do jednostek prowadzących działalność B+R. W 2018 r. (najnowsze dostępne dane) wydatkowały one na działalność badawczo-rozwojową 1,1 mld zł (tj. blisko dwukrotnie więcej niż w 2010 r.), w tym 358 mln zł na prace rozwojowe.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), działający przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza to pierwszy  park tego typu powstały w Polsce. Od 1995 r. aktywnie wspiera on osoby ze świata nauki i przedsiębiorczości w ich działalności badawczej i innowacyjnej.

Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych. Park realizuje międzynarodowe projekty, organizuje szkolenia oraz pełni funkcje inkubacyjne, wspomagając powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających w oparciu o nowe technologie.

PPNT posiada – jako pierwszy park technologiczny w Polsce – status jednostki naukowej kategorii A oraz jest akredytowanym ośrodkiem innowacji. Park posiada duży dorobek naukowo-technologiczny – na liście własności intelektualnej znajdują się m.in. 72 patenty, a także kilkadziesiąt wdrożonych technologii.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Na terenie Kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morasku funkcjonuje Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem:

Partnerem wspierającym przedsięwzięcie jest Urząd Miasta Poznania.

Celem projektu, koordynowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, było utworzenie multidyscyplinarnego ośrodka badawczo-technologicznego, który skupiałby w jednym miejscu najlepszych specjalistów i specjalistki z nauk technicznych, ścisłych oraz przyrodniczych.

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy z Inkubatorem Przedsiębiorczości

Miasto Poznań poprzez spółkę z udziałem Miasta – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., prowadzi Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy z Inkubatorem Przedsiębiorczości (PPTP).
PPTP realizuje funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu, poprzez świadczenie usług inkubacji dla ok. 50 innowacyjnych firm (w większości z branży IT). W ramach PPTP funkcjonuje przestrzeń biurowa: inkubaturowa i technologiczna.

Park wspiera młode perspektywiczne firmy poprzez:

 • preferencyjne stawki czynszu najmu;
 • kompleksowe wyposażenie biur;
 • dostęp do symetrycznych łączy internetowych;
 • porady prawne;
 • doradztwo biznesowe;
 • usługi wspierające obszar szkoleń;
 • organizację spotkań/konferencji.

W latach 2012-2020 w inkubatorze PPTP funkcjonowało łącznie 120 młodych przedsiębiorstw, w dużej mierze należących do branży ICT.

W budynku przy ul. Za Bramką 1, będącym częścią PPTP, zlokalizowano Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”. W najbliższych latach na terenie PPTP ma powstać ostatni segment „C” o powierzchni ponad 5 tys. m2.

Centrum NanoBioMedyczne

Na Morasku funkcjonuje Centrum NanoBioMedyczne, stanowiące wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Działalność centrum jest realizowana przy współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej w Poznaniu.

Centrum NanoBioMedyczne to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Jednostka zajmuje się strukturami nanometrycznymi, które pomogą tworzyć nowe leki, urządzeniami elektronicznymi i materiałami. Podstawowym zadaniem centrum jest kształcenie kadr w zakresie nowoczesnych technologii.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego

W Poznaniu funkcjonuje Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, które stanowi bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowań. Centrum jest także siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN), które jest liczącym się w świecie centrum badawczo-rozwojowym w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przy ul. Zwierzynieckiej funkcjonuje PSNC Future Labs działające w ramach Poznańskiego Centrum Sieciowo-Komputerowego. Znajdują się tam m.in. „żywe laboratoria”, czyli przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne. Firmy i organizacje mogą tam testować lub demonstrować innowacyjne rozwiązania.

Prywatne parki technologiczne

W działania proinnowacyjne włącza się także sektor niepubliczny, uruchamiając parki technologiczne i inkubatory, w tym m.in.:

 • YouNick Technology Park w Złotnikach koło Poznania – funkcjonujący od 2006 r. pierwszy w Polsce prywatny park technologiczny; siedzibę mają tam firmy zajmujące się m.in. projektowaniem zaawansowanych systemów IT, outsourcingiem IT, biotechnologią, logistyką, konsultingiem, działalnością usługową oraz produkcyjną; w parku rozwinęło się 160 firm prowadzących nowatorskie biznesy w Polsce i za granicą;
 • Park Technologiczny INEA PARK wraz z jednym z największych w Wielkopolsce nowoczesnym Data Center w Wysogotowie koło Poznania;
 • Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower – park naukowo-technologiczny z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu;
 • Inkubator Biznes i Nauka przy ul. Obornickiej w Poznaniu, którego celem jest zapewnienie infrastruktury dla firm działających na styku nauki i biznesu.

Innowacyjne firmy zagraniczne

W 2020 r. w Poznaniu otwarto nowe lub rozbudowywano istniejące centra IT i R&D, m.in:

 • CAPTRON – otwarcie centrum kompetencji IT; firma jest producentem innowacyjnych technologii i systemów sensorowych z siedzibą w Olching koło Monachium;
 • GFT Polska – powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowego;
 • Beyond.pl – rozpoczęcie rozbudowy kampusu; centrum danych zasilane zieloną energią zwiększy kilkukrotnie docelową moc do 42MW;
 • Cognifide, Wunderman Thompson Technology – rozbudowa zaplecza technologicznego grupy oraz rozbudowa systemu serwisowego, poszerzenie portfolio o nowe technologie.