Instytucje kultury w Poznaniu
  2014 2015 2016 2017 2018
2018/2010 w %
Kina 11 11 11 11 11 100
Seanse 99 514 98 368 102 858 116 808 131 633 112,7
Widzowie w ciągu roku w tys. 2 274 2 563 2 844 3 132 3 558 113,6
Miejsca na widowni 16 454 16 467 17 808 17 790 97,1 17 280
Teatry i instytucje muzyczne 9 9 10 12 b.d x
Przedstawienia i koncerty 2 943 2 673 3 041 3 426 b.d x
Widzowie w ciągu roku w tys. 570 493 550 570 b.d x
Miejsca na widowni 3436 3  444 3 429 4 293 b.d x
Muzea 18 19 21 20 20 100
zwiedzający w tys. 286 321 368 368 404 109,8
Muzealia w tys. 386 389 393,3 397 401 101,0
Biblioteki 44 43 41 41 b.d x
Czytelnicy w ciągu roku w tys. 86 87 80 79 b.d x
Woluminy w tys. 1 587 1 610 1 642 1 682
b.d x
Książki i broszury wydane 2  007 2 334 1 975 2 254 b.d x
Gazety i czasopisma wydane 356 392 370 432 b.d x
Źródło: GUS
 
Instytucje kultury w Poznaniu i największych miastach w Polsce w 2018 r.
  Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Kina    11 11 10 30 10
Teatry i instytucje muzyczne (2017 r.)    12 24 11 40 11
Muzea    20 64 19 67 27
Biblioteki     41 61 80 203 39
Imprezy masowe (artystyczno-rozrywkowe, interdyscyplinarne, sportowe)    215 265 186 346 209
Uczestnicy imprez masowych  1 008 606  1 728 891    1 122 937  2 682 568 1 238 872
Źródło: GUS