W 2019 r. Urząd Miasta Poznania przekazał prawie 134 tys. zł  Samorządowi Miasta Gdańska na realizację wystawy Chrisa Niedenthala „Polska – Chiny – Europa 1989”.

Wystawa wielkoformatowych zdjęć prezentowała nastroje i klimat Europy wschodniej w 1989 r., w ramach obchodów 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. oraz rocznic związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej i struktur NATO.

Biblioteka Raczyńskich

W 2019 r. biblioteka współpracowała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez uzyskanie dotacji na:

 • projekt promujący czytelnictwo „3Taty, 4 żywioły”, w ramach którego odbyło się 14 spotkań
 • projekt „Jesień na Zielonym Wzgórzu”, obejmujący szkolenia dla bibliotekarek i bibliotekarzy oraz zajęcia dla dzieci inspirowane cyklem o Ani Shirley. Celem interdyscyplinarnego projektu było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz wzmocnienie funkcji biblioteki jako „miejsca trzeciego”, gdzie młodzi ludzie mogą twórczo spędzić czas

arch. Biblioteki Raczyńskich

 

Centrum Kultury Zamek

W ramach współpracy krajowej Zamek zrealizował następujące projekty:

 • Bardzo Młoda Kultura – przeprowadzenie badań ekosystemu szkół, realizacja cyklu szkoleń i warsztatów sieciujących oraz szkoleń dla osób zajmujących się edukacją kulturową w Wielkopolsce, pilotażowych projektów regrantingowych, rozpoczęcie prac nad publikacją na temat dostępności edukacji. Zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
 • Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 – Wielkopolska – zrealizowano pogłębioną diagnozę edukacji kulturowej w środowisku szkolnym. Przeprowadzono pilotaż nowej odsłony konkursu „Współdziałanie w kulturze”, gdzie skupiono się na wsparciu nauczycielek i nauczycieli w realizacji projektów z zakresu edukacji kulturowej. Zrealizowano cykl szkoleń otwartych dla zainteresowanych działaniami z zakresu edukacji kulturowej oraz 3-dniowe Forum Edukacji Kulturowej. Partnerem projektu było Narodowe Centrum Kultury oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Teatr powszechny – celem projektu było ukazanie zjawisk obecnych na styku teatru społecznego i terapii osób zagrożonych społecznym wykluczeniem z uwagi na stan zdrowia lub status społeczny. Zaprezentowano spektakle wyprodukowane w Centrum Kultury Zamek oraz przedstawienia z ośrodków europejskich. Dodatkowo odbyły się zajęcia edukacyjne, wykłady, dyskusje i spotkania z twórcami. Partnerem projektu było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Zamek Otwarty. Kultura dla i z seniorami zależnymi – w ramach projektu zapewniono transport autobusowy i taksówkarski na wydarzenia kulturalne w Centrum Kultury Zamek. Zorganizowano także 4 wyjazdy z warsztatami do seniorów, którzy mimo pomocy nie mogli przyjechać do CK Zamek. Dodatkowo przeprowadzono projekt badawczy dotyczący potrzeb kulturalnych osób starszych zależnych. Partnerami projektu był Dom Pomocy Społecznej Ugory, stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich” oraz Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach
 • 23. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA – celem była prezentacja aktualnej twórczości dokumentalnej z całego świata wraz z trendami i zmianami jakie zachodzą w tej dziedzinie. Zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Dyskusyjny Klub Filmowy Zamek – w okresie wiosna-zima zorganizowano 5 cykli z 17 seansami. Partnerem projektu był Polski Instytut Sztuki Filmowej

Galeria Miejska Arsenał

Galeria we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu zrealizowała XI Biennale Grafiki Studenckiej – ogólnopolski konkurs graficzny dla studentów polskich uczelni artystycznych.

Teatr Animacji

Teatr zrealizował wystawę „Teatr Lalkowy” w warszawskim Muzeum Zachęta, gdzie zaprezentował lalki i zdjęcia z wybranych spektakli w scenografii Leokadii Serafinowicz i Jana Berdyszaka.

Teatr Muzyczny

Instytucja w ramach Szczytu Bałkanów Zachodnich, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zorganizowała wydarzenia na terenie Poznania i Wielkopolski m.in.:

 • koncert bałkański podczas 2-dniowego eventu Tu będzie Teatr
 • koncerty podczas SBZ – Poznań 2019 na terenie MTP i UAM
 • koncerty podczas Weekendu Bałkańskiego na Starym Rynku w Poznaniu
 • inne koncerty i kurs mistrzowski

Teatr Ósmego Dnia

We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego teatr zrealizował VI Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej, podczas którego zaprezentowano 6 spektakli przygotowanych przez osadzonych.

Teatr Polski

We współpracy z Teatrem Animacji i Fundacją Mili Ludzie przeprowadzono warsztaty dla dzieci, z których wyłoniono grupę, która pracowała z aktorami i aktorkami przy spektaklu „27 Grudnia”. Reżyser i dramaturg wykorzystywali dziecięce pomysły na spektakl o Powstaniu Wielkopolskim – z opowieści i wyobrażeń najmłodszych wyłoniła się ostateczna wizja spektaklu.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego muzeum brało udział w produkcji filmu dokumentalnego „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919” w reż. Tadeusza Litowczenko.
W ramach programu „Niepodległa” zorganizowano wydarzenia:

 • Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. 213 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1806 – przeprowadzono warsztaty tematyczne w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz  wybranych szkołach. Zorganizowano inscenizację historyczną, grę miejską, prelekcję naukową oraz wystawę pamiątek w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk
 • Zaczęło się w Poznaniu – przeprowadzono warsztaty dla licealnej młodzieży z zakresu dziennikarstwa, opracowano i wydano publikację ze wspomnieniami kombatantów Czerwca ’56 roku

Wydawnictwo Miejskie Posnania

W 2019 r. wydawnictwo współpracowało z:

 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego tworząc pokonkursową wystawę „Akcja Powstanie”
 • Festiwalem Spring Break, Starym Browarem, Morski Studio Graficzne podczas piątej edycji konkursu na okładkę płytową „30/30”. Wybrano 30 najlepszych projektów graficznych, które zaprezentowano na wystawie w Galerii Stary Browar. Celem konkursu był przegląd aktualnych tendencji w sztuce projektowej  oraz popularyzacja projektowania graficznego
Rozdanie nagród w ramach konkursu na okładkę płytową „30/30”
arch. UMP

 

Więcej informacji o działalności poznańskich instytucji kultury:

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Najważniejsze działania poznańskich instytucji kultury w 2019 r.
Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu
Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu
Tabele statystyczne – kultura, sport i turystyka