Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w 2023 r.
Nazwa mpzp Data uchwalenia mpzp Numer uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia mpzp Numer Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Data opublikowania Data wejścia w
życie
Powierzchnia
w ha
w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu 25 IV 2023 LXXXIX/1679/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 5060 27 V 2023 27 V 2023 11,00
“Cmentarz Miłostowo” – część A w Poznaniu 05 IX 2023 LXXXIX/1679/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 8397 04 X 2023 07 IV 2022 1,80
“Podolany Południe” – część B w Poznaniu 05 IX 2023 LXXXIX/1680/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 8398 04 X 2023 09 IV 2022 9,90
“Rejon ulicy Głuszyna” w Poznaniu 26 IX 2023 XC/1712/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 8980 27 X 2023 23 IV 2022 7,20
Mpzp “W rejonie ulic J. H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej” w Poznaniu 26 IX 2023 XC/1711/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 8979 27 X 2023 15 VI 2022 15,10
“W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej” w Poznaniu 24 X 2023 XCI/1741/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 11207 21 XII 2023 18 VI 2022 83,00
“Osiedle Bolesława Chrobrego – część północna C” w Poznaniu 24 X 2023 XCI/1742/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 9782 24 XI 2023 01 VII 2022 1,80
obszaru Umultowo Wschód – rejon ulic Diamentowej, Rubież i Nadwarciańskiej w Poznaniu 07 XI 2023 XCII/1762/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 10051 01 XII 2023 10 VIII 2022 56,10
dla obszaru w rejonie ulicy Karpia – część wschodnia A w Poznaniu 21 XI 2023 XCIII/1786/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 11347 22 XII 2023 10 VIII 2022 20,30
“Stare Miasto” w Poznaniu 05 XII 2023 XCIV/1810/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 12259 04 I 2024 07 XII 2022 36,90
w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu 05 XII 2023 XCIV/1808/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 12180 03 I 2024 07 XII 2022 2,70
“W rejonie alei Wielkopolskiej – część A” w Poznaniu 05 XII 2023 XCIV/1809/VIII/2023 Rocznik 2023, poz. 12278 05 I 2024 07 XII 2022 16,00
źródło: Miejska Pracowania Urbanistyczna

 

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do których opracowania przystąpiono w 2023 r.
Nazwa mpzp Powierzchnia w ha Numer uchwały Rady Miasta Poznania o przystąpieniu Data uchwały Rady Miasta Poznania o przystąpieniu
w rejonie ulic Stefana Żeromskiego i Botanicznej w Poznaniu 63,00 LXXXII/1492/VIII/2023 25 IV 2023
“Osiedle Rzeczypospolitej” w Poznaniu 19,56 LXXXVII/1609/VIII/2023 30 VI 2023
w rejonie ulicy Rataje w Poznaniu 18,61 LXXXVII/1608/VIII/2023

30 VI 2023

“Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską” w Poznaniu 3,34 LXXXIX/1681/VIII/2023 05 IX 2023
“W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego” w Poznaniu 19,88 LXXXIX/1682/VIII/2023 05 IX 2023
“W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej” w Poznaniu 1,97 XCI/1740/VIII/2023 24 X 2023
“Grunwald Południe w rejonie ulic Obozowej i Słonecznej” w Poznaniu 15,10 XCII/1761/VIII/2023 07 XI 2023
źródło: Miejska Pracowania Urbanistyczna

 

Stopień pokrycia obszaru miasta Poznania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  Stan na 31 grudnia 2023 r.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu Powierzchnia w ha Liczba mpzp % powierzchni miasta
Plany w opracowaniu, w tym: 5882,4 136 22,46
plany w opracowaniu na terenach objętych planami obowiązującymi 372,3 44 1,42
Plany obowiązujące 13907,2 318 53,10
Plany uchwalone oczekujące na wejście w życie, w tym: 55,6 3 0,21
plany uchwalone na terenach objętych planami obowiązującymi 38,1 2 0,15
Razem plany uchwalone 13924,7 321 53,16
Razem plany w opracowaniu i plany uchwalone 19434,8 457 74,20
źródło: Miejska Pracowania Urbanistyczna