fbpx
Wyszczególnienie2019/20202020/20212019/2020=100
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego:112115102,7
prowadzonych przez Miasto Poznań7676100,0
prowadzonych przez inne podmioty3639108,3
Liczba uczniów ogółem, z tego:40 40440 976101,4
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań32 96133 115100,5
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty7 4437 861105,6
Specjalne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
Liczba szkół1818100,0
Liczba uczniów1 0021 003100,1
Szkolnictwo ponadpodstawowe dla młodzieży i dorosłych (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego:155156100,7
liceów ogólnokształcących7778101,3
zawodowych (łącznie branżowe szkoły I stopnia, technika, szkoły policealne)7878100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego:42 99643 378100,9
w liceach ogólnokształcących21 08820 68998,1
zawodowych (łącznie branżowe szkoły I stopnia, technika, szkoły policealne)21 90822 689103,6
Z ogółem szkolnictwo ponadpodstawowe dla młodzieży
Liczba szkół, z tego:97100103,1
branżowych szkół I stopnia1515100,0
liceów ogólnokształcących5457105,6
techników2121100,0
szkół policealnych77100,0
Liczba uczniów, z tego:32 73933 357101,9
w branżowych szkołach I stopnia2 4602 564104,2
w liceach ogólnokształcących17 45717 698101,4
w technikach12 27312 384100,9
w szkołach policealnych549711129,5
Z ogółem szkolnictwo ponadpodstawowe dla dorosłych
Liczba szkół, z tego:585696,6
branżowych szkół II stopnia6
liceów ogólnokształcących232191,3
szkół policealnych352982,9
Liczba uczniów, z tego:10 25710 01697,7
w branżowych szkołach II stopnia34
w liceach ogólnokształcących3 6312 99182,4
w szkołach policealnych6 6266 991105,5
Ponadpodstawowe szkoły dla młodzieży i dorosłych specjalne
Liczba szkół ogółem, z tego:1717100,0
szkół przysposabiających do pracy77100,0
branżowych szkół I stopnia specjalnych44100,0
branżowych szkół II stopnia specjalnych0
techników specjalnych11100,0
liceów ogólnokształcących specjalnych44100,0
szkół policealnych specjalnych11100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego:554568102,5
w szkołach przysposabiających do pracy19816985,4
w branżowych szkołach I stopnia specjalnych182186102,2
w branżowych szkołach II stopnia specjalnych0
w technikach specjalnych171694,1
w liceach ogólnokształcących specjalnych123173140,7
w szkołach policealnych specjalnych342470,6
Szkolnictwo wyższe201820192018=100
Liczba szkół wyższych ogółem, z tego:252392,0
publicznych88100,0
niepublicznych171588,2
Liczba studentów szkół wyższych ogółem, z tego:104 088102 16498,2
na studiach stacjonarnych68 93167 24097,5
na studiach niestacjonarnych35 15734 92499,3
Z ogólnej liczby studentów osoby studiujące na kierunkach
pedagogicznych7 4966 20182,7
językowych8 4888 42999,3
społecznych7 1117 643107,5
biznesu i administracji20 40520 35599,8
prawnych4 1023 76591,8
technologii teleinformacyjnych4 6925 286112,7
inżynieryjno-technicznych9 0066 94777,1
medycznych9 91110 272103,6
Liczba absolwentów szkół wyższych ogółem, z tego:27 470
studiów stacjonarnych18 13116 89493,2
studiów niestacjonarnych9 3398 16787,5
Z ogólnej liczby absolwentów osoby, które ukończyły studia na kierunkach
pedagogicznych2 4811 82073,4
językowych1 5221 36089,4
społecznych1 4351 32092,0
biznesu i administracji5 9285 79697,8
prawnych70266494,6
technologii teleinformacyjnych772842109,1
inżynieryjno-technicznych2 8932 54888,1
medycznych2 5282 44296,6
Źródło: UMP, GUS