Statystyki miejskie luty 2024 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z lutego 2024.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Luty 2024
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 62
małżeństwa cywilne 57
małżeństwa konkordatowe 5
Śluby poza lokalem USC 2
Urodzenia 825
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Maja 16 Emilia 12 Zuzanna 11
Najczęściej nadawane imiona męskie Ignacy 17 Jan 16 Franciszek 16 Antoni 16 Stanisław 14 Jakub 14
Zgony 591
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 8904
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta 745
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 69
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 106
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 319
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 8
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 34
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 106
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 28
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 67
Liczba przyjętych depozytów 39
Liczba wydanych depozytów 13
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Luty 2024
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3888
liczba osób do 25 roku życia 269
liczba osób powyżej 50 roku życia 1119
liczba osób pobierających zasiłek 715
Stopa bezrobocia 1,1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw dane kwartalne
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Luty 2024
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) dane kwartalne
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 22
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 19
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 65
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 49
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 62
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Luty 2024
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 272
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 651
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 3304
Zagrożenia życia i zdrowia 410
Zakłócenia porządku publicznego 324
Zwierzęta 274
Pozostałe naruszenia 264
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 6
Liczba wyjazdów OSP do akcji 12
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 87
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 7
Liczba wystawionych mandatów 66
Liczba pouczeń 9
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 51
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 15
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 134
Przybyłe koty do schroniska 22
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 26
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 325
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków dane kwartalne
Liczba wypuszczonych małych ssaków dane kwartalne
Liczba przyjętych ptaków dane kwartalne
Liczba wypuszczonych ptaków dane kwartalne
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów dane kwartalne
Liczba miejscowych zagrożeń dane kwartalne
Liczba fałszywych alarmów dane kwartalne

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Luty 2024
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 17 291
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 18 850
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 5955
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 2163
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 10 888
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 4479
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 4368
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 5553
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 5827
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 5447
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 11 099
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 6470
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 9755
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 8861
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 13 019
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 12 018
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 8547
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 11 639
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 8734
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 10 924
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 9437
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 3688
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 23 066
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 5292
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 7758
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 10 924
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 6088
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 7059
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 8525
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 7261
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 18 930
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 11 895
Liczba przejazdów Malta Pd. 11 145
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana 9876
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Luty 2024
Teatr Animacji Liczba widzów brak danych
Liczba spektakli brak danych
Teatr Polski Liczba widzów 2915
Liczba spektakli 27
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 6
Liczba uczestników 222
Liczba wydarzeń 19
Liczba uczestników 172
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 26
Liczba uczestników 10191
Kino Muza Liczba seansów kinowych 435
Liczba widzów 19046
Teatr Nowy Liczba spektakli brak danych
Liczba uczestników brak danych
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 9
Liczba uczestników 566
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 11106
Liczba wydarzeń 77
Liczba seansów kinowych 216
Liczba uczestników seansów kinowych 6640
Liczba spektakli teatralnych 2
Liczba uczestników spektakli 157
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 4569
Liczba wydarzeń 26
Liczba uczestników wydarzeń 923
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 4110
Liczba wydarzeń 11
Liczba uczestników wydarzeń 256
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 269
Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 0
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 2
Liczba słuchaczy 1855
Liczba koncertów Pro Sinfonika 55
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 3863
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 119623
na zewnątrz 115550
na miejscu 4073
Liczba uczestników wydarzeń 7750
Liczba wydarzeń 196
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 1
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 1
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 13

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 8
Liczba uczestników 80
Liczba zajęć plastycznych 4
Liczba uczestników 40
Liczba wydarzeń okolicznościowych 20
Liczba uczestników 400
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 5
Liczba uczestników 70
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 31 536
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 10 908
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 12 100
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 9631
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 14291
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 15342
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 15724
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 6805
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 9198
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1291
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 0
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 705,5
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 160 800
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 30
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 10
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 1
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Luty 2024
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 424 640
Liczba wizyt na stronie 1 342 338
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 71 504
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 10 709
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 11 986
Zobacz dane z stycznia 2024.