fbpx
201820192018=100 (najnowsze dostępne dane)
Opieka zdrowotna
Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej6 414 4196 563 208102
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych5 6435 15891
Liczba aptek300
201920202019=100
Pomoc społeczna
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu:20 19221 14290
długotrwałej lub ciężkiej choroby10 4139 38790
ubóstwa6 7786 43495
bezradności w sprawach życiowych5 2315 326102
niepełnosprawności4 9284 49191
potrzeby ochrony macierzyństwa2 7702 19479
bezrobocia2 4232 16789
bezdomności1 3941 405101
Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej ogółem (łącznie z filiami, wg stanu na 31.12), z tego w domach dla:67861090
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie6060100
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie14613693
przewlekle somatycznie chorych344345100
Źródło: GUS, UMP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu