Mając na celu poprawę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego Poznania, Miasto corocznie przekazuje dotacje na remonty i konserwację poznańskich zabytków.

 

Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania w 2020 r.
Obiekt, którego dotyczyły prace Zakres prowadzonych prac Dofinansowanie Miasta w zł
Kościół oo. Franciszkanów przy ul. Franciszkańska 2 konserwacja i restauracja wnętrz oraz elementów wyposażenia wystroju kościoła 1 900 000
Kamienica przy ul. Roosevelta 6/7 renowacja secesyjnej elewacji 380 000
Kościół pw. św. Franciszka Serafickiego przy ul. Garbary 22 kontynuacja remontu elewacji wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym w obrębie północnej nawy głównej 275 000
Kamienica przy ul. Wyspiańskiego 10/ul. Chełmońskiego renowacja elewacji frontowej zachodniej i południowej oraz renowacja wykusza w elewacji południowo-zachodniej 250 000
Fara Poznańska przy ul. Gołębiej 1 remont dachu wieży zegarowej w obrębie latarni i kopuły 200 000
Kościół św. Józefa przy Klasztorze Karmelitów Bosych przy ul. Działowej 25 remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia oraz remont elewacji 150 000
Kamienica przy ul. Zacisze 4A remont dachu 150 000
Kamienica przy ul. Strusia 3-3a konserwacja i renowacja klatek schodowych i sieni, w tym dekoracji sztukatorskich, polichromii, balustrad, stolarki okiennej i witraży 120 000
Kościół Świętego Krzyża przy ul. Ogrodowej 6 izolacja ścian fundamentów kościoła 100 000
Kamienica przy ul. Wielkiej 27-29 remont dachu 100 000
Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry 11b kompleksowy remont elewacji wschodniej i części elewacji zachodniej 100 000
Kościół pw. Bożego Ciała przy ul. Strzeleckiej 40 kontynuacja remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia 100 000
Źródło: UMP

 

Pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzono także wiele innych remontów i konserwacji obiektów zabytkowych w Poznaniu, w tym:

 • prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach budynków: Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Działyńskich 4/5, Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Różanej 1/3, Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Berwińskiego 4, I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bukowskiej 1;
Szkoła Podstawowa nr 26 przy ul. Berwińskiego 4 po odnowieniu

Szkola Podstawowa nr 26 przy ul. Berwinskiego 4 po odnowieniu

arch. PIM
 • renowację elewacji: kamienicy narożnej przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 130/ul. Wybickiego 1, kamienicy przy ul. Wierzbięcice 45/Rynek Wildecki, kamienicy narożnej przy ul. Chłapowskiego 9/ul. Dąbrówki 1-2;
 • modernizację: budynku Biblioteki Raczyńskich przy pl. Wolności oraz pomieszczeń Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin na potrzeby Centrum Szyfrów Enigma;
 • rewaloryzację: parku Izabeli i Jarogniewa Drwęskich na Wildzie, Ogrodu Wodnego na Cytadeli;
 • przebudowę pl. Kolegiackiego, modernizację Rynku Łazarskiego, renowację Fortu VII, remont schodów terenowych wraz z rekonstrukcją latarni w stylu art deco przy ul. Spychalskiego, prace remontowo-konserwatorskie budynków przy ul. 3 Pułku Lotniczego 6.

W ramach prac archeologicznych i wykopaliskowych podjętych w Poznaniu w 2020 r. przeprowadzono:

 • badania wykopaliskowe związane z przebudową pl. Kolegiackiego – prace prowadzono w celu ustalenia pozostałości pierwotnej Kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny; na badanym terenie zarejestrowano relikty murów z różnych okresów przebudów kościoła kolegiackiego, a także liczne pochówki i zabytki ruchome;
Prace archeologiczne związane z przebudową pl. Kolegiackiego

badania wykopaliskowe zwiazane z przebudowa pl. Kolegiackiego

arch. UMP
 • badania archeologiczne związane z budową trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic oraz budową węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka;
 • badania archeologiczne wyprzedzające rewaloryzację płyty Starego Rynku wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego w pasaż kultury (w trakcie prac natrafiono na liczne zabytki, m.in. przedmioty metalowe i ceramikę);
 • badania archeologiczne wyprzedzające przebudowę pomieszczenia w Pałacu Działyńskich na magazyn książek – w trakcie prac odkryto pozostałości bruku kamiennego o niejednoznacznej chronologii (z XVIII lub XX w.);
 • badania monitorujące budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i lokalami usługowymi przy ul. Chwaliszewo 27.

Na koniec grudnia 2020 r. rejestr zabytków znajdujących się na terenie Poznania obejmował 510 zabytków nieruchomych oraz 2 333 zabytki ruchome.

Do rejestru zabytków nieruchomych w 2020 r. wpisano cmentarz parafii św. Jana Vianeya, założony na przełomie lat 1935-1936 wg projektu architekta Mariana Spychalskiego i dyrektora poznańskich Ogrodów Miejskich Władysława Marcińca. Cmentarz jest przykładem nekropolii charakterystycznej dla okresu międzywojennego, o regularnej kompozycji przestrzennej, zróżnicowanej aranżacji roślinnej, z wartościowym zespołem plastyki nagrobnej oraz domem zarządcy.

W 2020 r. wydano:

 • 1 222 pozwolenia konserwatorskie;
 • 294 decyzje konserwatorskie;
 • 8 nakazów konserwatorskich.

W 2020 r. w ramach upowszechniania i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Poznania w Kronice Miasta Poznania opublikowano artykuły nt. budynku Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Grunwaldzkiej oraz strażnicy Straży Ogniowej przy ul. Masztalarskiej, a w Poznańskich Zeszytach Fortyfikacyjnych artykuł dot. Śluzy Katedralnej. Ponadto przekazano do digitalizacji i publicznego udostępniania Wydawnictwu Miejskiemu Posnania (Wirtualne Muzeum Historii Poznania CYRYL) oraz Stowarzyszeniu Młodych Animatorów Kultury (Fyrtel GŁÓWNA) kolejne materiały ikonograficzne znajdujące się w zasobach Miejskiego Konserwatora Zabytków.