Statystyki miejskie - Październik 2022 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z października 2022.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Październik 2022
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 105
małżeństwa cywilne 74
małżeństwa konkordatowe 31
Śluby poza lokalem USC 3
Urodzenia 914
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Julia 17 Gabriela 17 Maria 15 Helena 14 Hanna 14 Zuzanna 14
Najczęściej nadawane imiona męskie Franciszek 23, Ignacy 19 Stanisław 19 Wojciech 18 Jan 18
Zgony 687
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ zadanie realizowane przez ZUS
Liczba klientów 6509
Liczba wydanych Kart Seniora 356
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 96
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 433
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 855
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 20
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 91
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 894
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 33
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 71
Liczba przyjętych depozytów 13
Liczba wydanych depozytów 6
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Październik 2022
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3745
liczba osób do 25 roku życia 207
liczba osób powyżej 50 roku życia 1150
liczba osób pobierających zasiłek 596
Stopa bezrobocia 1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 7360
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Październik 2022
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 5245
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 9
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 19
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 32
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 59
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 124
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Październik 2022
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 202
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 460
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 3734
Zagrożenia życia i zdrowia 501
Zakłócenia porządku publicznego 520
Zwierzęta 394
Pozostałe naruszenia 306
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 23
Liczba wyjazdów OSP do akcji 19
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 69
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 16
Liczba wystawionych mandatów 56
Liczba pouczeń 8
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 51
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 35
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 142
Przybyłe koty do schroniska 47
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 46
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 341
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 34
Liczba wypuszczonych małych ssaków 17
Liczba przyjętych ptaków 242
Liczba wypuszczonych ptaków 207
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 1264
Liczba miejscowych zagrożeń 3688
Liczba fałszywych alarmów 1252
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Październik 2022
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Most Teatralny 282 Poznań Główny 217 Rynek Jeżycki 214
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Katowicka/Polanka 216 Królowej Jadwigi/Juracka 171 Plac Wiosny Ludów 165
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne A. Solidarności 9 Polanka 9 Park Sołacki 6
Liczba wypożyczeń 18696
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 8934
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 9111
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 243
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 14
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 394
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów pl. Wolności 27702
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 43395
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 43829
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 32487
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 22714
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 19416
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 8706
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 11357
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 15691
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 15896
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 12662
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 23434
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 15448
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 19437
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 20887
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 38525
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 34397
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 20403
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 28805
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 27489
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 31251
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 21493
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 9564
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 47624
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 6381
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 20825
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 28237
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 11848
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 16400
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 20547
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 19951
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 34320
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 29084
Liczba przejazdów Malta Pd. 32327
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Październik 2022
Teatr Animacji Liczba widzów 6625
Liczba spektakli 49
Teatr Polski Liczba widzów 2344
Liczba spektakli 38
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 12
Liczba uczestników 355
Liczba wydarzeń 4
Liczba uczestników 88
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 21
Liczba uczestników 8103
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń brak danych
Liczba uczestników brak danych
Kino Muza Liczba seansów kinowych 435
Liczba widzów 11143
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 35
Liczba uczestników 5759
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 135
Liczba uczestników 10141
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 7635
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 2261
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 51
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 77
Liczba wydarzeń 11584
Liczba seansów kinowych 195
Liczba uczestników seansów kinowych 5188
Liczba spektakli teatralnych 2
Liczba uczestników spektakli 550
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 5081
Liczba wydarzeń 24
Liczba uczestników wydarzeń 640
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 28
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 3813
Liczba wydarzeń 6
Liczba uczestników wydarzeń 304
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 135
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 275
Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 40
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 0
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 117127
na zewnątrz 112210
na miejscu 4908
Liczba uczestników wydarzeń 7402
Liczba wydarzeń 223
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji brak danych
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych brak danych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych brak danych
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) brak danych
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) brak danych
Liczba wystaw w Fotoplastykonie brak danych
Liczba odwiedzających wystawy brak danych

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 20
Liczba uczestników 145
Liczba zajęć plastycznych 10
Liczba uczestników 120
Liczba wydarzeń okolicznościowych 3
Liczba uczestników 180
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 6
Liczba uczestników 70
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 19345
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 22169
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 22754
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 7790
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 17180
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 21351
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 17143
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 1957
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 606
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 213375
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 29
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 11
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 6
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Październik 2022
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 330103
Liczba wizyt na stronie 932135
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 78118
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9560
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5715
Zobacz dane z września 2022.