fbpx
Opieka zdrowotna20172018

2017=100

Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej6 305 9826 414 419101,7
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych5 8545 64396,4
Liczba aptek 30930097,1
Pomoc społeczna201820192018=100
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu:21 11020 19295,7
długotrwałej lub ciężkiej choroby 10 87510 41395,8
ubóstwa 7 4236 77891,3
bezradności w sprawach życiowych5 5695 23193,9
niepełnosprawności 5 3574 92892,0
potrzeby ochrony macierzyństwa 3 2272 77085,8
bezrobocia 3 0442 42379,6
bezdomności 1 3431 394103,8
Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej ogółem (łącznie z filiami, wg stanu na 31.12), z tego w domach dla:68867898,5
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie6060100,0
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie135146108,1
przewlekle somatycznie chorych34534499,7

Źródło: GUS, UMP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu