W 2019 r. nakłady na zadania modernizacyjno-inwestycyjne w poznańskich placówkach oświatowych wyniosły 37,6 mln zł. Dotyczyły one inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji budynków, w tym jednego z największych przedsięwzięć – przygotowania do budowy szkoły na Strzeszynie oraz budowy i modernizacji infrastruktury sportowej.

Budowa i rozbudowa obiektów

W 2019 r. zakończono rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 48. Do istniejącego budynku szkoły dobudowane zostały 2 skrzydła. W efekcie szkoła powiększyła się m.in. o 5 sal dydaktycznych, 3 sale terapeutyczne, salę gimnastyczną wraz z szatniami. Przebudowano także układ sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń, a także przeprowadzono m.in. prace modernizacyjne dachu, elewacji, prace instalacyjne oraz zagospodarowano teren wokół szkoły, w tym wybudowano boiska zewnętrzne. Wykonane prace remontowe i budowlane uwzględniły potrzeby osób z niepełnosprawnościami (m.in. dostosowano toalety). Ponadto szkoła została doposażona w pomoce naukowo-dydaktyczne. Koszt inwestycji wyniósł blisko 7 mln zł, z tego 3,8 mln zł pochodziło z unijnej dotacji przyznanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ponadto do największych inwestycji w poznańskiej oświacie realizowanych w 2019 r. należały m.in.:

 • budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 o łącznej wartości 5,8 mln zł, w tym 3,2 mln wydatkowano w 2019 r. Zakończenie budowy zaplanowano na 2020 r. Powstanie boisko o wymiarach 24×18 m (będzie też możliwość podziału sali na 2 mniejsze), szatnie z zapleczem sanitarnym, magazyn i pomieszczenie dla trenera. Obiekt będzie całkowicie przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Komunikację między nową salą gimnastyczną a budynkiem szkoły zapewni nowo wybudowany łącznik
 • modernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 121 o łącznej wartości 7,6 mln zł, w tym 499 tys. zł wydatkowano w 2019 r. Zakończenie prac zaplanowano na 2021 r. Dzięki inwestycji przedszkole zyska dodatkowe sale, własną kuchnię i interaktywny plac zabaw na dachu
 • budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 o łącznej wartości 8,3 mln zł, w tym 261,6 tys. zł wydatkowane w 2019 r. Zakończenie prac zaplanowano na 2021 r. W nowym obiekcie obok sali gimnastycznej powstaną także pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne oraz biblioteka. W wyniku rozbudowy szkoła zyska niemal 2 razy więcej miejsca
 • budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 o łącznej wartości 10,5 mln zł, w tym 351,8 tys. zł wydatkowano w 2019 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2020 r. W nowej sali znajdą m.in. sprzęty i instalacje niezbędne do gier zespołowych: piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Boiska odgradzać będzie kotara z napędem elektrycznym. W ramach wyposażenia sali zaplanowano także zestaw drabinek gimnastycznych, elektroniczną tablicę wyników oraz składane trybuny
 • modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego o łącznej wartości 7,1 mln zł, w tym 382,5 tys. zł wydatkowano w 2019 r. Zakończenie prac zaplanowano na 2021 r. Wybudowany w XIX w. zespół budynków jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego modernizacja prowadzona jest pod nadzorem konserwatorskim. Inwestycja ma powstrzymać proces degradacji budynków oraz poprawić ich stan techniczny, co w efekcie polepszy warunki nauki i pracy oraz obniży koszty utrzymania obiektu
 • renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o łącznej wartości 4,6 mln zł, w tym 1 mln zł wydatkowano w 2019 r. Zakończenie prac zaplanowano na 2021 r.
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich o łącznej wartości 17,5 mln zł, w tym 230,5 tys. wydatkowano w 2019 r. Zakończenie prac zaplanowano na 2022 r.
 • modernizacja i rewitalizacja zabytkowych elewacji budynku Zespołu Szkół nr 5 o łącznej wartości 2,5 mln zł, w tym 121,3 tys. zł wydatkowano w 2019 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2021 r.
 • budowa łącznika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 o wartości 4,4 mln zł, w tym 50 tys. zł wydatkowano w 2019 r. Zakończenie prac zaplanowano na 2021 r.

Ponadto w 2019 r. rozpoczęto przygotowania następujących inwestycji:

 • budowy szkoły na Strzeszynie o wartości 35,5 mln zł
 • budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 59 o wartości 5,2 mln zł

Modernizacje i remonty bieżące

W 2019 r. na modernizacje i remonty bieżące przeprowadzone w budynkach szkół i innych placówek oświatowych Miasto Poznań wydatkowało 22,2 mln zł. Prace remontowe obejmowały m.in.:

 • remont sanitariatów
 • remont bloków sportowych
 • naprawę dachów
 • remont sal dydaktycznych oraz ciągów komunikacyjnych
 • naprawę instalacji elektrycznych i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

Prace prowadzono m.in. w następujących placówkach:

 • przedszkola nr: 39, 64, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
 • szkoły podstawowe nr: 1, 7, 19, 25, 28, 46, 70, 71
 • szkoły podstawowe specjalne nr: 106, 107, zespołach szkół specjalnych: nr 101 i 103, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
 • zespołach szkół: Mechanicznych, Zawodowych nr 1, Zawodowych nr 2, Zawodowych nr 6, Geodezyjno-Drogowych, Handlowych, Mistrzostwa Sportowego nr 2, z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, Samochodowych, Ogólnokształcących nr 4
 • liceach ogólnokształcących: XII, VIII, XXXVII, XXXVIII
 • technikach: nr 19, Energetycznym
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4

W ramach termomodernizacji placówek oświatowych w 2019 r. przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynków w szkołach podstawowych nr: 2, 20, 46, 61, 64, Zespole Szkół Zawodowych nr 2, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych, Zespole Szkół Łączności, Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, Bursie Szkolnej nr 1 oraz Bursie Szkolnej przy Zespole Szkół Mechanicznych, Przedszkolu nr 64. Efekty działań termomodernizacyjnych to ocieplone ściany zewnętrzne i dachy, szczelne okna o niskim współczynniku przenikania ciepła, a także nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania.

Rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej

W 2019 r. na modernizację boisk w szkołach i placówkach oświatowych Miasto Poznań wydatkowało środki finansowe w wysokości 1,4 mln zł, które przeznaczono na modernizacje boisk sportowych w 7 placówkach, tj.:

 • szkołach podstawowych nr: 6, 7
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
 • liceach ogólnokształcących: IV, XI
 • Zespole Szkół Zawodowych nr 6
 • Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia nr 1

Projekty obywatelskie i jednostek pomocniczych Miasta

Działania w placówkach oświatowych były realizowane także w ramach  Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) oraz tzw. „małych grantów” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta, jako zadania ważne dla polepszenia lokalnej oferty rekreacyjnej.

Raport PBO

W 2019 r. w ramach PBO za kwotę 4,4 mln zł„małych grantów” za kwotę 2,4 mln zł zrealizowano zadania obejmujące m.in.:

 • budowę i modernizację boisk sportowych oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
 • remont przedszkoli i szkół
 • budowę sensorycznych placów zabaw
 • zagospodarowanie otoczenia szkół
 • budowę laboratoriów specjalistycznych

Realizowano m.in. takie projekty, jak:

 • „Od Przedszkola do Seniora na Winogradach” w Przedszkolu nr 37, Przedszkolu nr 185, Szkole Podstawowej nr 11, XX Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 7
 • „Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna” – nowoczesne strefy odpoczynku z ławkami solarnymi, wi-fi, lampami hybrydowymi, samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów w Przedszkolu nr 36
 • budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego „Wicherek” (IV etap) przy Szkole Podstawowej nr 11
 • budowę laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66