W 2020 r. Miasto Poznań i miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty inwestycyjne oraz prace modernizacyjne. Część prowadzonych zadań była współfinansowana ze środków unijnych.

Do inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym należały:

 • modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych;
 • konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego;
 • renowacja i adaptacja Fortu VII dla zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • Muzeum – Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu;
 • rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury;
 • „Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Dofinansowany z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt rewaloryzacji przestrzeni płyty Starego Rynku wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury zakłada stworzenie nowej jakości użytkowania zasobu dziedzictwa Starego Rynku w celach kulturalnych poprzez przebudowę i modernizację nawierzchni rynku oraz adaptację fragmentu bloku śródrynkowego na potrzeby realizacji różnorodnych funkcji kulturalnych. Realizacja projektu ma przyczynić się do aktywizacji społeczno-kulturalnej i gospodarczej oraz uatrakcyjnienia miejsca. W 2020 r. zakończono prace nad aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego, wprowadzono szczegółowe rozwiązania dla przebudowy wszystkich sieci infrastruktury podziemnej, podpisano porozumienia z gestorami o wspólnej realizacji przebudowy Starego Rynku. Zaktualizowano koncepcję nawierzchni płyty Starego Rynku – wprowadzono m.in. nowy materiał kamienny. Na płycie rynku – w miejscu projektowanego największego zbiornika retencyjnego – rozpoczęto wyprzedzające badania archeologiczne. Zorganizowano spotkania konsultacyjne z właścicielami sąsiadujących z rynkiem nieruchomości oraz z przedstawicielami branży restauracyjnej, hotelarskiej i turystycznej. W grudniu 2020 r. ogłoszono przetarg na generalnego wykonawcę etapu projektu i budowy oraz Inżyniera Kontraktu dla całości zadania przebudowy Starego Rynku. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2023 r.

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Raczyńskich od 2016 r. realizuje projekt unijny dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych”. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2021 r. Projekt obejmuje modernizację historycznego gmachu biblioteki, który ma ponownie pełnić swoją pierwotną, biblioteczną funkcję. W pomieszczeniach na pierwszym piętrze mają ponownie pojawić się książki, a w zmodernizowanych wnętrzach znajdą się przestrzenie do prowadzenia działań artystycznych i edukacyjnych. Gmach ma także być dostosowany do swobodnego korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Poza modernizacją gmachu, projekt obejmuje także konserwację cennych zbiorów bibliotecznych.

Prowadzone w 2020 r. prace objęły:

 • wykonanie kolejnego etapu prac budowlano-konserwatorskich historycznego budynku biblioteki;
 • konserwację i digitalizację cennych zbiorów bibliotecznych, w tym konserwację kolejnych 8 zabytkowych atlasów oraz digitalizację odrestaurowanych dzieł.

Ponadto w 2020 r. zakończono modernizację Filii nr 4 Biblioteki Raczyńskich przy ul. Lodowej, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej aranżacji i wyposażenia planowanej do uruchomienia filii przy ul. Świt oraz zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby przenoszonej Filii Wildeckiej (m.in. zakupiono regały, wykonano roboty budowane i elektryczne, przystosowując lokal na przyjęcie mebli i księgozbioru).

Otwarcie Filii nr 4 Biblioteki Raczyńskich po modernizacji

na zdjeciu Otwarcie Filii nr 4 Biblioteki Raczynskich po modernizacji

ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich, fot. T. Proć

Centrum Kultury ZAMEK

W grudniu 2020 r. zakończono realizację projektu unijnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Trwająca dwa lata (od października 2018 r. do końca grudnia 2020 r.) konserwacja zachodniego skrzydła zamku była pierwszym tak dużym przedsięwzięciem w tej części gmachu od lat 40. XX w. Historyczne wnętrza zamku po latach intensywnego użytkowania były bardzo zniszczone, a konserwacja sal i korytarzy przywróciła im blask i wzbogaciła o nowe technologie (m.in. system ppoż i dozoru oraz audioprzewodniki). Konserwacji poddano wszystkie materiały użyte do wykonania wystroju wnętrz (tynki i sztukaterie, stolarkę drewnianą – boazerie, okna, drzwi, okładziny kamienne, posadzki kamienne, żyrandole i kinkiety).

Otwarcie zachodniego skrzydła zamku

na zdjęciu otwarcie skrzydła zachodniego Centrum kultury Zamek po renowacji

arch. Centrum Kultury ZAMEK, fot. M. Kaczyński

Niektóre przestrzenie zmieniły swój wygląd, dzięki czemu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć poszerzających ofertę kulturalną o:

 • Laboratorium Kultury na parterze (przestrzeń na prezentacje i projekty z obszaru współczesnej kultury);
 • mediatekę pełną archiwalnych materiałów oraz opowieści ludzi, których losy splotły się z zamkiem;
 • wystawę na drugim piętrze, na której znajdą się obiekty związane z budynkiem oraz jego historią, m.in.: płaskorzeźby, meble, dokumenty i oświetlenie.

W 2020 r. dokończono prace konserwatorskie zabytkowych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz prace instalatorskie we wszystkich wnętrzach objętych projektem. Zakupiono także sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Wykonano także instalację zabezpieczającą przed kradzieżą i włamaniem w objętej projektem części zamku

W 2020 r. w budynku Centrum Kultury ZAMEK przeprowadzono ponadto następujące prace modernizacyjne:

 • modernizację konstrukcji więźby dachowej w Masztalarni;
 • modernizację instalacji kanalizacyjnej w piwnicy gmachu głównego;
 • modernizację pomieszczeń gmachu głównego, w tym m.in.: konserwację i modernizację tzw. przestrzeni granicznych tj. głównie ciągów komunikacyjnych, modernizację sanitariatów oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, modernizację pomieszczeń przeznaczonych na biura dla pracowników Centrum Kultury Zamek oraz na wynajem, rozbudowę szybkiej sieci światłowodowej, modernizację części połaci dachowych wraz z kominami;
 • modernizację otoczenia, w tym modernizację systemu parkingowego (montaż szlabanu na wjeździe na Dziedziniec Różany).

Ponadto w ramach przebudowy placu przed zamkiem wykonano koncepcję wielobranżową stanowiącą kolejny etap prac projektowych związanych ze zmianą przestrzeni przed budynkiem od ulicy Święty Marcin, a w ramach zakupów inwestycyjnych nabyto m.in.:

 • wideościanę, która znajduje się w centralnym punkcie głównego holu zamku i pełni bardzo ważną funkcję informacyjną o programie instytucji;
 • zestaw do streamingu, który jest wykorzystywany do prowadzenia działalności w sytuacji zamknięcia kin oraz umożliwiającym dotarcie do wielu potencjalnych odbiorców, dla których podstawowym medium jest Internet.

Estrada Poznańska

W ramach kontynuowanych prac modernizacyjnych Kina Muza w 2020 r. zakupiono:

 • kinowy projektor laserowy (wraz z obiektywem dopasowanym do wymiarów ekranu i sali oraz wbudowany serwer kina cyfrowego z licencją);
 • zewnętrzny serwer.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

W 2020 r. kontynuowano realizację projektu utworzenia Centrum Szyfrów Enigma, którego operatorem po zakończeniu procesu inwestycyjnego zostanie Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Powstające przy skrzyżowaniu ulic Święty Marcin i Kościuszki „Centrum Szyfrów Enigma” im. M. Rejewskiego, J. Różyckiego i H. Zygalskiego to multimedialne centrum edukacyjne, w którym znajdą się także eksponaty muzealne. Prezentowana wystawa składać się będzie z nowoczesnych, multimedialnych i interaktywnych stanowisk angażujących zwiedzającego oraz specjalnie opracowanych rekwizytów, które w pomysłowy sposób będą wprowadzać zwiedzających w świat kryptologii.

Film Budujemy Centrum Szyfrów Enigma!

W ramach dofinansowanej z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 inwestycji przebudowany zostanie także budynek Collegium Martineum, gdzie oprócz nowej aranżacji wnętrz i remontu instalacji zostanie również poprawiona jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Należący do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dawny budynek Collegium Martineum jest miejscem związanym z historią złamania Enigmy. Przed wojną stał tu bowiem gmach, w którym mieściła się poznańska filia wojskowego Biura Szyfrów. W niej zatrudnieni byli poznańscy kryptolodzy, którzy rozszyfrowali kod niemieckiej maszyny szyfrującej.

W 2020 r. wykonano prace projektowe „Centrum Szyfrów Enigma”, a także prowadzono prace budowlane oraz związane z utworzeniem ekspozycji. Funkcjonowanie kontynuował także pawilon multimedialny „Pogromcy Enigmy” przed Centrum Kultury Zamek, pełniący m.in. funkcję promocyjną i informacyjną przyszłego „Centrum Szyfrów”. Wnętrze pawilonu to interaktywna wystawa upamiętniająca poznańskich kryptologów, którzy rozszyfrowali kod Enigmy. Mieści się ona w tzw. Szyfrokontenerze, przypominającym kształtem obudowę maszyny szyfrującej z uchylonym wiekiem.

W ramach realizowanych w 2020 r. zadań inwestycyjnych w podlegającej Poznańskiemu Centrum Dziedzictwa Bramie Poznania zamontowano minikomputery multimedialne na ekspozycji głównej oraz monitory w instalacji typu „ściana multimedialna” umożliwiającej bardziej przystępną prezentację oferty ekspozycyjnej oraz innych wydarzeń. W 2020 r. zakupiono i zamontowano także system 7 znaczników TOTUpoint pomagających osobom z dysfunkcją wzroku w nawigacji w przestrzeni. Znaczniki zamontowano w następujących lokalizacjach:

 • podejście od strony Mostu Jordana nawiguje do wejścia głównego oraz na amfiteatr,
 • wejście do “zygzaka” nawiguje do wejścia głównego od strony parkingu,
 • Galeria Śluza nawiguje do wejścia do Śluzy Katedralnej od strony ul. Dziekańskiej,
 • amfiteatr nad Cybiną nawiguje po przestrzeni amfiteatru,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami nawiguje do toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście do holu ze szczeliny nawiguje pomiędzy szczeliną a holem głównym,
 • przejście do Galerii Śluza nawiguje do kładki z holu głównego.

Teatr Animacji

W 2020 r. w Teatrze Animacji przeprowadzono modernizację Sceny Witraż, zapewniającą możliwość dowolnej aranżacji przestrzeni Nowej Sali Witraż. W ramach realizacji zadania:

 • powstała nowa, lepiej dostosowana do zabytkowego wnętrza sali mobilna i rekonfigurowalna widownia oraz konstrukcja aluminiowa (klatka) pozwalająca na profesjonalne mocowanie sprzętu oświetleniowego i elementów scenografii;
 • sprzęt analogowy zastąpiono w całości przez sprzęt oświetleniowy sterowany cyfrowo;
 • zainstalowano sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi świateł i efektów multimedialnych;
 • dostosowano salę do wymogów bhp i ppoż.

Film “Nowa Sala Witraż”

Ponadto w ramach prac modernizacyjnych przeprowadzono: malowanie pomieszczeń, wymianę lamp i drzwi, remont pomieszczenia gospodarczego, sanitariatu i pracowni oraz korytarza głównego. W 2020 r. zakupiono komplet wyposażenia teatralnej pracowni muzycznej.

Teatr Muzyczny

Od 2019 r. realizowany jest projekt budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej, w sąsiedztwie gmachu Akademii Muzycznej. W 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs na projekt architektoniczny nowego budynku teatru, a w 2020 r. odbywało się projektowanie budynku z wykonawcą wybranym na podstawie konkursu architektonicznego. W WPF-ie nie zabezpieczono środków na realizację inwestycji.

Wizualizacja Teatru Muzycznego

wizualizacja Teatru Muzycznego atelier loegler architekci

arch. UMP/Atelier Loegler Architekci

Teatr Polski

W 2020 r. w ramach rozbudowy i modernizacji Teatru Polskiego:

 • wykonano 3 nowe pomieszczenia biurowe w dobudowanej kondygnacji;
 • w ramach istniejących kondygnacji pozyskano dodatkowe pomieszczenia administracyjne;
 • wydzielono pomieszczenie na serwerownię;
 • przystosowano pomieszczenie socjalne wraz z salą konferencyjną;
 • osuszono fundamenty budynku administracyjnego;
 • budynek przystosowano do nowej wentylacji oraz klimatyzacji;
 • wymieniono okna w celu zwiększenia energooszczędności budynku;
 • zamontowano system bezpieczeństwa CCV wraz z podglądem i możliwością rejestracji, system zamykania pomieszczeń oraz dodatkowy klimatyzator w serwerowni;
 • zmodernizowano system Wi-Fi.

Ponadto w 2020 r. zakupiono:

 • reflektor profilowany LED (3 sztuki);
 • rozdzielacz systemu DMX (1 sztuka);
 • system zdalnego sterowania ruchomą głowicą (2 sztuki);
 • urządzenie inteligentne LED typu move head (8 sztuk).

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości realizuje projekt unijny dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”. Efektem projektu będzie przebudowany i zaadoptowany na potrzeby edukacyjno-kulturowe Fort VII – obiekt fortyfikacyjny wpisany do rejestru zabytków, jeden z najlepiej zachowanych elementów XIX-wiecznego systemu fortyfikacyjnego stolicy Wielkopolski.

Wizualizacja Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

wizualizacja wielkopolskiego muzeum niepodległości po przebudowie

arch. WMN, WXCA

W ramach realizacji zadania w 2020 r. wykonano:

• rozbiórki oraz prace remontowo-renowacyjne elewacji i murów fosy,
• renowację pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu w obrębie prawego majdanu i prawej podwaliny prowadzącej na prawy majdan.
• renowację elewacji blokhauzu i koszar szyjowych oraz frontowego odcinka muru fosy.

W 2020 r. podpisano umowę na dofinansowanie drugiego etapu projektu. Zakłada on renowację części pomieszczeń w koszarach szyjowych oraz wnętrza blokhauzu i kaponiery czołowej. Efektem realizacji projektu będzie:

 • wygospodarowanie pomieszczeń ekspozycyjnych, dzięki czemu wydłuży się ścieżka fortyfikacyjna zapoczątkowana w pierwszym etapie przedsięwzięcia;
 • wygospodarowanie pomieszczeń pozwalających na prowadzenie projektów „zwiedzanie z edukacją”;
 • możliwość budowania relacji z badaczami Fortu VII w zakresie jego militarnej i martyrologicznej przeszłości.

W 2020 r. przeprowadzono także prace modernizacyjne w Forcie IX:

 • wykonano projekt przyłącza sieci elektrycznej prochowni wraz z projektem instalacji elektrycznej wewnętrznej;
 • uporządkowano zieleń na lewym majdanie fortu;
 • opracowano projekt konserwacji unikatowych, przesuwnych drzwi do remizy fortu wraz z zabezpieczeniem otworów okiennych.

Prace podjęte w ramach tworzenia nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 objęły:

 • prace nad dokumentacją techniczną;
 • opracowanie kompleksowej wielobranżowej koncepcji architektonicznej w oparciu o decyzję o lokalizacji inwestycji;
 • przygotowania do konkursu na drugi etap dokumentacji technicznej projektu ekspozycji;
 • stworzenie strony internetowej;
 • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

W ramach pozostałych prac modernizacyjnych podjętych w 2020 r. wykonano m.in.:

 • termomodernizację budynku przy ul. Słupskiej 62;
 • modernizację systemu CCTV w Muzeum Uzbrojenia;
 • modernizację systemu wentylacji w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 56.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto eksponaty na potrzeby oddziałów muzealnych.

Galeria Miejska Arsenał

W 2020 r. w ramach modernizacji budynku galerii zakończono pierwszy etap realizacji inwestycji – wykonano przedmiar robót budowlanych związanych z przebudową budynku instytucji. Ponadto rozbudowano zaplecze techniczne Pawilonu (systemy nagłośnienia i oświetlenia, scenę, system multimedialno-streamingowy) oraz kolekcję dzieł sztuki (zakupiono 23 prace).

Teatr Ósmego Dnia

W 2020 r. wykonano modernizację podłogi teatralnej oraz zmodernizowano instalację elektryczną pod nowe możliwości sali teatralnej. W ramach poprawy infrastruktury technicznej zakupiono zestaw nagłośnieniowy, reflektory, kable, dimery.

Muzeum Archeologiczne

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu jest partnerem merytorycznym w projekcie Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, realizowanym przez Kurię Metropolitalną i Miasto Poznań. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest renowacja, konserwacja i udostępnienie wnętrza zabytkowego Kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonanie ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z Kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

 

 na badam.poznan.pl więcej o:

Poznański Program dla Kultury
Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Najważniejsze działania miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury
Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu
Wpływ pandemii COVID-19 na działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu