W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 18 placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Ich działalność ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych m.in. w takich dziedzinach, jak: informatyka, badania genetyczne, immunologia, biotechnologia, chemiczne źródła energii, aparatura naukowo-badawcza, nowe odmiany roślin uprawnych, strategie logistyczne. Placówki te pełnią istotną funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne.

W Poznaniu funkcjonuje ok. 200 placówek, które zostały przez GUS zaliczone do jednostek prowadzących działalność B+R. W 2016 r. (najnowsze dostępne dane) wydatkowały one na działalność badawczo-rozwojową 732 mln zł, tj. blisko dwukrotnie więcej niż w 2010 r., w tym 201 mln zł na prace rozwojowe.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), działający przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza to pierwszy powstały w Polsce park tego typu. Od ponad 20 lat aktywnie wspiera przedsiębiorców i naukowców w ich działalności badawczej i innowacyjnej.

Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych. PPNT realizuje międzynarodowe projekty, organizuje szkolenia oraz pełni funkcje inkubacyjne, wspomagając powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających w oparciu o nowe technologie. PPNT posiada  – jako jedyny park technologiczny w Polsce – status jednostki naukowej kategorii A, a także certyfikat EU|BIC oraz jest akredytowanym ośrodkiem innowacji.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest jedynym w Polsce parkiem technologicznym posiadającym status jednostki naukowej, dzięki czemu może aplikować o projekty badawcze, zarówno samodzielnie, jak i w konsorcjach z innymi jednostkami naukowymi lub przedsiębiorstwami. Może poszczycić się dużym dorobkiem naukowo-technologicznym – na liście własności intelektualnej znajduje się m.in. 30 patentów i zgłoszeń patentowych, a także ponad 40 opracowanych technologii, z których część została wdrożona do produkcji.

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy z Inkubatorem Przedsiębiorczości

Miasto Poznań poprzez spółkę z udziałem Miasta Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., prowadzi działalność Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego z Inkubatorem Przedsiębiorczości (PPTP). W ramach PPTP powstają 3 powiązane ze sobą strefy: biurowa, inkubacyjna i przemysłowo-produkcyjna.

Celem PPTP jest sprzyjanie efektywnemu transferowi do gospodarki innowacji i technologii  porzez budowanie więzi kooperacyjnych pomiędzy firmami, lokatorami PPTP a sektorem naukowo-badawczym i działającymi parkami naukowymi oraz centrami zaawansowanych technologii. W 2017 r. klientami PPNT było ok. 90 firm.

W budynku przy ul. Za Bramką 1, będącym częścią PPTP, zlokalizowano Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”. W najbliższych latach, na terenie PPTP ma powstać ostatni segment – „C”, o powierzchni ponad 5 tys. m2.

Centrum NanoBioMedyczne

Na Morasku funkcjonuje Centrum NanoBioMedyczne, stanowiące wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Działalność Centrum jest realizowana przy współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej w Poznaniu. Jest to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce.

Centrum NanoBioMedyczne zajmuje się strukturami nanometrycznymi, które pomogą tworzyć nowe leki, urządzeniami elektronicznymi i materiałami. Podstawowym zadaniem Centrum jest kształcenie kadr w zakresie nowoczesnych technologii.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Na terenie Kampusu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na Morasku funkcjonuje Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem 5 poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Poznańskiej oraz Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Partnerem wspierającym przedsięwzięcie jest Urząd Miasta Poznania.

Celem przedsięwzięcia, koordynowanego przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza, było utworzenie multidyscyplinarnego ośrodka badawczo-technologicznego, który skupiałby w jednym miejscu najlepszych specjalistów z nauk technicznych, ścisłych oraz przyrodniczych.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego

W Poznaniu funkcjonuje Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, które stanowi bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowań. Centrum jest także siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, które jest liczącym się w świecie centrum badawczo-rozwojowym w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. PCSS jest operatorem:

  • światłowodowej, krajowej sieci naukowej PIONIER
  • miejskiej sieci światłowodowej POZMAN
  • Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej.

W budynku Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego prowadzi działalność Centrum Innowacji PCSS-Huawei. Centrum dysponuje systemem komputerowym HPC Orzeł/Eagle firmy Huawei, jednym z najszybszych systemów tego typu na świecie.

W ramach PCSS, przy ul. Zwierzynieckiej funkcjonuje FutureLab – Inteligentna Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości PCSS, dzięki której poznańscy innowatorzy mogą stać się bardziej aktywni w relacjach z polskimi i zagranicznymi firmami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Znajdują się tam m.in. “żywe laboratoria”, czyli przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne, w których firmy i organizacje mogą testować lub demonstrować innowacyjne rozwiązania.

Prywatne parki technologiczne

W działania proinnowacyjne włącza się także sektor niepubliczny otwierając parki technologiczne i inkubatory, w tym m.in.:

  • Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower  z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu
  • YouNick Technology Park w Złotnikach k. Poznania – funkcjonujący od 2006 r. pierwszy w Polsce prywatny park technologiczny. Swoją siedzibę znalazły tam firmy zajmujące się m.in. projektowaniem zaawansowanych systemów IT, outsourcingiem IT, biotechnologią, logistyką, konsultingiem, działalnością usługową oraz produkcyjną. W YouNick jak dotychczas rozwinęło się 21 spółek prowadzących nowatorskie biznesy w Polsce i za granicą
  • Eureka Technology Park w Dąbrowie k. Poznania
  • Park Technologiczny INEA PARK wraz z jednym z największych w Wielkopolsce nowoczesnym Data Center w Wysogotowie k. Poznania
  • Inkubator Biznes i Nauka przy ul. Obornickiej w Poznaniu, którego celem jest zapewnienie infrastruktury dla firm działających na styku nauki i biznesu.

Firmy komercyjne

W Poznaniu w 2017 r. m.in.:

  • firma Mobica uruchomiła centrum rozwoju oprogramowania, które specjalizuje się w zastosowaniach technologii C/C++, iOS, Android, a także systemach wbudowanych i automatyzacji testów w projektach dla branży motoryzacyjnej, finansowej oraz producentów urządzeń mobilnych
  • Firma Sii podwoiła liczbę pracowników w poznańskim oddziale. Firma realizuje projekty w branży usług IT dla firm z sektorów bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki i przemysłu na całym świecie.