fbpx

Rewitalizacja jako forma integracji społecznej mieszkańców Poznania

Ważnym aspektem dla obszarów podlegajacych rewitalizacji była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców oraz wsparcie lokalnych społeczności. Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz mieszkańców w celu rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie inicjatyw mieszkańców Poznania oraz umożliwianie […]

Read More…

Rewitalizacja przestrzeni miasta Poznania

W 2018 r. wdrażano „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Opracowanie Programu poprzedziło wiele działań, na które składały się m.in. […]

Read More…

Rewitalizacja

arch. UMP, wizualizacja Studio ADS W 2017 r. został uchwalony „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR) (Uchwała nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r.), który określa kierunki działań […]

Read More…