Rewitalizacja jako forma integracji społecznej Poznania

Ważnym aspektem dla obszarów rewitalizowanych było wsparcie lokalnych społeczności oraz ich integracja i aktywizacja społeczna. Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie pomysłów osób mieszkających w Poznaniu oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym. Współpraca międzysektorowa […]

Read More…

Rewitalizacja przestrzeni miasta Poznania

W 2020 r. wdrażano „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, a jednocześnie o wymogi zawarte w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata […]

Read More…

Rewitalizacja jako forma integracji społecznej Poznania

Ważnym aspektem dla obszarów rewitalizowanych było wsparcie lokalnych społeczności oraz ich integracja i aktywizacja społeczna. Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie pomysłów osób mieszkających w Poznaniu oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym. Współpraca międzysektorowa […]

Read More…

Rewitalizacja przestrzeni miasta Poznania

W 2019 r. wdrażano „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, a jednocześnie o wymogi zawarte w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata […]

Read More…

Rewitalizacja jako forma integracji społecznej mieszkańców Poznania

Ważnym aspektem dla obszarów podlegajacych rewitalizacji była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców oraz wsparcie lokalnych społeczności. Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz mieszkańców w celu rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie inicjatyw mieszkańców Poznania oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym. […]

Read More…

Rewitalizacja przestrzeni miasta Poznania

W 2018 r. wdrażano „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Opracowanie Programu poprzedziło wiele działań, na które składały się m.in. spotkania z radami i zarządami osiedli, przeprowadzenie naboru projektów zewnętrznych, opracowanie […]

Read More…

Rewitalizacja

arch. UMP, wizualizacja Studio ADS W 2017 r. został uchwalony “Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR) (Uchwała nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r.), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Opracowanie Programu poprzedziło wiele […]

Read More…