fbpx

Rewitalizacja jako forma integracji społecznej Poznania

Ważnym aspektem dla obszarów podlegających rewitalizacji było wsparcie lokalnych społeczności oraz ich integracja i aktywizacja społeczna. Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność służącą rozwojowi społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie pomysłów osób mieszkających w Poznaniu oraz umożliwianie realizacji inicjatyw […]

Read More…

Rewitalizacja przestrzeni miasta Poznania

W 2019 r. wdrażano „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, […]

Read More…

Rewitalizacja jako forma integracji społecznej mieszkańców Poznania

Ważnym aspektem dla obszarów podlegajacych rewitalizacji była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców oraz wsparcie lokalnych społeczności. Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz mieszkańców w celu rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie inicjatyw mieszkańców Poznania oraz umożliwianie […]

Read More…

Rewitalizacja przestrzeni miasta Poznania

W 2018 r. wdrażano „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Opracowanie Programu poprzedziło wiele działań, na które składały się m.in. […]

Read More…

Rewitalizacja

arch. UMP, wizualizacja Studio ADS W 2017 r. został uchwalony „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR) (Uchwała nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r.), który określa kierunki działań […]

Read More…