W 2019 r. Miasto Poznań realizowało wiele kampanii informacyjnych i edukacyjnych.

Do najważniejszych kampanii promocyjnych należały m.in:

HEJT BOLI #NiePozwalam – to kampania społeczna poruszająca problem stosowania przemocy w Internecie. Jej intencją było pokazanie, że słowa i treści, które są publikowane w Internecie mają realny wpływ na życie innych – sprawiają ból i prowadzą do poważnych konsekwencji. W ramach kampanii zorganizowano „Wystawę nowych narzędzi tortur”, pokazującą skutki mowy nienawiści

Poznań Bez Plastiku – celem kampanii było propagowanie dobrych praktyk ograniczenia plastiku, popularyzacja rozwiązań związanych z ekonomią współdzielenia, zachęcenie do prawidłowej i nawykowej segregacji odpadów, dbania o czystość własnej okolicy, a także budowanie postaw proekologicznych

International Press Tour – to wyjątkowe wydarzenie, w którym udział wzięło kilkudziesięciu dziennikarzy i dziennikarek z całego świata, reprezentujących najbardziej poważane tytuły prasowe. Wizyta miała na celu zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć oraz ogromnego potencjału Polski oraz jej regionów

RogaLOVE – już po raz drugi Poznań dołączył do akcji charytatywnej, której celem jest pomoc w zakresie poprawy zdrowia i warunków leczenia dla najbardziej potrzebujących. Miasto, przesyłając rogale świętomarcińskie do osób reprezentujących miejscowości i instytucje współpracujące z Poznaniem, promowało swoje tradycje i pozytywny wydźwięk obchodów 11 listopada. W tym roku rogale zostały wysłane również do Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Algierii, która zorganizowała wieczór polski

Nie to Nie – głównym celem projektu było dotarcie do jak największej liczby osób z informacjami na temat przemocy seksualnej oraz zachęcenie do reagowania i zgłaszania się po pomoc do Punktu Interwencji Kryzysowej. Zrealizowano również warsztaty samoobrony mające na celu zwiększenie asertywności i pewności siebie

Poznański Budżet Obywatelski 2020 –- kampania miała na celu promowanie i informowanie o poszczególnych etapach PBO20. Na etapie składania wniosków zadbano o komunikaty informujące o tym, jak prawidłowo wypełnić wniosek. Drugim ważnym elementem kampanii było promowanie głosowania – terminu i sposobu, w jaki można zagłosować na wybrane projektu w budżecie partycypacyjnym Miasta

Betlejem Poznańskie – akcja promocyjna zorganizowana w formie ambientu: w 10 wybranych miastach, tj. Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Śremie, Gnieźnie, Lesznie, Koninie, Wrześni i Kościanie. Przeprowadzono także kampanię na Facebooku i Instagramie

arch. UMP

Wizyta studyjna filmowców z Wielkiej Brytanii – Miasto Poznań wsparło finansowo projekt realizowany przez Poznan Film Commission oraz Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną. Do Poznania przybyło 6 producentów oraz dziennikarka branżowa opisująca najatrakcyjniejsze lokacje filmowe. Gościom zaprezentowano miejsca promujące Poznań jako miasto wyjątkowe pod względem architektury

Kampania profrekwencyjna – kampania nie miała na celu promowanie konkretnych ugrupowań, a samo uczestnictwo w głosowaniu. Celem działań było przypomnienie o wyborach parlamentarnych oraz podkreślenie, że każdy głos ma znaczenie

więcej na badam.poznan.pl o kampaniach