fbpx

Innowacyjność gospodarki

W Poznaniu na działalność innowacyjną w przemyśle przeznacza się rocznie 0,8 mld zł, w tym jedną piątą na prace badawczo-rozwojowe. Do najbardziej innowacyjnych pod względem wprowadzania nowych produktów i usług należał przemysł chemiczny, spożywczy i  farmaceutyczny. Działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje w przemyśle prowadziło 78 podmiotów zatrudniających 0,8 tys. osób (dane za 2018 r.). 150 […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2019 r. w aglomeracji poznańskiej nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 850 m2 na 1000 mieszkanek i mieszkańców, czyli ponad 721 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2018 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,9 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia w Poznaniu

W 2019 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (44,1%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 322 gospodarstwa (44,1 % ogółu gospodarstw) od 2 ha do 5 ha – 241 gospodarstw […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2019 r. W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wykorzystywał szereg możliwości w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.: poradnictwo zawodowe – 1 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 6,4 tys. osób skorzystało z […]

Read More…

Poziom bezrobocia w Poznaniu

Na koniec grudnia 2019 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,1%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1% (wobec 1,2% rok wcześniej). Spośród wszystkich powiatów w kraju, niższy wskaźnik bezrobocia odnotowano tylko w Katowicach (1%). W Polsce poziom bezrobocia na koniec […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2019 r. zarówno w sekcji przemysłu, jak i budownictwa wzrosło zatrudnienie, w przemyśle o 4,6% w budownictwie o 5,6 %, wynagrodzenie odpowiednio 4,5 % i 7,0%. Przemysł i budownictwo wywierają  bardzo duży wpływ na całokształt gospodarki. To tradycyjne działy gospodarki wytwarzające środki, produkty,  wznoszące i wyposażające obiekty budowlane dla szeroko rozumianego sektora usług. Przemysł […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Poznań zarówno pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca, jak i dynamiki jego wzrostu znajduje się w ścisłej czołówce w porównaniu do największych miast Polski. Poznańską gospodarkę cechuje silnie rozwinięty przemysł oraz dynamicznie rozwijający się sektor usług, w tym przede wszystkim usług finansowych i doradczych. Miasto, dzięki swoim licznym atutom, dysponuje bogatą ofertą obiektów i […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości w Poznaniu

Ważnym zadaniem Miasta było stwarzanie korzystnych warunków dla zwiększania potencjału przedsiębiorczości w układach przestrzennych w wyniku prowadzenia odpowiedniej polityki gospodarczej.Władze Poznania zastosowały wiele instrumentów, których zadaniem było służyć rozwojowi przedsiębiorczości. Obejmowały one różne zakresy i formy pomocy, instrumenty finansowe, miękkiego wsparcia, promocyjne i informacyjne oraz strategie i specjalne pozyskania inwestorów dla miasta. Dni Przedsiębiorczości Poznań […]

Read More…