Do końca stycznia 2017 r. Miasto Poznań w partnerstwie z poznańskimi szkołami wyższymi prowadziło portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI).

Wielkopolska Platforma Innowacyjna

Jednym z projektów nas rzecz rozwoju współpracy między biznesem a nauką był portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI), prowadzony przez Miasto Poznań w partnerstwie z poznańskimi uczelniami oraz instytutami od 2008 r. do końca stycznia 2017 r.  Jego celem było wsparcie transferu wiedzy i technologii z jednostek naukowych do gospodarki. Wobec powstania na uczelniach centrów transferu technologii, które samodzielnie promują ofertę nauki dla gospodarki oraz odpowiadają za transfer wiedzy i technologii uznano, że portal WPI wypełnił swoje zadanie i podjęto decyzję o jego wygaszeniu z końcem stycznia 2017 r.

Innowacyjny Poznań

W celu kontynuowania inicjatyw służących rozwijaniu i zacieśnianiu kontaktów pomiędzy nauką a biznesem, w miejsce portalu WPI utworzono miejski serwis Innowacyjny Poznań. Na jego łamach zamieszczane są informacje o ważnych wydarzeniach, inicjatywach, projektach oraz sukcesach w sektorze gospodarki opartej na wiedzy.

Oferta szkół wyższych

Do wybranych ofert poznańskich szkół wyższych skierowanych do przedsiębiorców należą m.in.:

  • Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego (UEP), stanowiący forum wymiany wiedzy i poglądów
  • Spółka Celowa UEP, która angażuje zdolnych studentów i kadrę naukową do realizacji projektów komercyjnych
  • Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP, która od ponad 20 lat zapewnia kadrze kierowniczej możliwość rozwoju umiejętności menedżerskich, a firmom profesjonalne usługi doradcze z zakresu zarządzania
  • Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej (PP), która świadczy m.in. usługi informacyjno-konsultacyjne i realizuje projekty doradczo-szkoleniowe
  • Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM), które prowadzi centrum informacyjne i konsultacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji samorządowych zainteresowanych współpracą z UAM.