Ważnym aspektem dla obszarów podlegajacych rewitalizacji była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców oraz wsparcie lokalnych społeczności.

Centrum Inicjatyw Lokalnych

Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz mieszkańców w celu rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie inicjatyw mieszkańców Poznania oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym.

Projekt REFILL – URBACT III

Projekt REFILL – URBACT III polegał na wdrażaniu i promocji tymczasowego zagospodarowania i użytkowania pustych przestrzeni (m.in. tereny pofabryczne, nieużytki, puste budynki o funkcjach użytkowych) w partnerstwie z belgijskim miastem  Gandawa, holenderskim Amersfoort, niemieckim miastem Brema, stolicą Łotwy Rygą i stolicą Grecji Ateny.

Efektem projektu jest m.in.: „Narzędziownik dla miejsc” – instrument wspierający mieszkańców w działaniach na rzecz przestrzeni publicznej i aktywności lokalnej oraz wsparcie procesów sieciujących administrację lokalną oraz użytkowników przestrzeni publicznej i pustych budynków (IK Pireus, Program Najmu Lokali OSK Łazarz, proces match-making z Zakładem Makerspace).

Współpraca międzysektorowa na Łazarzu

Od 2015 r. organizacje zrzeszone w ramach inicjatywy Otwarta Strefa Kultury Łazarz oraz Rada Osiedla św. Łazarz współpracują dla:

 • zwiększenia efektywności planowania i realizacji przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców Osiedla św. Łazarz,
 • poprawy jakości przestrzeni św. Łazarza oraz polepszenia jego wizerunku.

Współpraca partnerów zaowocowała utworzeniem Inkubatora Kultury Pireus otwartego dla podmiotów rozpoczynających działalność kulturalno-społeczną oraz mieszkańców. W 2018 r. przeprowadzono także II edycję Programu najmu preferencyjnego pn. „Otwarta Strefa Kultury Łazarz”.

Madalina

Kontynuowano działania związane z przywróceniem mieszkańcom dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego, poprzez działania społeczno-kulturalne pod hasłem „Lato na Madalinie”. Po zamknięciu zajezdni dla tramwajów w 2014 r., jej teren i znajdujące się tam obiekty zostały uporządkowane i przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej. W 2018 r. odbyło się 14 eventów tematycznych z bogatą ofertą kulturalno-edukacyjną.

Lato na Madalinie

arch. UMP

 

VI Dni Twierdzy Poznań

Dni Twierdzy Poznań to wydarzenie dla miłośników architektury militarnej i historii, podczas którego można zwiedzać fortyfikacje dawnej Twierdzy Poznań: Cytadelę, Śluzę Katedralną oraz Rezerwat Archeologiczny “Genius Loci”, Makietę Dawnego Poznania czy schrony przeciwlotnicze.

Integracja i aktywizacja społeczna wokół procesu rewitalizacji

W 2018 r. działania Miasta obejmowały:

 • Program „Odmień swoje podwórko” organizowany przez Urząd Miasta Poznania przy współpracy ekspertów i organizacji pozarządowych w celu bezpośredniego zaangażowania mieszkańców w aktywne działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania ich najbliższego otoczenia, poprzez zazielenienie i urządzenie podwórek kamienic. Pierwsza część projektu obejmowała wykłady i warsztaty projektowe dla mieszkańców oraz wspólną pracę w terenie z udziałem ekspertów i zaproszonych gości – architektów, architektów krajobrazu, mających doświadczenie w realizacji projektów rewitalizacyjnych. Druga część obejmowała działania w przestrzeni poszczególnych podwórek przy doradztwie eksperckim,
 • przechadzki z cyklu „Kino, kawiarnia i spacer”, w 2018 r. odbyły się w 6 lokalizacjach, na: Śródce, placu Kolegiackim i Chwaliszewie, Wzgórzu Św. Wojciecha, Łazarzu oraz na Dębcu. Ich celem była promocja terenów objętych rewitalizacją i lokalnej przedsiębiorczości,
 • plenerowe spotkania wigilijne dla lokalnych społeczności na: Śródce, Chwaliszewie, ul. Gołębiej oraz ul. Św. Marcin w ramach cyklu wydarzeń Wigilijny Łańcuch Kolędowania śladem rewitalizacji. Organizatorami wydarzeń były:
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic Śródeja,
  • Fundacja Artystyczno – Edukacyjna PUENTA,
  • Partnerstwo Śródeckie,
  • Fundacja Więcej Poznania,
  • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Poznań,
  • Koalicja Św. Marcin,
 • spotkanie – seminarium z dyrektorami placówek oświatowych Poznania „Edukacja na rzecz przestrzeni publicznej”. Podczas seminarium poszukiwano odpowiedzi na pytanie “Jak tworzyć przyjazną człowiekowi i naturze przestrzeń w ogrodach przedszkolnych i szkolnych?” oraz “Jak uczyć szacunku do przestrzeni publicznej i troski o nią”. W seminarium uczestniczyło ok. 240 dyrektorów poznańskich placówek oświatowych.

Przyjedź do Śródmieścia

Są to działania Miasta zmierzające do animacji i wsparcia działań promujących i aktywizujących życie społeczno-kulturalne oraz działalność gospodarczą:

 • organizacja tradycyjnych i innych stałych wydarzeń kulturalnych na terenie Śródmieścia, takich jak np. Betlejem Poznańskie, Festiwal Rzeźby Lodowej, przechadzki „Kino, kawiarnia i spacer”, #nawolnym, wigilie, Śródecki Targ Średniowieczny,
 • działania na ul. Święty Marcin m.in.: Noc Muzeów, Imieniny Ulicy, Dzień Sąsiada, Rytmy Marcina, Gwiazdka na Świętym Marcinie,
 • zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zbudowanych przed 1 stycznia 1965 r., znajdujących się na obszarze Osiedli: Stare Miasto, Jeżyce, Sołacz, Św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których na co najmniej 60% powierzchni użytkowej realizowana jest funkcja mieszkalna. Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% poniesionych przez podatnika kosztów remontu elewacji, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.

Park Kulturowy “Stare Miasto”

W marcu 2018 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła utworzenie na Starym Rynku i w jego najbliższej okolicy Parku Kulturowego “Stare Miasto”. Pozwoli to na m.in. uporządkowanie wyglądu i rozmieszczenia reklam, szyldów czy ogródków gastronomicznych. Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni ok. 40 ha, ograniczonych ulicami: Solną, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, pl. Bernardyńskim, Podgórną i Al. Marcinkowskiego.

Dzieciniec pod Słońcem

Projekt rewitalizacji i ochrony dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu ma na celu przystosowania zabytkowego kompleksu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. W wyniku realizacji projektu nastąpi wprowadzenie do istniejących wnętrz budynków nowych przestrzeni, które zostaną dostosowane do prowadzonej działalności kulturalnej.

Wizualizacja Dziecińca pod Słońcem

arch. UMP

 

Przyjazne podwórko

Zrealizowano kolejną edycję programu „Przyjazne podwórko” – zagospodarowanie podwórek komunalnych. Celem programu jest polepszenie warunków techniczno-funkcjonalnych otoczenia budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w strefie śródmiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów gier i zabaw.

Program był współfinansowany przez Miasto Poznań i wspólnoty mieszkaniowe. W 2018 r. dofinansowano zagospodarowanie 8 podwórek zlokalizowanych przy ulicach: 3 Maja, 23 Lutego, Kościuszki, a także przy Al. Niepodległości i pl. Wielkopolskim, w ramach którego wykonano: nawierzchnię, odwodnienie, boksy śmietnikowe, stojaki na rowery, plac zabaw oraz posadzono zieleń.

Zmiany transportowe

W centrum miasta wprowadzane są sukcesywnie zmiany w zakresie rozwiązań transportowych, w tym wyłączenia sygnalizacji świetlnych, które sprzyjają optymalizacji ruchu oraz bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów oraz uruchamiane są nowe odcinki dróg rowerowych i przystanki wiedeńskie.

Miasto Poznań finansuje system Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM). W 2018 r. PRM obejmował 113 stacji i 1, 2 tys. rowerów.

Ponadto tworząc udogodnienia Miasto zachęciło prywatne firmy do uruchomienia w Poznaniu ekologicznej usługi car-sharingu. Usługi współdzielenia samochodów na minuty oferują 4 firmy, w tym 2 wykorzystujące pojazdy z napędem hybrydowym. 2 firmy oferują także usługi współdzielenia skuterów elektrycznych, a pod koniec 2018 r. firma Lime wprowadziła możliwość wypożyczenia hulajnóg elektrycznych.

Ogród otwarty

Organizacja Ogrodu otwartego na terenie ogródka przedszkolnego w Przedszkolu nr 42 na Wildzie to projekt z pogranicza obszarów edukacji przedszkolnej i rewitalizacji miasta. Celem zadania jest zagospodarowanie, a następnie udostępnienie mieszkańcom Wildy fragmentu ogródka przedszkolnego w formie ogrodu otwartego w określonych godzinach w ciągu dnia. Ogród otwarty pozostaje pod opieką dyrekcji przedszkola, ale umożliwia mieszkańcom Wildy korzystanie z jego atrakcji i wypoczynek.

Ogród otwarty przy Przedszkolu nr 42 na Wildzie

arch. UMP

 

Zielona Wstążka dla Planety

W ramach Akcji „Zielona wstążka dla Planety #DlaPlanety”, zostały podświetlone na kolor zielony najważniejsze miejskie budynki, aby zwrócić uwagę mieszkańców na problem segregacji odpadów na świecie. W Poznaniu w 2018 r. został podświetlony Ratusz Poznański, Most Jordana oraz Plaża Miejska na Wildzie.