Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkańców.

Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2018 r.

Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2018 r. w Poznaniu należały:

 • Trzymaj ciepło – Miasto Poznań wraz z firmą Veolia, zrealizowały 10. edycję projektu, w ramach którego przeprowadzano bezpłatne badania termowizyjne 600 domów jednorodzinnych i 30 kamienic na obszarze Poznania. Celem projektu było zwrócenie uwagi na straty ciepła w budynkach powodujące emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz obciążające budżety mieszkańców,
 • Atmosfera dla Poznania – Miasto prowadzi usługę internetową dla mieszkańców, która prezentuje m.in.:
  • trzydniową ekoprognozę pyłów PM10 dla Poznania na tle województwa wraz z animacją dziennych zmian rozprzestrzeniania się PM10,
  • bieżące (aktualizowane co godzinę), podstawowe dane meteorologiczne: temperatura powietrza, siła i kierunek wiatru,
  • monitoring bieżący dla Poznania – aktualizowane co godzinę wartości stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wraz z odniesieniem do obowiązujących norm oraz poziomów dopuszczalnych, informowania i alarmowych,
  • trzydniową ekoprognozę ozonu dla Europy, pyłów PM10 i pyłów mineralnych znad Sahary,
  • informację o opłatach za przejazd środkami transportu zbiorowego Miasta Poznania w strefie A. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta zwolnienie z opłaty następuje w godzinach od 3:00 do 24:00 po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania pyłów PM10 (200 µg/m3) na którejkolwiek stacji pomiarowej WIOŚ oraz gdy prognozowane jest utrzymanie dla tej doby przekroczenia poziomu informowania,
 • „Ekoprognozy” – prezentują rozprzestrzenianie się pyłów drobnych PM10 dla Poznania oraz Poznania na tle województwa, w 3 kolejnych dniach. „Ekoprognozy” opatrzone są wyjaśnieniami i piktogramami, które w przystępny sposób informują mieszkańców o zalecanych zachowaniach w dniach, kiedy  prognozowane są wysokie stężenia pyłów PM10. Ekoprognozy publikowane są codziennie na stronie internetowej „Atmosfera dla Poznania”  przez cały rok oraz w sezonie grzewczym na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK) w serwisach prognoza pogody,
 • „Wiosenne porządki” oraz „Sprzątanie świata” – coroczne akcje proekologiczne, podczas których zbierano odpady zanieczyszczające przestrzeń miasta. W ciągu roku w akcje włączyło się łącznie blisko 200 podmiotów: poznańskie szkoły, przedszkola, osiedla, lokalni przedsiębiorcy, działkowicze, stowarzyszenia, a także osoby bezdomne i społeczność romska. Każda z akcji co roku obejmuje sprzątaniem ponad 300 różnych obszarów,
 • KAWKA BIS – program, który jest realizowany w latach 2018-2020 (kontynuacja programu KAWKA), polega na dofinansowaniu likwidacji uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem i zastąpieniu ich ciepłem systemowym, gazem lub energią elektryczną. W ramach programu prowadzone były również działania edukacyjne zachęcające mieszkańców do udziału w nim oraz informujące o problemie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza i możliwościach jej ograniczania, efekty programu tutaj,
 • Poznański Dzień Energii – w 2018 r. zorganizowane po raz trzeci wydarzenie miało charakter pikniku rodzinnego z pakietem interaktywnych atrakcji. Jego celem było kształtowanie świadomości energetycznej mieszkańców. W trakcie pikniku partnerzy wydarzenia udzielali praktycznych porad z zakresu świadomego korzystania z energii, jej efektywnego i oszczędnego wykorzystywania,
 • „EKO-LOG” – ZM GOAP uczestniczył, na podstawie umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Logistyki, w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego “EKO-LOG” – niekonwencjonalny moduł zajęć dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, rozwijający ich kompetencje oraz rozbudzający ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy z zakresu świadomego i proekologicznego udziału w złożonych procesach logistycznego łańcucha gospodarki odpadami,
 • Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska – odbył się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, po raz 5. na tak dużą skalę. Głównymi organizatorami wydarzenia były: Centrum Promocji Ekorozwoju, Ogród Botaniczny UAM, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Rada Osiedla Ogrody. W trakcie imprezy zorganizowano warsztaty, konkursy i animacje dot. ochrony środowiska,
 • Pogotowie czystości – pogotowie (prowadzone przez ZZO) przyjmuje do realizacji zgłoszenia z terenu Poznania od Straży Miejskiej lub Policji. W 2018 r. pogotowie przyjęło 4,1 tys. zgłoszeń,
 • Punkt „Drugie życie przez powtórne użycie” – inicjatywa prowadzona przez ZZO. Jej celem jest umożliwienie mieszkańców przekazywania niepotrzebnego, ale sprawnego sprzętu agd do punktu. Sprawny sprzęt przekazywany jest innym użytkownikom za drobną opłatą,
 • „Kejter też poznaniak” – program, którego celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców będących właścicielami psów lub planujących nabycie psa. W ramach programu przygotowano artykuły promocyjne (gadżety z logotypem Kejtra, poradniki odpowiedzialnego właściciela kejtra (10 tys. szt.) kalendarz z pracami konkursowymi dzieci (500 szt.), 15 szt. banerów reklamowych),  zorganizowano coroczną imprezę społeczno-edukacyjną „Kejtrówka 2018”, podczas której kontynuowano kampanię informacyjno-edukacyjną „Czysty Poznań” dotyczącą problemu niesprzątania psich odchodów.

W 2018 r. zrealizowano kolejne odcinki cyklu programów telewizyjnych „Zielony Serwis Poznania” w telewizji WTK Poznań. Programy prezentowały działania Miasta Poznania w zakresie ochrony środowiska. Wyprodukowany został także film animowany informujący o problemach niskiej emisji zanieczyszczeń (szczególnie PM10 w miastach) oraz informujący o zalecanych zachowaniach w czasie niesprzyjającej pogody i podwyższonych stężeń pyłów w powietrzu. Film emitowany był na antenie telewizji WTK Poznań.

Spoty informacyjno-edukacyjno-promocyjne dotyczące np. niskiej emisji zanieczyszczeń i możliwości jej ograniczania, emitowane były również w rozgłośniach radiowych, m.in. na antenie Radia Pogoda, Radia Złote Przeboje, Radia Eska, Rock Radio.

Miasto Poznań przygotowało także publikacje edukacyjne, m.in. „Jakość powietrza w Poznaniu – o tym się mówi” – kompleksowe opracowanie informujące o jakości powietrza i działaniach dla jego poprawy, a także foldery informujące m.in. o uchwale wprowadzającej ograniczenia lub zakazy w zakresie spalania paliw stałych, o programie KAWKA BIS, czy działaniach Miasta dla poprawy jakości powietrza.

Prośrodowiskowe działania edukacyjne Miasta Poznania o charakterze ciągłym

W 2018 r. w Poznaniu realizowane były działania edukacyjne o charakterze ciągłym, w tym: spotkania, pogadanki, warsztaty ekologiczne i konkursy na temat segregacji odpadów, zasad postępowania z odpadami komunalnymi, oszczędnego gospodarowania wodą organizowane w placówkach oświatowych. W ofercie dla szkół znajdują się również wycieczki edukacyjne na składowisko odpadów komunalnych, dzięki czemu wzrasta świadomość uczniów w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska

Na bieżąco redagowane były także informacje na wortalu „Środowisko”  będącym częścią oficjalnego portalu Miasta Poznania Miejski Informator Multimedialny. W ramach wortalu funkcjonują strony tematyczne związane z działaniami Miasta w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzonymi projektami, m.in. dotyczące ekoprognoz, programu KAWKA BIS.

Schronisko dla zwierząt w Poznaniu

W poznańskim schronisku dla zwierząt, na koniec 2018 r. przebywały 183 psy oraz 230 kotów, w ciągu roku nowych właścicieli znalazły 334 psy oraz 337 kotów. Trwają przygotowania do budowy nowego schroniska dla zwierząt.

Wizualizacja nowego schroniska w Poznaniu

Schronisko dla zwierząt w Poznaniu

arch. UMP

Projekt CONNECTING Nature

Poznań pełni rolę jednego z 3 Miast Wiodących w projekcie CONNECTING Nature (COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance) w ramach Programu Horyzont 2020 (wartość projektu 2,6 mln zł w okresie od 2015-2020).

Celem projektu jest upowszechnienie w miastach innowacyjnych rozwiązań opartych na środowisku (tzw. nature-based solutions), dzięki którym miasta będą rozwijać się w sposób zrównoważony, a jakość życia mieszkańców, wbrew postępującym negatywnym skutkom zmian klimatycznych, będzie wzrastać. Projekt zakłada, że gospodarka będzie rozwijać się w oparciu o efektywne modele współpracy międzysektorowej. Dzięki działaniom projektowym przewidziany jest rozwój usług w obszarze tzw. zielonej infrastruktury.

Miasto Poznań zostało laureatem rankingu “Najbardziej ekologiczne miasto w Polsce” oraz otrzymało statuetkę ,,Zielonego Feniksa” za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, m.in. za uruchomienie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu oraz projekt “Poznański Dzień Energii”, który propaguje wiedzę z zakresu efektywności energetycznej.