Dane z Poznania - Czerwiec 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według czerwiec 2020 maj 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1086 1079
Małżeństwa 188 73
Małżeństwa cywilne 99 39
Małżeństwa konkordatowe 89 43
Śluby poza lokalem USC 1 0
Zgony 576 601
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 24 Julia 24 Pola 20 Hanna 19 Maja 16 Zofia 26 Maja 20 Maria 19 Lena 18 Julia 17
Najczęściej nadawane imiona męskie Franciszek 35 Aleksander 24 Jan 22 Ignacy 20 Wojciech 18 Jan 24 Antoni 22 Franciszek 20 Stanisław 20 Leon 19
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 44 23
Przybyłe koty do schroniska 73 20
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 18 29
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 19 33
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 106 95
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 166 33
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 5 901 5 444
Liczba osób pobierających zasiłek 1 321 1 170
Liczba osób do 25 roku życia 434 404
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 501 1470
Stopa bezrobocia 1,7 1,5
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d 6 145,61
Mieszkania oddane do użytkowania b/d 1 705
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 34 26
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 23 22
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 85 75
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 105 100
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 242 197
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 28 20
Liczba przyjętych depozytów 9 9
Liczba wydanych depozytów 3 6
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 4 007 271
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 255 225
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 96 67
Liczba wystawionych mandatów 174 185
Liczba pouczeń 11 14
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 84 21
Liczba wyjazdów OSP do akcji 45 64
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 22 1
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 1 0
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 16 0
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 146 113
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 415 444
Pozostałe naruszenia 429 483
Zagrożenia pożarowe 4 4
Zagrożenia w ruchu drogowym 2589 2494
Zagrożenia życia i zdrowia 410 382
Zakłócenia porządku 631 507
Zwierzęta 712 661

Ruch rowerowy

czerwiec 2020 maj 2020
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka - 1483 Półwiejska - 1203 Rondo Rataje - 1142 Kórnicka - 725 Półwiejska - 602 Rondo Rataje - 581
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Kórnicka - 507 Półwiejska - 456 Rondo Rataje - 401 Półwiejska - 257 Rondo Rataje - 244 Kórnicka - 232
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Kórnicka - 8 Promienista/ Jawornicka - 6 Targi - 6 Kórnicka - 16 Półwiejska - 13 os. Rusa/ Chartowo - 13
Liczba wypożyczeń 76598 41373
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 53015 27758
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 21822 12456
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 165 404
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 34 53
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 1562 702
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 37830 28462
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 26248 19974
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 48596 42385
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 54118 47411
 

Kultura i turystyka

od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
według czerwiec 2020 maj 2020
Teatr Animacji Liczba widzów 97 b/d
Liczba wydarzeń 3 b/d
Teatr Polski Liczba widzów 2 229 2 365
Liczba spektakli 17 7
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń zamknięte b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników 300 b/d
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 3 b/d
Liczba uczestników 261 b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń zamknięte b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 3 576 49
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 58 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4 0
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 13 157 910
Liczba wydarzeń 48 6
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 2 011 235
Liczba wydarzeń 1 0
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 60324 36924
na zewnątrz 60324 36924
na miejscu 0 0
Liczba uczestników wydarzeń 9496 19101
Liczba wydarzeń 26 wydarzeń online 29 wydarzeń online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 1 2
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 35 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 1 0
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 5863 0
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 6693 0
 

Kanały komunikacji z UMP

według czerwiec 2020 maj 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 329 011 293 008
Liczba wizyt na stronie 894 955 769 104
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 70 932 57 097
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 586 583
Liczba wydanych Kart Seniora 142 75
Liczba klientów 6826 2087
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 44687 10690
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5479 3298