Miasto Poznań było członkiem 16 krajowych organizacji i sieci skupiających m.in. polskie samorządy, do których należały:

 • Związek Miast Polskich;
 • Unia Metropolii Polskich;
 • Metropolia Poznań;
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski;
 • Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych;
 • Fundacja POMOST;
 • Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;
 • PLOT – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna;
 • Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”;
 • Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”;
 • Stowarzyszenie gmin, powiatów i województw „Droga S 11”;
 • Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”;
 • Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów;
 • Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich;
 • Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny;
 • Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, w 2023 r. m.in. kontynuowano działania w grupie zakupowej paliwa gazowego, prowadzono projekt pn. „WłączaMY ZERO WASTE!” promujący dążenie do ograniczenia produkcji śmieci i innych odpadów. Stowarzyszone samorządy zrealizowały 139 projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na łączną kwotę blisko 1,4 mld zł, przy ponad 800 mln zł dotacji ze środków unijnych. Kontynuowano współpracę w zakresie promocji konsultacji społecznych i szkolnych budżetów obywatelskich.

W 2023 r. minęło też 5 lat funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – wspólnego projektu, w który zaangażowanych jest 48 samorządów – Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań i Powiat Poznański, które współfinansują każdą z linii PKM, a także 9 powiatów i 36 gmin. Innym ważnym działaniem było przegłosowanie przez samorządy stowarzyszone w Metropolii Poznań rozwiązania dla wyzwania zwiększonego naboru do szkół średnich w roku szkolnym 2023/2024. W szkołach Poznania i powiatu poznańskiego powstały dodatkowe klasy, żeby zaspokoić zapotrzebowanie blisko dwukrotnie wyższej liczby uczniów kończących w tym roku naukę na poziomie podstawowym (możliwość nauki dla 14 025 uczniów) dzięki dodatkowej składce, jaką za pośrednictwem Stowarzyszenia samorządy przekazały Miastu Poznaniowi.

W ramach członkostwa w Związku Miast Polskich (ZMP) Miasto Poznań w 2023 r. uczestniczyło we współtworzeniu największego w Polsce projektu szkoleniowo-doradczego dla samorządów pn. „Rozwój lokalny”. Ponadto zorganizowano wiele konferencji, spotkań, webinariów przeznaczonych dla pracowników samorządowych.

W ramach członkostwa Poznania w Unii Metropolii Polskich w 2023 r. przygotowano dwa poradniki dla miast w zakresie doręczeń elektronicznych, przeprowadzono 4 szkolenia z tego zakresu (ponad 2 tys. uczestników). Współorganizowano kampanię promującą udział w wyborach parlamentarnych pn. „Nie Śpij, bo Cię przegłosują”. W Pracowni Doskonalenia Kompetencji UMP zorganizowano 60 szkoleń (przeszkolono 7233 osoby). Realizowano działania w ramach projektu pn. „Polskie Miasta Ukrainie” – jednym z ważniejszych wydarzeń projektu była konferencja: „Mariupol – Reborn – cztery koncepcje odbudowy miasta”.