Miasto Poznań było w 2023 r. członkiem następujących organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszających miasta i regiony:

 •  EUROCITIES;
  • w 2023 r. w Brukseli odbyło się Walne Zebranie Członków EUROCITIES, w którym udział wziął Prezydent Miasta Poznania; odbyła się również Doroczna Konferencja EUROCITIES, w trakcie której przedstawiciele europejskich miast dyskutowali na tematy takie jak: zmiana klimatu, migracja, rozwój miast i nierówność; dzielono się również doświadczeniami w zakresie innowacyjnych rozwiązań, jakie wprowadzają miasta, by budować bardziej ekologiczne i włączające społeczności;
 • City Destinations Alliance;
  • przedstawiciele Miasta wzięli udział w międzynarodowej konferencji City DNA International Conference&General Assembly 2023 w Sofii oraz w spotkaniu City DNA podczas targów turystyki biznesowej IMEX we Frankfurcie, a także w walnym zebraniu i konferencji GDS Forum & CityDNA Autumn Conference 2023 w Walencji;
 •  International Congress and Convention Association (ICCA);
  • uczestniczono w spotkaniu członków ICCA podczas targów turystyki biznesowej IMEX we Frankfurcie;
 •  Mayors for Peace;
 • Oder Partnerschaft;
 • Poznań – Ille-et-Vilaine Foundation;
 • WHO Global Network for Age-friendly Cities;
 • Open&Agile Smart Cities;
 • Cities and Regions for Cyclists.

W 2023 r. Prezydent Miasta Poznania i jego zastępcy odbyli 13 spotkań dyplomatycznych z przedstawicielami z takich krajów, jak: Ukraina, Republika Rwandy, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Republika Armenii, Australia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Meksyk, Belgia, Niemcy, Republika Korei Południowej, Francja. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Załączniku Nr 4 do niniejszego raportu pn. „Sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności za 2023 rok”.

W ramach współpracy z partnerami zagranicznymi w 2023 r. Prezydent Miasta Poznania, m.in. spotkał się z delegacją z japońskiego miasta Takasaki, aby omówić dalsze kierunki współpracy między miastami. Z kolei w trakcie oficjalnej wizyty Burmistrza Miasta Changwon oraz południowokoreańskiej delegacji podpisano Memorandum dotyczące ustanowienia współpracy miast Poznań – Changwon, w którym zobowiązano się do współdziałania, m.in. w dziedzinie kultury, turystyki, edukacji, a także do wzajemnego promowania i wspierania inwestycji.

Poznań i leżące w Korei Południowej Changwon podpisały memorandum o wzajemnej współpracy

memorandum Changown

Źródło: UMP

Koordynatorzy Oder Partnerschaft uczestniczyli w Berlinie w spotkaniu poświęconym m.in. strukturom integracji uchodźców w edukacji i pracy, a także koncepcji „Domu Polsko-Niemieckiego” w Berlinie, wspólnym koncepcjom przyszłości dla niemiecko-polskiego obszaru powiązań w ramach programu pn. „Rozwój Przestrzenny Europy”, turystycznemu zagospodarowaniu regionu (ruch rowerowy w partnerstwie Odry) oraz przygotowaniu szczytu politycznego w 2024 r.

Reprezentanci Miasta Poznania spotkali się z przedstawicielami Referatu ds. Integracji, Nauczania Przedmiotowo-Językowego oraz Referatu ds. Oświaty Senatu Miasta Berlin, a także Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Celem spotkania było przygotowanie projektu pilotażowego transferu wiedzy w obszarze szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem migrantów.

W trakcie obchodów Jubileuszu 20-lecia Muzeum Bambrów Poznańskich oraz obchodów Imienin Ulicy Święty Marcin goszczono delegację z Bambergu.

Wizyta przedstawicieli miasta Bamberg w Poznaniu

delegacja z Bambargu

Źródło: UMP

Miasto Poznań kontynuowało współpracę z 14 miastami partnerskimi, do których należą:

 • Assen (Holandia);
 • Bolonia (Włochy);
 • Brno (Czechy);
 • Charków (Ukraina);
 • Győr (Węgry);
 • Hanower (Niemcy);
 • Jyväskylä (Finlandia);
 • Kutaisi (Gruzja);
 • Nablus (Autonomia Palestyńska);
 • Pozuelo de Alarcón (Hiszpania);
 • Ra’ananna (Izrael);
 • Rennes (Francja);
 • Shenzhen (Chiny);
 • Toledo (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej);

oraz z Hrabstwem Nottinghamshire. W 2023 r. przedstawiciele Miasta Poznania uczestniczyli w Dniach Kultury Polskiej w Brnie i Dniach Kultury Czeskiej w Poznaniu. Wzięli również udział w obchodach Dnia Miasta Kutaisi, a także w Targach Książki w węgierskim Győr, spotkali się z Samorządem Narodowości Polskiej w Győr oraz przedstawicielami miasta i instytucjami miejskimi Győr.

Otwarcie Dni Kultury Czeskiej w Poznaniu

otwarcie dni kultury czeskiej w poznaniu

Źródło: UMP
Poznańskie stoisko w trakcie Międzynarodowych Targów Książki w Győr

tagi gyor

Źródło: UMP

Podczas uroczystych obchodów 30-lecia Domu Bretanii oraz konferencji „Bretania–Polska–Ukraina” goszczono przedstawicielkę miasta Rennes.

W Hanowerze uczniowie z poznańskich szkół ponadpodstawowych uczestniczyli w „Międzynarodowej Konferencji Młodzieży na rzecz pokoju w przyszłości”. Z kolei w ramach projektu pn. „Pimp Your Twin Town” („Odpicuj swoje miasto partnerskie”) poznańscy i hanowerscy uczniowie dyskutowali w Poznaniu o demokracji i zaangażowaniu obywatelskim, a także wzięli udział w warsztatach i obradach zakończonych symulacją posiedzenia rady miasta.