Kluczowymi czynnikami wyboru Miasta Poznania na miejsce prowadzenia biznesu były potencjał ludzki, lokalizacja oraz wsparcie Miasta.

Zachęty inwestycyjne w Poznaniu obejmowały zróżnicowane działania, m.in. wsparcie w uzyskaniu decyzji administracyjnych, employer branding (budowanie marki pracodawcy). Ponadto działania dotyczyły m.in.: indywidualnej obsługi projektów, wyznaczenia „project managera”, przygotowania inwestycji, przygotowania do rozpoczęcia działalności, wsparcia w zakresie poszukiwania pracowników i współpracy z inwestorami w zakresie realizacji projektu.

W 2023 r. w ramach Ośrodka Poznań Biznes Partner prowadzone były dla mieszkańców Poznania planujących założenie własnego biznesu oraz przedsiębiorców, bezpłatne szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, podatkowe, spotkania promujące poznański mały biznes. Ośrodek organizował także warsztaty doskonalące m.in. umiejętności miękkie, szkolenia prawne, podatkowe, marketingowe oraz dotyczące wszystkich aspektów zakładania działalności gospodarczej.

Do najważniejszych form wsparcia przedsiębiorców należały m.in.:

  • usługi szkoleniowo-doradcze Ośrodka Poznań Biznes Partner – łącznie zorganizowano 284 wydarzenia (10,6 tys. uczestników);
  • poręczenia dla przedsiębiorców z Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. – dla 401 firm;
  • wsparcie firm w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym – dla 96 firm;
  • poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych pn. „Zaułek Rzemiosła” – rozpoczęło działalność 17 nowych pracowni, na koniec 2023 r. w Programie uczestniczyło 35 pracowni rzemieślniczych;
Do programu dołączyły m.in. Cuda Dzbanki. Można tam kupić wyroby ceramiczne, a także wziąć udział w warsztatach

zaułek rzemiosła

Źródło: UMP
  • program wsparcia dla startupów, freelancerów, przedsiębiorców oraz osób aktywnych w obszarze sektorów kreatywnych pn. „Startup Poznań”, w ramach którego funkcjonowała miejska Przestrzeń Pracy Wspólnej „+ jeden” (skorzystało z niej 5 tys. osób) oraz organizowane były warsztaty i szkolenia (zorganizowano 45 warsztatów, wzięło w nich udział 1,3 tys. osób);
  • działalność informacyjno-doradczo-szkoleniowa Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – skorzystało ponad 6,2 tys. osób, zorganizowano 80 warsztatów/prelekcji;
  • dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu – dla 535 osób;
  • prowadzenie portali informacyjnych dla przedsiębiorców (94,6 tys. odwiedzających) i stron w mediach społecznościowych (Facebook, Linkedin, Instagram, Poznań Biznes Partner, Plus Jeden Poznań, Zaułek Rzemiosła – 16,9 tys. obserwujących);
  • organizowanie szkoleń dla migrantów z Ukrainy z zakładania działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe oraz dwie konferencje biznesowe, których celem było wsparcie aktywizacji zawodowej i gospodarczej tej grupy.

W formule hybrydowej zorganizowano 13. edycję wydarzenia pn. „Dni Przedsiębiorczości Poznań”, będącego cykliczną imprezą, której celem jest promowanie lokalnych przedsiębiorstw oraz zwiększanie świadomości biznesowej. Odbyła się także kolejna edycja konkursu Prezydenta Miasta Poznania o tytuł „Poznańskiego Taksówkarza Roku”.

Taksówkarzem Roku 2023 w Poznaniu został pan Jarosław Szymański

Taksówkarz roku

Źródło: UMP