Miasto oferowało podmiotom inwestującym w Poznaniu wsparcie dopasowane do potrzeb konkretnej firmy i projektu. Do najczęściej stosowanych instrumentów i zachęt należały:

  • indywidualna obsługa projektów, w tym wyznaczenie kierownika projektu na czas przygotowania i realizacji inwestycji;
  • udostępnienie niezbędnych informacji i danych;
  • organizowanie wizyt i spotkań;
  • pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych oraz w promowaniu projektu;
  • udzielanie wsparcia w poszukiwania osób gotowych do podjęcia pracy (employer branding),
  • współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu.

Miasto wzięło udział w krajowych i międzynarodowych imprezach promujących potencjał inwestycyjny i przedsiębiorczość miast, m.in.: Targach MIPIM, BSS Forum oraz Gali Outsourcing Stars by Pro Progressio 2023, CEE Business Services Summit & Awards, Open Forum Local, ABSL LGBT+ Diamond Forum, Appreciation Gala ABSL Poland, Kyiv Investment Forum, Europejskim Forum Samorządowym Local Trends, konferencji ABSL European Forum Berlin, konferencji Impact’23 CEE, konferencji Digital Dragons, konferencji Smart City Poznań, konferencji „Poland Days” (która odbyła się w Stanford University). Miasto było głównym organizatorem 5. edycji konferencji POZITIVE TECHNOLOGIES 2023, w której uczestniczyło 339 osób stacjonarnie i 1169 osób online. Konferencja odbywała się w ramach 7 ścieżek tematycznych: AI/DATA (BY GSK), ARCHITECTURE (BY GLS), ANALYTICS / BIG DATA (BY PCSS), DEVOPS, SECURITY, AGILE, SCRUM, + SCENA GŁÓWNA.

Już po raz trzeci w Poznaniu odbyło się Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe

local trends

Źródło: UMP
Pozitive Technologies 2023 – Festiwal IT w Poznaniu

Pozitive Technologies 2023 Festiwal IT w Poznaniu za nami

Źródło: UMP

 

Promowanie potencjału inwestycyjnego Poznania odbywało się poprzez współpracę z samorządami gospodarczymi, m.in. z: Amerykańską Izbą Handlową w Polsce, Belgijską Izbą Handlową (BBC), Polsko-Brytyjską Izbą Handlową (BPCC), Polsko- Niemieckim Kołem Gospodarczym w Poznaniu (DWK), Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK), Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą, Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, Wielkopolskim Klubem Kapitału, Polską Strefą Inwestycji Wielkopolska, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową.

Prowadzono działania promocyjne i reklamowe, mające na celu wzmocnienie wizerunku Poznania w kraju i za granicą. Przy współpracy Miasta z firmami Cpl Polska i Colliers powstał raport „The Poznań experience! Business services sector in Poznań – analysis, challenges, and trends”. Publikacja stanowi pogłębioną analizę atrakcyjności inwestycyjnej Poznania dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, z uwzględnieniem trendów i wynagrodzeń w branży. Na stronach portalu FOCUS ON Business zamieszczano informacje o konferencjach, warsztatach, szkoleniach i innych wydarzeniach realizowanych przez Miasto. Wydano 6 artykułów (w języku polskim i angielskim) promujących miasto dla czasopisma FOCUS ON Business oraz zaktualizowaną wersję katalogu gamingowego „Let’s play in Poznań”. Współpracowano również przy przygotowaniu danych do raportu „Knight Frank o Poznaniu 2023”.

Promowane były także oferty nieruchomościowe, inwestorzy, ich oferty pracy oraz ważne wydarzenia organizowane przez inwestorów. Przedstawiciele Miasta brali udział, m.in. w Gali Diamenty Forbesa, w konferencji polskich, francuskich i ukraińskich miast w Rzeszowie, w uroczystości 30-lecia Wielkopolskiego Klubu Kapitału, w obchodach 30-lecia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, w otwarciu nowego budynku kompleksu „Nowy Rynek Skanska”. Przedstawiciele Miasta wzięli również udział w podpisaniu porozumienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firmy Beyond.pl w zakresie współpracy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – jeden z pierwszych projektów będzie koncentrował się na nowo utworzonym kierunku studiów na UAM-ie (informatyka kwantowa). Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami koreańskiej „Changwon Industry Promotional Agency”.

Aktualności dla inwestorów przekazywane były na bieżąco w miejskim serwisie „Inwestuj w Poznaniu”, w mediach społecznościowych: w języku polskim na Facebooku oraz w języku angielskim na portalu Linkedin (fanpage „Invest in Poznan”) oraz poprzez newsletter pn. „Inwestuj w Poznaniu”.