Dane z Poznania - Sierpień 2019 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.

według sierpień 2019 lipiec 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1208 1392
chłopcy 620 718
dziewczynki 612 593
Małżeństwa 303 225
małżeństwa cywilne 129 92
małżeństwa konkordatowe 174 118
Śluby poza lokalem USC 14 15
Zgony 584 599
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 26
Maria 23
Antonina 21
Hanna 20
Zuzanna 20
Zofia 27
Julia 26
Zuzanna 25
Oliwia 21
Gabriela 20
Lena 20
Pola 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Stanisław 28
Leon 24
Mikołaj 24
Jan 22
Wojciech21
Franciszek 41
Stanisław 31
Jakub 30
Anotoni 28
Jan 27
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 63 72
Przybyłe koty do schroniska 85 81
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 27 28
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 34 12
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 152 158
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 244 223
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4124 4137
liczba osób pobierających zasiłek 863 870
liczba osób do 25 roku życia 261 252
liczba osób powyżej 50 roku życia 1212 1258
Stopa bezrobocia 1,10% 1,10%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 525,93zł 5761,51 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 885 303
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 20 30
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 30 17
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 90 80
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 79 99
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 235 267
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw b/d b/d
liczba przyjętych depozytów b/d b/d
liczba wydanych depozytów b/d b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 293 117 292 340
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów b/d b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych b/d b/d
Liczba wystawionych mandatów b/d b/d
Liczba pouczeń b/d b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami b/d b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji b/d b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń b/d b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej b/d b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej b/d b/d
 

Ruch rowerowy

według sierpień 2019 lipiec 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka
Rondo Rataje
Półwiejska
Kórnicka 4940
Rondo Rataje 3529
Półwiejska 3461
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Dworzec Autobusowy
Rynek Jeżycki
Zielona
Rondo Starołęka 729
Dw. Autobusowy 434
Zielona 341
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Kurpińskiego
Rynek Wildecki
Nasienna
Połabska Pętla 22
Rynek Jeżycki 19
Dw. Autobusowy 17
Park Sołacki 17
Liczba wypożyczeń 147 576 155 519
wypożyczenia 3G (na stacjach) 123 399 128 905
wypożyczenia 4G (na stacjach) 11 172 12 548
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 372 462
wypożyczenia rowerków dziecięcych 252 221
wypożyczenia rowerów z fotelikami 4230 3573
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) 8151 9810
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 42 973 42 947
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka b/d b/d
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. b/d b/d
 

Kultura i turystyka

według sierpień 2019 lipiec 2019
Teatr Animacji Liczba widzów b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Teatr Polski Liczba widzów b/d b/d
Liczba spektakli b/d b/d
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 478 448
Liczba uczestników 23 264 42 968
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 12067 4346
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 581 653
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 9 23
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 300 370
Liczba wydarzeń 3 7
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 198 210
Liczba wydarzeń 12 11
Liczba zwiedzających 3094 3098
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 4707 6429
Liczba wydarzeń 129 167
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 7658 7383
Liczba wydarzeń 37 33
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 148 558 161 980
na zewnątrz 137 320 148 918
na miejscu 11 238 13 062
Liczba uczestników wydarzeń 1925 3000
Liczba wydarzeń 53 161
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3 1
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 245 170
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 5 4
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 23 412 b/d
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 119 589 96 244
 

Kanały komunikacji z UMP

według sierpień 2019 lipiec 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 225 955 223 850
Liczba wizyt na stronie 574 264 585 078
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 54 342 53 077
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 18 297 16 337
Liczba wydanych Kart Seniora 660 631
Liczba klientów 14 957 4465
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP b/d b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP b/d b/d