Dane z Poznania - Styczeń 2022 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według styczeń 2022 grudzień 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 998 1 039
Małżeństwa 55 54
Małżeństwa cywilne 48 44
Małżeństwa konkordatowe 7 10
Śluby poza lokalem USC 2 1
Zgony 867 1 132
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 23 Julia 21 Zofia 25 Helena 22 Oliwia 20 Julia 18 Laura 17
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 25 Leon 17 Maksymilina 16 Franciszek 19 Antoni 16 Jan 31 Leon 24 Mikołaj 23 Franciszek 22 Antoni 22
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 48
Przybyłe koty do schroniska 28
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 22
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 21
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 147
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 308
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 5 598 5 654
Liczba osób pobierających zasiłek 760 770
Liczba osób do 25 roku życia 320 321
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 588 1 608
Stopa bezrobocia 1,6% 1,6%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - -
Mieszkania oddane do użytkowania - -
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 12 13
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 23 19
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 55 68
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 71 66
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 92 114
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 31 59
Liczba przyjętych depozytów 13 37
Liczba wydanych depozytów 6 21
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 76 120 98 165
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
Liczba wystawionych mandatów
Liczba pouczeń
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami
Liczba wyjazdów OSP do akcji
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 249 174
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 604 582
Pozostałe naruszenia 352 600
Zagrożenia pożarowe 2 3
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 712 3 612
Zagrożenia życia i zdrowia 407 517
Zakłócenia porządku 207 193
Zwierzęta 296 300

Ruch rowerowy

styczeń 2022 grudzień 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G nieczynne nieczynne
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G nieczynne nieczynne
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne nieczynne nieczynne
Liczba wypożyczeń nieczynne nieczynne
Wypożyczenia 3G (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia 4G (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerków dziecięcych nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerów z fotelikami nieczynne nieczynne
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 12 627 13 105
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 8 021 9 055
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 6 940 6 955
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 8 538 8 926
 

Kultura i turystyka

 
według styczeń 2022 grudzień 2021
Teatr Animacji Liczba widzów
Liczba wydarzeń
Teatr Polski Liczba widzów
Liczba spektakli
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Teatr Nowy Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 2 802 2 452
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 64 470
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 9 10
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba zwiedzających
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 117 795 106 676
na zewnątrz 116 858 105 023
na miejscu 937 1 653
Liczba uczestników wydarzeń 7 089 5 553
Liczba wydarzeń 95 53
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 8 182
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających
 

Kanały komunikacji z UMP

według styczeń 2021 grudzień 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 314 525
Liczba wizyt na stronie 810 770
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 76 087 73 437
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 157 582
Liczba wydanych Kart Seniora 257 101
Liczba klientów 3 299 2 497
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 15 322 22 357
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 17  767 3 633