Statystyki miejskie - Styczeń 2022 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Styczeń 2022
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 55
małżeństwa cywilne 48
małżeństwa konkordatowe 7
Śluby poza lokalem USC 2
Urodzenia 998
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 23, Julia 21, Maja 20, Ola 19, Hlena 17, Hanna 15
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 25, Franciszek 19, Leon 17, Maksymilian, Antoni 16, Staniław, Jakub, Ignacy 15
Zgony 867
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 157
Liczba klientów 3299
Liczba wydanych Kart Seniora 257
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 79
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny brak danych
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny brak danych
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny brak danych
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny brak danych
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) nie dotyczy
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) nie dotyczy
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 31
Liczba przyjętych depozytów 13
Liczba wydanych depozytów 6
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Styczeń 2022
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 5598
liczba osób do 25 roku życia 320
liczba osób powyżej 50 roku życia 1588
liczba osób pobierających zasiłek 760
Stopa bezrobocia 1,6
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 7217
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Styczeń 2022
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 1388
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 12
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 23
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 55
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 71
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 92
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Styczeń 2022
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 249
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 604
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 3712
Zagrożenia życia i zdrowia 407
Zakłócenia porządku publicznego 207
Zwierzęta 296
Pozostałe naruszenia 352
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 18
Liczba wyjazdów OSP do akcji 40
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 70
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 18
Liczba wystawionych mandatów 68
Liczba pouczeń 10
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK Przybyłe psy do schroniska 29
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 15
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 161
Przybyłe koty do schroniska 24
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 28
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 294
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 18
Liczba wypuszczonych małych ssaków 2
Liczba przyjętych ptaków 231
Liczba wypuszczonych ptaków 27
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 331
Liczba miejscowych zagrożeń 1304
Liczba fałszywych alarmów 343
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Styczeń 2022
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G PRM nieczynny
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G PRM nieczynny
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne PRM nieczynny
Liczba wypożyczeń PRM nieczynny
Wypożyczenia 3G (na stacjach) PRM nieczynny
Wypożyczenia 4G (na stacjach) PRM nieczynny
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) PRM nieczynny
Wypożyczenia rowerków dziecięcych PRM nieczynny
Wypożyczenia rowerów z fotelikami PRM nieczynny
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów pl. Wolności 12627
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. 8021
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego nie dotyczy
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 6940
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 5109
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska 8538
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 2688
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 1486
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 1692
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. nie dotyczy
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności nie dotyczy
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska nie dotyczy
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki nie dotyczy
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. nie dotyczy
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska nie dotyczy
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego nie dotyczy
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Malta Pd. nie dotyczy
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Styczeń 2022
Teatr Animacji Liczba widzów 3383
Liczba spektakli 48
Teatr Polski Liczba widzów 993
Liczba spektakli 13
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 2
Liczba uczestników 58
Liczba wydarzeń 3
Liczba uczestników 122
Liczba wydarzeń online 4
Liczba uczestników 2803
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń brak danych
Liczba uczestników brak danych
Kino Muza Liczba wydarzeń 400
Liczba uczestników 10376
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 24
Liczba uczestników 2991
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 21
Liczba uczestników 474
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 2802
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 64
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 9
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 52
Liczba wydarzeń 3214
Liczba seansów kinowych 112
Liczba uczestników seansów kinowych 3277
Liczba spektakli teatralnych 0
Liczba uczestników spektakli 0
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 3339
Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 125
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 100
Centrum Szyfrów ENiGMA Liczba zwiedzających 2310
Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 93
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 2034
Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 3
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym: 117795
na zewnątrz 116858
na miejscu 937
Liczba uczestników wydarzeń 7089
Liczba wydarzeń 95
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 5
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 5
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 1
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 0
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 24
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzającyh wystawy 154
Palmiarnia Poznańska WGK Liczba odwiedzających 20371
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 4493
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 6433
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 3234
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 8847
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 9964
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 9624
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 14547
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 15925
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 76120
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 22
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 1
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 10
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Styczeń 2022
Poznan.pl - statytstyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 384504
Liczba wizyt na stronie 1020389
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 76087
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 15322
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 17767