W 2021 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło 991 wniosków z żądaniem udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.

Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 9 dni.
Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2021 r. wyniósł 98%.

Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2021 r.
Zakres tematyczny  Liczba udzielonych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej
akty stanu cywilnego  6
budżet Miasta 24
ochrona środowiska, czystość powietrza 11
decyzje architektoniczne, budowlane, urbanistyczne 237
decyzje konserwatorskie 7
ewidencja działalności gospodarczej 11
ewidencja mieszkańców 6
gospodarka gruntami 112
gospodarka komunalna, w tym gospodarka odpadami  53
instytucje kultury i projekty 6
inwestycje drogowe  23
jednostki pomocnicze Miasta 10
komunikacja, transport publiczny i zarządzanie ruchem 38
koncesje alkoholowe 1
konsultacje budżetowe i społeczne 10
nieruchomości miejskie  12
obiekty sportowe i projekty 2
obiekty zabytkowe 82
organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta 38
organizacja imprez i uroczystości 5
placówki oświatowe 43
plan zagospodarowania przestrzennego 1
podatki 3
polisy ubezpieczeniowe 2
pomoc społeczna i projekty 35
porządek i bezpieczeństwo 31
postępowania administracyjne 2
projekty urbanistyczne 3
protokoły pokontrolne 3
rewitalizacja 32
roszczenia nieruchomościowe 31
Statystyka miejska, opracowania statystyczne 19
sprawy kadrowe 16
sprawy lokalowe 7
stowarzyszenia i fundacje 8
technologie informatyczne i sprzęt 11
umowy z kontrahentami 24
współpraca z mediami i promocja miasta 4
zgromadzenia publiczne i imprezy masowe 1
zamówienia publiczne 21
Urząd Miasta Poznania (ogółem wnioski zarejestrowane w systemie kancelaryjnym Mdok) 991
źródło: UMP