Wyszczególnienie 2021 2020 2020=100
Przestępczość
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 14,6 13,7 106,6
kryminalnych 11,2 9,9 113,1
gospodarczych 2,4 3,0 80,0
drogowych 0,5 0,5 100,0
innych 0,5 0,3 166,7
Liczba wypadków drogowych 474 621 76,3
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:   559 718 77,8
zabitych na miejscu  14 15 93,3
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 50,7 57,6 ↓ o 6,9%
Działalność straży pożarnej
Liczba zdarzeń ogółem, z tego:  5984 5651 105,9
pożarów  1041 1482 70,2
miejscowych zagrożeń  3708 3007 123,3
fałszywych alarmów 1235 1162 106,3
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania
Wnioski złożone do sądów w tys.  3,2 2,7 118,8
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys.  53,5 43,8 122,1
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł  5,7 4,8 118,7
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys.   6,9 6,5 106,1
Liczba wylegitymowanych osób w tys.  61,2 53,4 114,6
Liczba zatrzymanych osób  14 3 466,7
Liczba usuniętych wraków samochodowych 983 1126 87,3
Liczba osób przywiezionych do wytrzeźwienia 799 712 112,2
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym w tys. 6,9 5,6 123,2
Liczba założonych blokad na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów w tys.  15,3 14,5 105,5
źródło: UMP, GUS