Monitoringiem wizyjnym obejmowane są miejsca uznane za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów i przystanków komunikacji miejskiej.

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w 2020 r. został rozbudowany o kolejnych 117 kamer, w tym 33 kamery dołączono w ramach zadania projektowego „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania”, a 84 w ramach innych zadań inwestycyjnych.

Na koniec grudnia 2020 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonowało 978 kamer.

W ramach zadania projektowego „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania” nowe kamery zostały zainstalowane na obszarach:

 • Rataj – 14 obszarów monitorowanych za pomocą kamer szybkoobrotowych doposażono w kamery panoramiczne (11 szt.) lub kamery stałopozycyjne (3 szt.);
 • zespołu obiektów sportowych pn. „Sportowe Żegrze” – 2 kamery (jedna obrotowa i jedna stałopozycyjna);
 • boiska przy ul. Nadolnik – do systemu monitoringu włączono istniejącą kamerę stałopozycyjną;
 • placu zabaw przy ul. Sobeskiego – 2 kamery (jedna obrotowa i jedna stałopozycyjna);
 • ulic: Piaskowej i Szyperskiej – 4 kamery obrotowe;
 • Parku im. ks. T. Kirschke – 1 kamera stałopozycyjna;
 • placu zabaw przy ul. Przytocznej – 1 kamera obrotowa mobilna;
 • skrzyżowania ul. Lechickiej i ul. Obrońców Tobruku – 1 kamera modułowa (w jednej obudowie 1 kamera obrotowa i 4 kamery stałopozycyjne);
 • skrzyżowania ul. Biskupińskiej i ul. Krajeneckiej – 1 kamera obrotowa;
 • osiedla Lotników Wielkopolskich – 5 kamer (2 obrotowe, 2 stałopozycyjne i 1 panoramiczna);
 • Katedry na Ostrowie Tumskim – 1 kamera stałopozycyjna.

Koszt realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć wyniósł 806,1 tys. zł, z czego 244,3 tys. zł zostało przekazanych przez rady osiedli: Rataje (82 tys. zł), Naramowice (50 tys. zł), Strzeszyn (50 tys. zł), Główna (20 tys. zł), Krzyżowniki-Smochowice (42,3 tys. zł).

Pozostałe nowe kamery zostały zainstalowane w ramach zadań inwestycyjnych innych jednostek i spółek miejskich w obszarze:

 • Drogi Dębińskiej;
 • zmodernizowanych ulic Taczaka i Garncarskiej;
 • zmodernizowanej pętli Wilczak;
 • Wartostrady;
 • Parku Rekreacji Starołęka Mała;
 • ul. Spychalskiego;
 • skrzyżowania ulic 28 Czerwca 1956 r. i Sikorskiego;
 • zmodernizowanej i rozbudowanej pętli tramwajowej przy ul. Unii Lubelskiej;
 • skrzyżowania ulic Wyspiańskiego i Reymonta;
 • Plaży Parkowej nad jeziorem Kierskim;
 • parkingu P&R przy ul. Św. Michała;
 • skrzyżowania ulic Bułgarskiej i Marszałkowskiej.

Budowa monitoringu wizyjnego jest jednym z działań zainicjowanych wspólnie przez Miasto Poznań i Komendę Miejską Policji, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Nowe punkty kamerowe instalowane są w miejscach wytypowanych na podstawie wspólnych uzgodnień przedstawicieli Miasta Poznania, Policji, Straży Miejskiej oraz rad osiedli, uznanych za szczególnie niebezpieczne z uwagi na ilość odnotowanych w tych rejonach zdarzeń, a także wielkość społeczności, której potencjalne zagrożenie może bezpośrednio dotyczyć. Warunkiem koniecznym do podjęcia inwestycji w wytypowanym obszarze miasta jest również bezpośrednie sąsiedztwo miejskiej infrastruktury teletechnicznej niezbędnej do przesyłania obrazu z nowych punktów kamerowych do centrów oglądu.

Monitoring wizyjny stanowi narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania. W ten sposób system przeciwdziała aktom wandalizmu w miejscach obserwowanych przez kamery oraz działa prewencyjnie.

Obserwacja w systemie monitoringu wizyjnego

Obraz z większości kamer jest oglądany całodobowo przez pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania w 6 centrach oglądu utworzonych na terenie komisariatów Policji. Miasto prowadzi działania mające na celu utworzenie jednego centrum oglądu Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. W 2020 r. została opracowana wielobranżowa dokumentacja projektowa na budowę Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20. Na jej podstawie uzyskano również niezbędne pozwolenie na budowę. Koszt wykonanej dokumentacji wyniósł 49,2 tys. zł.

Pozostałe kamery miejskiego systemu monitoringu, w szczególności te zainstalowane wzdłuż trasy tramwajowej Franowo i na pętli Górczyn, nadzorowane są m.in. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. i Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Obraz z kamer monitoringu wizyjnego jest archiwizowany na dedykowanych macierzach dyskowych przez okres ok. 30 dni, w celach dowodowych na potrzeby prowadzonych przez służby postępowań karnych.